Verslagen van de ouderraad

 

 

 

 

 

VERGADERING OUDERRAAD  14/11/2017

Startuur : 20.08u.

Einde vergadering : 22.00u.

 

Aanwezig  : Sofie, Kristin, Steven, Katrien, Bart, Wendy, Vanessa, Nathalie, Rutger, Mieke, Bart, Annelies, Christophe

Verontschuldigd : Tim, Saskia, Peter, Oliver, Ils, Joris

 

1.       Verwelkoming nieuw lid

 

2.       Eetdag evaluatie

Winst : 4360 (vorig jaar 6891) topjaar 8000

Geen lange wachttijden, minder volk dan vorig jaar, 80 personen minder

Keuze was beperkter, misschien aanbod vergroten naar het einde toe was er te weinig saus (konden wat meer geven) kinderportie niet veel verschil met grote portie; porties mogen iets groter zijn gelijke verdeling van alle porties (pasta met scampi 16)

Volgend jaar misschien terug iets anders

Tenten van de gemeente waren dik in orde (mensen te kort voor de afwas, ook te weinig handdoeken)

 

3.       Dag van de leerkracht

Bedankt om de job over te nemen en om taart te geven volgend jaar minder taart

 

4.       Kerstmarkt

23/12 podium gaat er niet staan, vorig jaar frisdrank en jenever jaar ervoor chocolademelk, vorig jaar vroeg iedereen ernaar.   Kinderen gaan zingen van 17.00u en tot 17.15u. en van 18.00 tot 18.15u. (vorig jaar was het van 18 en 19.00u.).   Dit jaar zou de klimroos ook meedoen (Katrien, Annelies, Bart, Christophe)

 

5.       Rommelmarkt

Datum : 24.02.2018

Wie aanwezig ? Vanessa, Nathalie, Annelies, Sofie

Hoeveel standjes kunnen er binnen worden gezet ?

Op voorhand betalen, met extra rekjes, prijs per tafel op voorhand betalen

Enkel  : kinderkledij, kinderboeken, kinderspeelgoed

 

6.       Nieuwe omheining tuin en kippenhok

Prijs 716,40 goede investering

Milieuadviesraad geeft ook subsidies, maar dit valt er niet onder

Isolatie (Verhoeven) is komen kijken wat de beste oplossing is voor drie klassen, zouden dakpannen plaatsen (opspuiten isolatie, PUR ? ) Er is nog geen prijsofferte. 

AGION-dossier om de twee jaar : ramen, dakgoten (plafond van 125000)

Kookplaat 229 storten op rekening van de school;  ook nieuwe koelkast aangekocht

 

7.       Varia

Voorzitter heeft gezegd om nog eens te vragen voor de daily mile (gezondheidseffecten)

Bart wil braadworsten bakken voor de Kerstmarkt.

Brotherhood en Maya voor nu gekozen als goed doel.

Conny vraag ? folder van de Kerstmarkt voor een BMXer (liever niet)

Annelies ? Kalender die elk jaar wordt gemaakt, wat gebeurt er met de overschotten (soms ook voor grootouders) heel individuele kaartjes (leuk idee), maar wat met het al het overtal.

Digitalisering van de papiertjes : link staat er al --  23/11 of 30/11 komen ze eraan, vanaf januari 2018 kunnen we dan van start gaan.  Elke ouder krijgt een eigen code mee.  

Kleur van de briefjes aanpassen naargelang belangrijkheid (suggestie Bart)

 

Fair Trade facturen doorgestuurd  (nog geen reactie van Tina)

Puro coffee wordt geschonken in de school

Dag van de Fair Trade (inhuldiging van Begijnendijk Fair Trade)

Mobiliteitsoplossingen, zebrapad aan de Aldi  -- vragen naar de oplossingen of de suggesties werden meegenomen

 Volgende vergadering : 23/01 om 20.00u.

 

Verslag ouderraad 24/01/2017

1.       Nieuw lid : Nieke, mama van Luk (1ste kleuterklas)

 

2.       Kerstmarkt : goed verlopen, goede plaats, podium super, volgend jaar micro voorzien Er werd gevraagd achter warme  choco, maar was er niet.  Veel helpers onverwacht opgedoken.  Vergadering met de gemeente was laat dit jaar.

540 winst

To do : rekening glhwein

Overschrijving naar Mayakind van Nu : 500

Onzeker of de Kerstmarkt volgend jaar nog doorgaat

 

3.       Boekenbeurs

Info opgezocht en aan Conny gemaild

n  10% aan boeken te spenderen

 

4.       Wafels : Katrien en Katrin gaan info opvragen over wafels bij Nijs Zal iets voor november zijn

Er gaan kaarten gemaakt worden door de kinderen

 

5.       Schoolfeest

Wandeling die wordt voorbereid op 10/02, verschillende continenten, zesde leerjaar wil terug een dans doen, mensen gaan kijken naar de dans en dan terug verdergaan.  Groepen vertrekken wanneer dans klaar is, en terug opnieuw.  Eerder kleinere groepen en dan in de tuin eten en drinken/springkasteel op de speelplaats.  Standjes van landen.

Free podium spelletjes ?

Elfi, Anja, Kristin, Sofie, Veerle, Ils graag tijdig verwittigen wanneer het juist doorgaat

Springkasteel voor 50

Ticket voor spelletjes als kaartje vol is, krijgen ze een ijsje

Tegen volgende vergadering : suggesties voor eten

 

6.       Sneeuwklassen

 

Financieel niet meer houdbaar, diegenen die nu in het eerste zitten, zijn de laatste die zullen kunnen gaan Prijzen swingen de pan uit.  Er is een exceltabel opgesteld (3x per jaar hotdog, paaseitjes, pizza) Factuur voor meerdaagse, gaat per jaar met 5 omhoog, de sneeuwklassen gaat elk jaar 15 omhoog Per kind wordt er ongeveer 100 bijgelegd, verschil wordt groter en groter Als er meer dan 100 dient te worden bijgelegd, dan houdt het ergens op

Duur van vrijdagavond tot vrijdagmorgen volgende week

Activiteiten moeten elk jaar gedaan worden, spaargeld geraakt stilaan op Rekeninghouden met dubbelklassen en enkel klassen Ward heeft uitgerekend tot 2030

Alternatief : Bosklassen en zeeklassen,

Er zijn weinig scholen die dit nog doen

Beslissing is genomen

 

7.       Schaalvergroting

 

In september 2018 zou de school instappen in een schaalvergroting, de basisschool heeft maar 30/36ste voor administratie.  Voor de middelbare scholen zijn er drie mensen voorzien voor administratie.  Er zal moeten samengewerkt worden met secundaire scholen, samenwerking met middelbare scholen.  Boekhouding wordt overgenomen door middelbare scholen Agion (gebouwen) gaat ook naar de schaalvergroting voor de verschillende scholen.  Secundaire scholen die er bij komen Sancta Maria, Damiaan, SJca, Sjib Basisscholen Sancta Maria, Gelrode, Ourodenberg, Houwaart, Betekom,  Sjca.    Daar komt bij Baal, Tremelo en Ramsel.  Elke school behoudt zijn eigenheid.  Voor de administratie van de ouderraad krijgen we een andere vzw naam, er komt n vzw.  Er veranderen dan kleine zaken.

De huidige scholengemeenschap wordt groter, preventieadviseurs werken dan overkoepelend.    Het is niet de bedoeling dat er afvloeiingen zullen zijn.  Er zal een wisselwerking zijn met de andere scholen, dus kunnen ze ook in de buurt terecht om er te gaan werken.

Grotere vzw beheert de werkingsmiddelen Groepsaankopen gaan de prijs drukken Verplichtingen aan de wet van de overheidsopdrachten, dat zal dan gebeuren door de grotere vzw.

 

8.       Ouderbevraging

 

Conny geeft uitleg hierover Grootste werkpunt : de schoolomgeving is verkeersveilig

Wel weinig concrete incidenten in de voorbije jaren informatie over het feit dat heeft plaatsgevonden

Mogelijkheid van werkgroep rond verkeersveiligheid geen enkele gemachtigde opzichter

Positief dat er fluo-vestjes zijn uitgedeeld.

Nieuwe opleiding in oktober in Rotselaar

 

9.       Leerlingenraad

Vragen van kinderen die worden besproken, is onder de middag van 5 voor twaalf tot kwart na twaalf, n keer per maand

 

10.   Aandacht voor meer beweging op school (Oliver)

 

11.   Met de klas met de fiets  (rijen t lang opletten voor ongevallen bijkomende regels)

 

Volgende vergaderingen : 21/03/2017

                                            13/06/2017

                                                    

Einde vergadering : 22.15u.

Verslag vergadering ouderraad 13/09/2016

Rutger, Peter, Tim, Oliver, Christine, juf Conny, Saskia W., juf Maria,  juf Sanne,  Katrien,  Ellen, Wendy, Steven, Vanessa, Sofie, Joris

Aanvang : 20.10u  Einde : 21.45u.

1.       Voorstellingsronde

 

2.       Opendeurdag (iets minder volk, heeft te maken dat je lang moet wachten om te weten hoe de klassenindeling was, bij goed weer de tuin misschien meer benutten,  is ook een troef van de school

 

3.       Eetdag  1 oktober 2016

Schepijs vervangen door friscos, cornettos, raketijs

Geen tijd om chocomousse te gaan halen

Mosselen (contact genomen met de firma) Vuurtjes bij de mosselhandel

Bestelling doorgeven vier dagen op voorhand ook friteuses werden reeds besteld Bij Laevers  friteuses besteld op gas.

Videe (bij Driesen)

Prijzen blijven hetzelfde als vorig jaar

Systeem van keuken verandert : Kinderen krijgen een blad mee met de totale bestelling -  Doorgeven van de volgorde, geen problemen te verwachten

Op de briefjes staat tafelnummer en refter/turnzaal

Frieten worden dit jaar voorgebakken, dan moeten ze maar even opgewarmd worden

Drank wordt besteld bij dranken Jeroen of bij Van Dijck

Kan de eetzaal van de middenschool bij gebruikt worden als de tenten op de speelplaats worden geplaatst ?  Dan kan je je gewoon onder het afdak zetten. Dan moeten er zelfs geen tenten worden gezet, wat een bijkomend voordeel is.

Vraag of er eventueel een probleem is met elektriciteit   aan Benny vragen

 

Juffrouwen  gaan zorgen voor kinderanimatie Vragen aan juf Debby, juf Lien, juf Shana

Een klas gebruiken of ander de speelplaats in een klas zijn ze buiten het toezicht van de ouders  --  Spelletje voorzien aan tafels misschien, een boekje maken, waar iets voor iedereen instaat

 

Hoe zal de tombola verlopen ?  Alles was genummerd vorig jaar. Inschrijvingen ophalen tegen 22 september 2016

 

Eten om vier uur samen Wie komt er helpen en wie eet er mee ? mail wordt rondgestuurd voor wie er komt helpen

 

4.       Wafelbakker

Wordt er een alternatief voorzien ?

Taartenverkoop ?

Appelen en peren ? Staat ook op de rommelmarkt van Heist o/d Berg ?

Bloembollen ?

In het voorjaar weer tekeningen laten maken voor kaartjes (school)

 

5.       Kerstmarkt

Datum wordt nagevraagd wordt mail rondgestuurd wie kan helpen Ideen spuien

Podium van de gemeente die gebruikt wordt door de beide scholen

 

Varia : 

1-mile (nog eens bekijken); stilaan moet dat groeien; personeelsvergadering

Dergelijke initiatieven moeten groeien

Zoeken naar mogelijke manieren om de ruimtes beter te isoleren

 

Joris : Plaatsing in de klassen en oplossing in het kader van het spreidingsplan, ondersteuning vanuit de ouderraad --  kinderen zijn zelf oplossingsgericht

 

Juf Conny : Grote schermen in plaats van een digibord ook goedkoper alternatief

Plaatsen voor gemachtigde opzichter (tot november) geen reactie Stefan heeft gevraagd voor een regenvest (subsidies aanvragen MOSMOBI) Project laat je zien in het donker (fluovestjes als het donker wordt)

 

Geen reacties over het busvervoer betaling per trimester blijft

Bus voor het zwemmen enkel; weinig reactie voor busuitstappen

Verkeersmannetje om vooraan de school te zetten

 

T-shirts voor de mensen van de ouderraad (voldoende bestellen)

Verslag vergadering ouderraad 12/04/2016

Verontschuldigingen: Rudy, Heidi, Stephan, Kristin, Tim, Peter

 

1)       Schoolfeest Thema TALENTEN

 

Herhaling van eventuele afspraken van de vorige vergadering van de ouderraad

Welk eten kan worden geserveerd ?

Hot-dogs

Frietjes

Broodjes (smoskes)

Ijsjes

Sandwiches

 

Drankenkaart van 8

 

Cup-cakes en cakes : Becky, Vanessa, Ils, Saskia, Katrien

Klaarzetten daags voordien : Hans, Joris, Katrien L., Evi, Ellen, Bart

Katrien B. wil niet aan de koffie staan, Katrien L. kijkt ev. nog voor stoelen

 

Briefje aan alle ouders met de oproep om eventueel mee te helpen op de dag van het schoolfeest

Navragen aan Benny voor voldoende elektriciteitskabels

 

Voldoende ijs voorzien, ook waterijsjes gingen voorbije jaar goed van de hand

 

Wie kan, mag al komen helpen op zaterdagvoormiddag vanaf 10.30u.

 

Aandacht besteden aan Fair Trade

 

Voorstel om sangria te maken

Er zal geen wijn worden geschonken, fruitsap van de WW (kan in consignatie worden gegeven)

 

2)      Cadeautjes voor het einde van het schooljaar

 

Lijst zal nog worden rondgestuurd

Er was een discussie of dit nog wel allemaal nodig was, maar voorlopig blijft alles bij het oude

 

Rondvraag

Juf Conny maakt ons erop attent dat er moet nagedacht worden over hoe omgaan met verjaardagsfeestjes als er een paar kindjes niet worden uitgenodigd.  Voorstel om  alleen maar uit te delen in de klas, indien alle kinderen worden uitgenodigd.

 

Steven

-          Vraag om subsidiedossier in te dienen rond Fair Trade

-          Medewerking gevraagd om te werken rond de Afrikadag (eventueel inzameling van muntjes om een groot munttapijt mee te maken op de Afrikadag zelf ) Herinnering van de juiste datum : 13/08/2016

Vergadering  Ouderraad 26/01/2016

Aanwezigen : Oliver, Sofie, Joris, Peter, Bart, Tim, Oliver, Sofie, Stefan, Evi, Wendy, Hans, An, Ward, Conny, Katrien,  Heidi, Vanessa,  Kristin, Katrien, Heidi, Becky

Verontschuldigingen : Saskia W, Elfi, Annemarie, Ils

Begin vergadering : 20.00u. Einde vergadering : 21.00u.

1.       Kerstmarkt

Volgend jaar zou de tent kunnen worden gebruikt door beide scholen Voorstel om de tent tussen de twee scholen te zetten Twee mensen hebben gewerkt voor de Kerstmarkt Grote plannen maken vergt meer man- en/of vrouwkracht.  Het was rustig tijdens de verkoop. Voor plannen maken,  heb je meer mensen nodig.  Idee om het alleen te doen, vergt te veel mensen van de school zelf.

Winst was 600 !

Er was wat onvrede over het verloop van de Kerstmarkt (plaatsing tent, minder bezoekers, ) !

 

2.       Schoolfeest

Het zou gaan over verschillende soorten talenten dans edm.  Het zou een kinderfeest worden, ook qua eten (frieten, edm) Ook free podium zou er doorgaan.  Item aanhalen om praktische zaken te moeten regelen.  Ideen laten onderzoeken een paar maanden op voorhand.  Plan B : Overwegen om een grote tent te plaatsen Grote tent is ongeveer 1000.

Na verificatie blijkt het 1700 te  zijn.  Ook hot-dogs Zijn er ook originelere mogelijkheden ?  Een club misschien pizzas soep.Palla speksat Barbecue groenteburger chili con carne -  Ideen kunnen gebundeld worden

 

3.       Vragen aan juf Conny

Huiswerkbeleid van de school Hoe gaan we daar mee om ? Op woensdag en vrijdag lessen, maar geen taken.  Maar soms toch wel Wat zijn de gewoontes op de school ? Lessen kunnen alle dagen.  In lagere klassen is er een ander beleid -   Juf Conny bestelt wat de leerkrachten vragen. Tien minuten per leerjaar / tien minuten per tweede leerjaar / elke keer tien minuten extra

 

Rondvraag

Joris

         Gebruik van Bingel  is zeer positief, er staan huistaken op de computer  - krijgen punten, motiverend voor de kinderen

         Kinderen eten warm op school, ze zijn redelijk tevreden

Conny

Zoektocht naar natuurouders er zijn bijkomende krachten nodig   er kan gevraagd worden voor meer hulp

Wie wil er gemachtigde opzichter worden we zoeken nog bijkomende krachten nog wat grootouders

Vrijdag voor de krokusvakantie morgens met een verrassingsact overname van tien minuten toezicht, om half negen komen ouders toezicht houden Pannenkoeken bakken

Volgende vergadering is 12 april 2016 om 20.00u

Vergadering ouderraad 17/11/2015

 

Aanwezigen : Oliver, Sofie, Ils, Joris, Peter ,Bart, Stefan, Evie, Wendy, Hans, An, Ward, Conny, Katrien, Diederik, Heidi, Vanessa, Annemarie, Kristin, Katrien, Heidi, Becky

Verontschuldigd : Tim, Rudi, Saskia W, Saskia R., Bart van Calster, juf Lieve

Begin vergadering : 20.05u Einde vergadering : 21.50u.

1.       Evaluatie Eetdag

Kwaliteit en soort eten : zeer tevreden n kritiek dat er zand was en een slijkmossel

Tijdsindeling : nipt in tijd, maar toch goed gekomen

Gesloten enveloppes, maar nog geen controle van het geld vervelend dat het geld nog niet uit de enveloppen is gehaald

Mosselen :  Via overschrijving volgend jaar als het om vrij grote bedragen gaat, of geld meebrengen op de eetdag zelf

 

Bereiding van de gerechten  :  Extreme hitte, dus bijzondere dank

Videe : Moeilijker om warmer te krijgen of te houden problemen met de friteuses, maar dankzij inventiviteit is het terug opgelost

 

Centrale plaats voor bereiding, met meer kort bij elkaar Meerdere taken vervuld door verschillende mensen Wat doen we als het regent ?? (grondiger over nadenken over een regenplan)

An : veel verder om op te dienen, gevoel was dat er minder mensen waren in de turnzaal (waren daar minder bedieners)

 

Systeem werken met nummertjes systeem om het op volgorde te laten doen

Handiger om n persoon een volledige tafel te laten afwerken

Conny : centrale persoon in de keuken krijgt een briefje, iemand houdt dat bij en laat dat in volgorde

 

Kijken of er toch geen bodega kan worden georganiseerd (weg van de klassen) veel van die probleempjes komen voort uit het feit dat er een panne was van de friteuse

Tappers hebben gevraagd voor een hogere toog voorstel van de juffen om twee togen te hebben (probleem is dat er dan bijkomend mensen en glazen nodig zijn)

 

Kinderanimatie was zeker goed ! (voor herhaling vatbaar, kan misschien nog uitgebreid worden) Bedanking dat er nog voldoende mensen waren voor de opruiming.

Ils : Op de speelplaats waren er veel mensen die daar niet moesten zijn, tussen de vuren, was vrij gevaarlijk duidelijk afsluiten in het vervolg.

 

Pluspunt : Alle juffen en een groot deel van de helpers hebben op voorhand gegeten, dus dat was positief.

 

Resultaat : winst 8220 (1000 meer dan vorig jaar) gaat gebruikt worden voor digitalisering

Overschotten  : veel kon teruggegeven worden aan leveranciers andere zaken zijn naar de kleuterjuffen geweest (Kidibul en diepvriesgroenten)

 

Videe : iets grotere porties, nu waren porties 300gram volgende keer nog net iets meer

 

2.       Wafelverkoop

Wafelbakker deed het nog dit jaar, doet het nog aan dezelfde prijs data zijn afgesproken en dat was haalbaar

Blad vorig jaar was duidelijker (geen kolommen meer)

Voldoende volk om te helpen op dit ogenblik

An komt ook helpen

 

3.       Kerstmarkt

Warme wafel

Jenever

Warme choco

Popcorn in verpakking (aankopen in zakken) (50 zakjes)

Speksats worden door de kinderen zelf gemaakt / Aantal wordt nog nagekeken (200 stuks)

Idee van sneeuwmannetjes (verpakt in doorzichtige folie)

Cadeautjes vissen

Rekening houden met verwarming, want elektriciteit slaat snel af

Cupcakes (100 zakjes / 2 in een zakje 200 stuks)

Zakjes met rijst en chocolade rond (kinderen maken dit op school)

Soep

Hot-dog (100 stuks)

 

Vrijwilligers om tent op te zetten om 11u. :  mail volgt nog Stephan, Chris, Peter, (Hans), Diederik, Bart van Calster,( Koen van Doren)

Helpers : Heidi, Vanessa, Katrien, An (tot 19u.), Ils (eventueel uren van de catechese verzetten) er wordt navraag gedaan, ev. Bart, Bart van Calster ev. , Joris , Sofie, Oliver (laat)

 

Zangstonde : Uur wordt nog bekeken

 

Uren van de Kerstmarkt : van 17u tot 21u. Hans komt mee afbreken, Stefan, Oliver, Bart van Calster, Koen van Doren, Joris

 

Evi : Soep maken er zijn voldoende vrijwilligers om cadeautjes in te pakken

 

Ophangen waar de opbrengst naar toe gaat : Stuk naar Guatemala,  MonteRosa

 

 4.       Vraag het aan Juf Conny

 

Pesten

Axen Roos positieve handelswijze / er is geen methode voor, moet voor elke klas bedacht worden wat als er een leerkracht ziek wordt ? Moeilijke methode om blijvend te houden

 

Ruzies en conflicten tussen twee kinderen

Kinderen die zich niet houden aan afspraken

Pestgedrag

Elk conflict is niet pesten

 

Afspraken (rondhangen in toiletten, etc. ) : Aan de kant gaan staan in de speeltijd

Bij ruzie en conflict : uitpraten, wat is er juist gebeurd, wat doet mij verdriet, moeten kunnen uitpraten binnenkomen en blad invullen (herstel gerichte aanpak)

 

Viseren van andere kinderen

Wat is er gebeurd en vond je het fijn ?

Gebeurt het meer dan n keer ?

Heb je er zelf iets aan gedaan (stop ik heb het niet graag) kinderen moeten zelf naar de leerkracht durven stappen indien dat niet gebeurt, moeten de ouders het komen melden

Er gebeurt altijd iets met feedback die we krijgen van ouders over pestgedrag (kind moet openstaan voor bespreking in de klas moet iets kunnen gebeuren in de klas // omgaan met de pester en omstaanders, verantwoordelijk stellen voor het goede gevoel wat ga je doen opdat iedereen zich weer goed voelt Is het gelukt ?  Ook aan gepeste kind wordt er gevraagd of de situatie zich goed voelt, opvolging om de zoveel weken

Stuk opvoeding

 

Gevoel dat pester alleen te veel aandacht krijgt ze moeten zaken ondernemen sorry is niet genoeg

Elke perceptie heeft zijn waarheid

 

Eventueel organiseren van infoavond over pesten verdraagzaamheidsplan (preventieve maatregelen) Pedagogisch mee in te laten sluipen

 

Informeren van de ouders Alleen als er geen gevolg aan wordt gegeven, worden de ouders betrokken Soms wordt het nog gecompliceerder als de ouders er bij betrokken worden

 

Eerst wil je het probleem zelf bespreken No blame policy als het niet opgelost wordt binnen twee weken, dan gaan we verder gaan.

 

In sommige gevallen zijn het soms karakters die niet goed met elkaar gaan verschuivingen in vriendschappen, soms is het loslaten van vriendschappen en andere vriendschappen aangaan.

 

Joris : School is niet aangesproken voor vluchtelingen (Scherpenheuvel-Zichem en Lubbeek) Als er anderstalige kinderen naar school moeten gaan, kan het zijn dat er een aantal kinderen naar het middelbaar onderwijs kunnen gaan.

Noodplan als er een probleem is (bij brand) binnenkort een brandoefening wat doen we bij bommelding verschillende noodplannen

 

Katrien : budget voor Sinterklaas is hetzelfde van vorig jaar

Heidi : Worden de kinderen afgezet in de instapklas of niet  ? Sommige brengen kleuters binnen in de klas Vanaf half negen, kinderen direct naar binnen doen om half negen Ze mogen vanaf half negen naar de klas

Kristin :  Data van de ouderraad

 

Conny : Winterwonderwandeling gaat door op vrijdag 15 januari (na school) Hulp van mensen uit de ouderraad is wenselijk Zeven personen worden er gezocht

Vanaf 18u. elk kwartier de gids moet de weg kennen

Iedereen kan zich aanmelden (Heidi/Katrien, Stefan, Peter, Ils, ..)

 

Vergadering ouderraad 15/09/2015

Start : 20.08u Einde vergadering :  22.12u.

Aanwezig : Oliver,  Sofie, Ils, Joris, Peter, Tim, Katrien, Evy, Saskia, Vanessa,  Kristin, Stephan, Elfi, Katrien, Conny, juf An, Annemie,  An, Saskia, Muriel, Wendy,  Hans, Dirk, juf Lieve, meester Ward, Heidi, Steven

Verontschuldigingen : /

1)      Voorstellingsronde

 

2)      Bevindingen opendeurdag 27/08/2015

Winst : 187

Broodjes aanwezig Dit was een goed idee ! Volgend jaar nog meer ruchtbaarheid dat er eten voorzien is

Bedankt voor het aanmaken van het foldertje, dankzij dit foldertje extra nieuwe leden voor de ouderraad, ook enthousiasme van de leerkrachten zorgde voor extra animo

Voorstel directrice : Zoektocht om leerkrachten beter te leren kennen  -- Uren en data klopten wanneer opendeurdag werd gehouden, misschien beter in de gaten houden volgende keer.

 

3)      Eetdag 3 oktober :  Er zullen dit jaar mosselen worden voorzien Videe Koude schotel (vegetarisch en versie met hesp) Curryworst Chocomousse en Ijs Er worden voldoende potten voorzien, beter te veel voorzien dan dat er te weinig zouden zijn (voorstel 200 250 potten worden voorzien) 30 vuurtjes worden voorzien Overschot van de mosselen worden teruggenomen leverancier Laevers

Welke faciliteiten worden er voorzien  ? Grote turnzaal zal ook worden gebruikt, twee zalen tegelijkertijd zouden kunnen worden gebruikt Er kunnen 500 mensen worden geplaatst in de twee zalen op n moment Stephan : 300 zitplaatsen worden voorzien op hetzelfde moment.  Organisatie van keuken en tap zal anders worden georganiseerd tenten plaatsen op de speelplaats Alles wordt samen gezet op n plaats (kassa, eten, ); op de speelplaats Iedereen kan elkaar uit de nood helpen indien nodig Bekijken welke route er juist moet worden uitgestippeld, kijken dat er geen chaos ontstaat

Tafels daar plaatsen op voorhand; maar de huidige eetzaal eerst beginnen vullen Tafelreservatiesysteem, maar is niet evident Van hoeveel mensen kan je op voorhand reserveren ?  Lijkt moeilijk haalbaar volgens een groot aantal leden van de ouderraad.

Animatie :  Strips, minigolf, kleurentekenwedstrijd, knutselen, pakjes vissen

Eten voor of na de eetdag, samen eten  Wie vindt het goed om samen te gaan eten, wie wil bij de familie gaan ?

Helpers mogen gratis eten, maar iedereen kan het voor zichzelf ook uitmaken

Afspraken worden bij de mail gegeven

Zal er brood voorzien worden bij de koude schotel en bij de mosselen ? Ja, dat zal het geval zijn

Prijs vegetarische schotel ligt die niet te hoog ? Prijzen kunnen niet meer worden veranderd We kunnen dit volgend jaar opnieuw bekijken.

Bedenking : De eetdag van het school valt samen met de scholenveldloop van De Klimroos Afstemming van de verschillende activiteiten is dat niet mogelijk Voor volgend jaar kunnen we dat bekijken.  Parking is altijd een probleem.

 

4)      Sponsoring

Wil jij dat nog eens cordineren ? Sofie maakt een lijst met alle mogelijke sponsors. De lijst  wordt nog aangepast.  Er zijn voorlopig 4 sponsors. Jeroen Dranken levert de dranken.  

 

5)      Tombola

Saskia kocht altijd de cadeautjes aan   Meer tombola-aspect, met nummertje, afwachten wat ze gewonnen hebben  -- Ook combinatie van vorig systeem en nieuw soort tombola is mogelijk.   Inventaris wat er allemaal aan tombolaprijzen is, zicht hebben op wat er nog is.  Per stuk dat buitengaat is er 1,5 winst Met nummertjes is er zicht op wat er is verkocht.

Tombola werkt voor de kinderen, werken met een speelkaart.  Is het voor de kinderen of is het voor de volwassenen ?

 

6)      Vragen voor Juf Conny

Gemachtigde opzichter  - Hoe werkt het systeem ? De school zoekt gemachtigde opzichters voor na de school, eventueel ook n aan het druk rond punt Daar is er wat voorzien dat is een rijsysteem.  Leerkrachten gaan mee met kinderen die alleen gaan.  Hoe meer hulp, hoe beter er kan geholpen worden voor het oversteken.

Voorwaarden ?  En avond een cursus volgen en een test doen bij de wijkagent; dan ben je voor de gemeente gemachtigd opzichter Wil je bij een andere gemeente, dan is dat een formaliteit.

 

Er worden ook nog natuurouders gezocht (tuin proper houden, activiteiten ondersteunen, meegaan met activiteiten van natuurpunt, )

 

7)      Openstaan voor nieuwe ideen probeer deze te onderbouwen zodat er een vertrekbasis is

 

Varia :

Stekelbees : Nieuwe verantwoordelijke bij Stekelbees die de problemen zouden aanpakken rechtstreeks aan haar rapporteren Naam van de persoon waarvan de klachten zijn doorgeven Positief gevoel bij nieuwe verantwoordelijke  -- Er is nog altijd een stop bij Stekelbees in de vakantie, misschien een idee om dit te bespreken in het LOK

Enmalige admini

Ustratieve kost  van 25 vaste kost, onafhankelijk van het aantal keren dat er iemand komt kan dit niet pro rata gebeuren (bijvoorbeeld 2 per maand)

Het LOK : Dit komt tweemaal per jaar samen (crches, opvang, ) Als er iemand interesse heeft, moet iemand met kinderen zijn  -- Werken samen met de gemeente Buitenschoolse kinderopvang zit er ook in (maar in de gemeente doen die niet mee)

 

Vergadering  Ouderraad 25/11/2014

Aanwezig : Katrien, Joris, Peter, Kristof, Saskia, Koen, Bart van Calster, Juf Nancy, juf Anke, Juf Veerle, Karine, Heidi, Sofie en An, Wendy, Saskia R en Ils, Katrien

Verontschuldigd  : Stephan

Startuur : 20u13

Einduur :  22u

 

1)      Verwelkoming nieuwe leden

 

2)      Evaluatie van de eetdag

Financieel : opbrengst 7400; 1150 sponsoring zit erin, omzet 11208

Veel eer voor Stephan die veel van de organisatie op zich heeft genomen

Het geld voor de eetdag wordt gebruikt om digitale borden aan te kopen.  Er was een voorstel voor een bedrag van 9000, maar dat is te nipt gerekend, dan is er te weinig reserve.

Er wordt dus geopteerd voor de aankoop van twee borden en dan kijken of er een mogelijkheid  is voor de aankoop van drie borden.

ICT-probleem :  We hebben ondertussen nog een aantal computers bijgekregen.

+ De organisatie is vlot verlopen, beter dan vorig jaar -  Het was aangenaam om te werken

-          Er zijn veel frieten teruggekomen, misschien kommen in het vervolg in plaats van per persoon.  Er is niet zo veel puree gegeten.

-          Het dessert ging moeizaam, het ijs was erg hard daarom meer afwisselen,  er moet iemand bij de ijsjes en iemand bij de taarten Meer volk voorzien bij de ijsjes, goede ijsscheppen voorzien

-          Catering : kan er overwogen worden om de catering zelf te doen ?

         

3)      Dag van de Leerkracht

Oliver en Ilse worden bedankt voor hun inzet De leerkrachten waren heel erg tevreden

 

4)      Wafelbak

Omzet van 2235 - Winst van 1160,10 --Opbrengst voor spelmateriaal voor de kleuters

 

5)      Sinterklaas

Er wordt 1750 geschonken voor deze activiteiten

6)      Grootouderfeest 12/12/2014

Katrien, Wendy, Peter, Heidi, Ils, Steven Afspraak om 12.30 hier ter plaatse  -- Optreden is voorzien om 21.15u Einde wordt voorzien rond 14.30u.  Juffen bakken zelf cake of appeltaart.  Wie wil bakken ? Ils, Sofie, Saskia R.,

 

7)      Kerstmarkt

De catechese gaat niet door op 20/12 De gezinsviering vindt plaats op 13/12  en daarna volgt er catechese

Wat wordt er verkocht ?  Wafels, jenever Meer glaasjes voorzien, de kleintjes van Smeets moeten worden voorzien, frisdrank, warme choco, croque en hot-dog  -- Het visspel (1, 2 en 3) brownies, edm ongeveer -80 zakjes voorzien.

Wie komt er helpen ? Joris, Saskia, Heidi, Kristin, Sofie, Kristof, Katrien, Bart

 

8)      Variapunten

         Nogmaals wijzen op het feit dat veel kinderen nogal veel drankjes nuttigen s middags, er kan door de drukte evenwel geen controle zijn.

         Er wordt melding gemaakt van het feit dat sommige kinderen klagen dat ze te weinig kunnen drinken in de school Er wordt gesteld dat er vaste tijdstippen zijn afgesproken met de kinderen, zowel in de voor- als in de namiddag waarop er kan worden gedronken.  Het is misschien goed dat de kinderen hier nogmaals op attent worden gemaakt.  Er zou in de klassen herhaaldelijk moeten gewezen worden op het belang van het drinken van water.

         Staking van het onderwijzend personeel op 15/12 : Peter merkt op dat het voor hem alvast wat overdreven is dat het begrip voor de staking wordt gevraagd ook van de directie.  Een simpele mededeling dat er actie was zou kunnen volstaan.  Er wordt wel gesteld dat het goed is dat er zo vroeg op voorhand een briefje werd meegegeven met de ouders zodat ze zich kunnen voorbereiden.

         Het is het laatste jaar dat de wafelverkoop doorgaat in de school. In juni 2015 zal er pizza worden voorzien.  Sofie stelt voor als alternatief voor de verkoop van wafels volgend jaar in november om te informeren of er eventueel ook kip zou kunnen verkocht worden.  Sofie vraagt na bij De Rijdende Kip,  ook de kippenverkoper die er nu op dinsdag staat zou interesse tonen Katrien doet de suggestie dat een taartenverkoop ook de mogelijkheden kan behoren.

         Opbrengst van de voorbije kaartavond is 250, bedrag zal worden overgemaakt

         Er zijn klachten over Stekelbees : de begeleidsters nemen te weinig initiatief, er zou soms heel erg geroepen worden, te weinig toezicht bij de begeleiding naar Stekelbees,  Klachten deden zich in het verleden voor, maar nu wordt er terug melding van gemaakt, sommige ouders overwegen zelfs om hun kinderen niet meer naar de opvang te sturen.

         Vraag naar het busvervoer : Er zijn nog heel weinig kinderen die de bus nemen.  Zou er de prijs nog kunnen worden verminderd.  Wendy geeft aan dat de tarieven na het Kerstverlof terug zullen worden herbekeken.  Ook wordt er geklaagd over de chauffeur en de begeleidster die niet erg kindvriendelijk zouden zijn.  Bovendien zou de bus soms beginnen te rijden alvorens de kinderen al zitten.

         Vraag van Wendy naar de maximumcapaciteit van de school (om eventueel te vergelijken met de Klimroos waar er weer een container wordt bijgeplaatst)

         Steven wil toch nog eens opmerken dat de week van de Fair Trade erg goed is verlopen en dat het een succes kan worden genoemd.  Vraag opdat de school de engagementsverklaring rond Fair Trade zou kunnen  ondertekenen en bezorgen.

         Einde van het jaar loopt het voorzitterschap van Stephan en Katrien af.  Sofie zou kandidaat zijn als Oliver het duo-voorzitterschap mee op zich neemt

         Volgende datum ouderraad : 12/02/2015 om 20u in de school

 

Vergadering  Ouderraad 25/09/2014

Begin vergadering :  20u Einde vergadering  : 21u50

Ouders van Thomas willen ook in de ouderraad, ook Kristof Winters, papa van Frederik Juf Veerle stelt zich voor en de leden van de ouderraad stellen zich voor aan Juf Veerle.

1)    Evaluatie van de Opendeurdag

Wist-je-datjes waren op de tafels geplakt, maar waren door de regen nat geworden, werden dan later verstuurd.  Liezel en Elfi nemen een sabbatjaar, dus het is goed dat er twee nieuwe leden zijn.  Als er genteresseerden zijn, kunnen ze er zelf op inpikken.  Opendeurdag was gezien het weer nog wel mee gevallen.  Er is weer winst, 50.

 

2)    Eetdag

Stephan heeft een werkplanning gemaakt Op vrijdagavond moeten er tenten worden geplaatst en groenten gekuist worden.  19u :  worden er tenten geplaatst (Oliver, Joris, Bart van Calster, Stephan) Er zijn geen tenten van de gemeente.  Tim zal iets later komen.  Wie komt er groenten kuisen ? Karine, Sofie gaat helpen met de chocomousse.  Op zaterdag zal er begonnen worden vanaf 12u-12u30. Karine, Sofie, Saskia, Katrien B. zullen dan al aanwezig zijn. Je moet gewoon wat op voorhand plannen.  Groenten gaan worden gekuist in het keukentje.  In bierfrigo mag geen eten meer worden geplaatst.   Bart brengt voedingsemmers mee en zal die vrijdagavond even binnen  brengen.  Vraag dat er zo veel mogelijk mensen zijn om op te ruimen.   Helpers moeten niet betalen, de vriend van Katrien De Roost staat als reserve. Jeanine wordt nog opgebeld om te helpen.  Als er nog sponsoring is, moet het snel worden afgehandeld.  De logos moeten  voor volgende week woensdag worden doorgestuurd.    Gaat er nog iemand langs bij het Tolhuis  om te sponsoren ?

Waar kan er gegeten worden ? In de refter, in de tenten De weersvoorspellingen zien er goed uit.  Er is ook een bodega in de klas van Juffrouw Katrien.  In Bodega wordt er wijn van de WW en diverse fruitsappen geschonken.   Er zijn prijzen voor de tombola bijgezocht.  De tombola is in de klas van juffrouw Maria.

Waarvoor zijn er centen nodig ? Juf Anke zou graag een digibord hebben, er is er recent n bijgekocht in het vierde leerjaar.  Er zijn nog aankopen gedaan voor muzische vorming, de bestellingen worden doorgegeven.  Er zijn bonnetjes voor ijsjes en chocomousse en voor kleinere dingen; voor de rest zijn er drankkaarten.   Chocomousse : 3, kinderijsje : 2,5, dame blanche : 5. Stephan verwerkt de bestellingen.  Werkgroep is in de vakantie samengekomen, maar er zijn nog een paar vragen.  Frieten worden geserveerd in kartonnen bakjes en mayonaise is voorzien.  Frietwagen wordt geplaatst op de speelplaats, dat vergemakkelijkt het werk (voor de klas van juf Lieve).

Ils vraagt of er vrijdagavond al koelkasten zijn.  Daar zal worden voor gezorgd door Stephan.

 

3)    Dag van de leerkracht op 5 oktober  2014 Mensen die op maandag graag meehelpen om dit te organiseren, mogen dit melden aan Katrien.  De bewaking zal worden overgenomen (Ils) Er zal worden gevraagd aan de MOS-ouders.  

 

4)    Wafels  : Vraag of de wafelbakker dit nog zou doen dit jaar.  Karine weet niet of de bakker die zelf bakt.  6 november briefje meegeven en 20ste briefje binnen en 26/27 november de wafels binnen.  Inpakdag op 25 november.  Sofie, Heidi,Ils, An, Saskia   -- Wie neemt de taak van Karine volgend jaar over ? Saskia neemt over. 

 

5)    Datum voor de volgende vergadering : 25/11/2014

 

6)    Datum voor het schoolfeest : zaterdag 30/05/2015

 

7)    Realisaties van de ouderraad en Sofie ging daar iets mee doen. Dit wordt nog eens nagevraagd Plaatsen of Facebook en website.  Voor eerste communie zijn er volgend jaar zeer veel kinderen, suggestie om het in twee groepen te doen, er is nog geen beslissing in genomen of het in twee groepen te doen.  Er zijn 86 ouders voorzien.

 

8)    SJibke werkt heel sterk rond de week van de Fair Trade

 

9)    Busvervoer : voor twee kinderen betaalden zij 90, nu zou het 290 zijn.  Met dit systeem zou het heel erg duur worden.  Er is een vraag gekomen om de bus af te schaffen.  De gemeentebus zou duurder zijn als de lijnbus.

 

10.Varia

        Is er genoeg pasta op donderdag ?

        Vraag aan de sportdienst om een fiscaal attest automatisch te laten opsturen ?   Wordt nagevraagd aan de sportdienst.  Probleem met het ophalen van de kinderen, er is te weinig toezicht.

        Bart : er zijn kinderen gevallen aan het net onder het afdak, net hangt er om de ballen op te vangen, anders krijgen andere kinderen de bal tegen hun.  Vraag om de netten korter te maken.  Net hangt nu beneden vast, als je het korter maakt, kan je het niet vasthangen.  De kinderen klimmen er gemakkelijk in.  Vraag om de verslagen van de schoolraad op de website te zetten.  Daar zal voor gezorgd worden.

        Drankjes onder de  middag : prijs is 0,45 - Kan er geen drempel worden ingesteld om een beetje controle in te voeren.    In heel veel scholen moeten ze verplicht een drankje nemen.  Hier wordt er veel toezicht gehouden die eigenlijk wettelijk gezien niet nodig is.  In de klimroos is er betalend middagtoezicht.  Kan er controle zijn op de drankjes die er s middags worden genomen ?

        Koeken met chocolade zijn niet toegelaten in de school

        Ils : Menus staan nog niet op de website Vroeger konden bestellen via de site, er was n leerling op heel de school Alleen degenen die warme maaltijden nemen, krijgen een briefje s morgens is er weinig controle aan het kleine poortje, maar die controle is maar vanaf 8u30.

        Heidi  : Kaartavond niet duidelijk of het in de toekomst nog zal plaatsvinden, volgende keer is het 21/11/2014   Opbrengst is ongeveer 400. Wie kan helpen ? Karine (met twee), Rudy, Heidi (laat), Sofie (vroeg), Vanessa (vroeg), Stephan,  Tim van Loon (moet nog bevestigen), juf Nancy, juf Conny vraagt nog na.  Kaartavond begint om 19u, gaat door in zaal Verhaeghen.

        Gaan er terug Kerstkaartjes komen ? Juf Conny kijkt na.

        Moet er een ouder voor de ouderraad zijn per klas, charmeoffensief in de klas van juf Nancy

        Moet er eten gemaakt worden op de Kerstmarkt ? Discussie over de hoeveelheden die moeten worden gemaakt.

        Hulpcheques zullen worden meegegeven als we iemand nodig hebben (knutselen, naaien, ) elke dinsdag wordt er gezwommen, en de gemeentebus rijdt nu ook voor het zwemmen, dus dat is een kost minder -       Als het goed is , mag het ook worden gezegd.

        Website : er zijn nog altijd ontbrekende fotos

        Schoolraad : er zijn veranderingen op til Schoolraad waar vertegenwoordigers van de ouderraad en de pedagogische raad RvB is daar ook bij in onze school en de lokale gemeenschap is daar ook bij (Anita Michiels, Anneke Verbinnen, en Anita) Er is een wijziging : de verkozenen zitten er in voor vier jaar, nu kan dat jaarlijks veranderen.  Wij behouden het op vier jaar.  Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast, ook het huishoudelijk reglement als dat er is moet worden aangepast.  Zijn we akkoord dat dit vier jaar blijft  - Schoolraad heeft overlegfunctie, bijvoorbeeld veranderingen in het schoolreglement, telling van het aantal leerlingen in de school en de bijhorende lestijden, criteria hoe lestijden worden ingevuld, hoe gaan we die gebruiken, hoe gaan we de leerlingen laten samenzitten, de vrije dagen worden er besproken, in september praktische invulling van de lestijden, de prioriteiten die de school neemt.  School moet aan kwaliteitszorg doen, externe toetsen en genormeerde toetsen, als er een uitval is of de school scoort ergens minder goed, gaat daar meer aandacht naartoe gaan.  Er zijn heel veel bijscholingen die worden doorgevoerd.  Veranderingen in het schoolreglement moeten passeren via de schoolraad, er worden discussies gevoerd hoe het moet worden geformuleerd.

 

VERSLAG VERGADERING 12/06/2014

Puntenbesluit van de vergadering die werd gehouden in De Pelgrim in Betekom

1) Evaluatie schoolfeest

Het schoolfeest werd over het algemeen als erg positief  ervaren.  Er was een grote opkomst en de weergoden waren ons gunstig gezind.  Het geheel stak ook erg goed in elkaar en er waren voldoende diverse activiteiten.  Een opmerking die herhaaldelijk werd geuit was het feit dat het misschien goed was als de kinderen zelf terug meer actief zouden participeren.

De inzetbaarheid van de leden van de ouderraad was erg positief, doch er wordt nogmaals gesteld dat het goed zou zijn als er ook meer mensen zouden kunnen blijven om de opkuis te doen. 

De verkoop viel ook goed mee, hoewel er zaken waren  die ook minder verkochten, bijvoorbeeld werd er dit jaar veel minder taart geconsumeerd.  Dit kan natuurlijk ook te maken hebben gehad met het weer.  De chili con carne werd als zeer geslaagd gezien, en er was ook weinig over, dus ook geen verspilling.

De huur van de stier was vrij duur, maar werd niet noodzakelijk als negatief ervaren.

2) Voorbereiding op het schooletentje

Er ontspon zich een hele discussie tussen voor- en tegenstanders van de Breugheldag  Een deel van de mensen vond dat het tijd was voor iets anders, terwijl de voorzitter argumenteerde dat de Breugheldag goed werkte en vooral ook geld in het laatje bracht.  Sinds de start van de Breugheldag zouden de inkomsten erg zijn gestegen.  Vraag onder andere van Joris was waarom er eens niet 'origineler' uit de hoek kon gekomen worden, om eens voor iets totaal anders te gaan.  Uiteindelijk werd een compromisvoorstel uitgewerkt waarbij er werd geopteerd om bijvoorbeeld Kip, curryworst, vegetarische schotel en dergelijke te serveren. Een werkgroep werd gevraagd om de eetdag voor te bereiden.

3) Variapunten

Onder andere rond de Wist-je-datjes

Busvervoer - stijging van de tarieven, aantal punten van onvrede

Subsidies voor de school in het kader van de week van de FT

 

Verslag oudervergadering 24/04/2014

Aanwezig : Katrien B, Stephan, Joris, Peter,  Bart Vd B, Bart van Calster,  Sofie, Ils, Karin, Heidi, Kristin, An, Saskia R., Steven, Oliver, Wendy, Rudy, Saskia W, Juf Mia, Juf Katrien, juf Conny, Juf Mia

Verontschuldigd : Elfi, Tim, Katrien Deroost, Juf Hilde, Liezel, Marijke

Start vergadering : 20u15

Einde vergadering : 21u20

 

Twee agendapunten :

1)      Schoolfeest op 17/05/2014

2)      Bedanking einde schooljaar

3)      Rondvraag bij de leden van de ouderraad

 

Schoolfeest

 

Er zal een soort BBQ worden georganiseerd helemaal in het teken van Far West.

Wat zal er worden voorzien ?

-          Braadworst of curryworst

-          Hamburger en ajuin

-          Hot-dog met zuurkool

-          Chili con carne met brood

-          Turks brood

-          Marshmellows niet

-          Ijs en taart

-          Koffie

 

Er zal worden gewerkt met drankenkaarten twv 8 (0,80 voor n tekentje)

Voorbeelden van gehanteerde prijzen :

3,20 Hamburger

1,60 Hot-dog

4 Chili con carne

 

Alleen voor de betaling van de rodeostier (1,5 of 2) zal er gewerkt worden met cash geld.

 

Er zijn ondertussen al 120 stoelen en tafels  en er op het eerste zicht zijn er mogelijks 360 stoelen voorzien.  Juf Conny vraagt aan de gemeente voor staantafels en ook aan de bovenbouw voor extra materiaal

Tenten (4) van de gemeente zijn ondertussen ook in orde.

 

Voor BBQ zijn er verschillende opties :

Of Stephan vraagt BBQ van zijn werk

Er kan een braadschaal worden gehuurd

Katrien kan aan juf Anke een bakplaat en vuur op gas vragen

Huur van hamburgerkraam :  Sofie vraagt na, een andere optie is het huren van bij Braem

 

Thermossen : Er zijn er twee bijbesteld, zodat er ondertussen vier aanwezig zijn.

Indien nodig zijn er voldoende opties om nog bijkomende thermossen te verkrijgen.

 

Er zal een briefje worden rondgestuurd voor extra hulp

 

Bedankbriefje leerkrachten einde schooljaar

Bedoeling is dat er iets creatiefs wordt gemaakt, indien gewenst zullen er nog een aantal voorbeelden worden rondgestuurd

 

Juf Griet/Katrien : Ilse

Juf Nancy : Sofie

Juf Lieve : Elfi

Juf Maria : An

Juf Mia en Debby : Heidi

Juf Mieke : Saskia R

Juf Anke : Ils

Juf Hilde / Barbara : Katrien B

Juf Barbara / Carla : Bart VDB

Juf Katleen : Ils

Meester Ward en Debby : Karin en Stephan

Juf Regine : Karin

 

Secretariaat Directie An Benny Hilde

 

Rondvraag :

12 juni 2014 : laatste vergadering van het jaar in De Pelgrim

 

Variapunt :

-          Fair Trade gemeente subsidie zal worden aangevraagd

-          Schoolbus : grotere bus zal worden gehuurd vanaf begin september, stopplaats zal komen De Tumkens de tarieven zullen worden aangepast en er zal een jaarabonnement worden voorzien, er zal ook nog een beurtenkaart zijn en de prijs zal worden verhoogd.  De bus zal in de toekomst ook altijd stoppen aan de kant waar het kind moet uitstappen.  Er zal tevens een reglement worden opgesteld en er wordt een bijkomende begeleider/begeleidster voor de bus gezocht.

-          Tombola : er worden bijkomende prijzen gezocht en Heidi heeft er al een aantal gegeven.

-          Stephan en Katrien doen nog minstens een jaar verder, maar zoeken daarna opvolging Gegadigden kunnen zich altijd melden

Ouderraad 25/02/2014

 

Verontschuldigd : Tim, Saskia R,  Elfi, Katrien Deroost

Aanwezig : Katrien B, Stephan, Peter, Joris, Bart, Bart, Sofie, Ils, Karine, Heidi, Kristin, Annemie, An, Liezel, Wendy, Juf Mia, Juf Hilde, Juf Conny, Juf Katrien, Oliver, Steven

 

Startuur : 20u07

Einduur : 21u27

 

1.      Evaluatie wafelverkoop opbrengst voor didactisch materiaal opbrengst : 1304 - Opbrengst ligt hoger dan vorig jaar (1227) School betaalt de facturen en later stort Joris bedrag terug.   Dank aan Karine alle wafels zijn verkocht geraakt.  Mag de prijs van de wafels verhoogd worden ? De aankoopprijs is 1,30, dus voldoende winst.   Vraag tot verhoging prijs, maar is nu nog niet nodig.

2.      Kerstmarkt opbrengst 1183 (vorig jaar 600 )  - Zowel financieel als qua sfeer was het zeer goed.  800 wordt aan de Filippijnen gestort en 400 voor het schoolproject (Mayakind van Nu) Er zou echt een toog moeten zijn omdat dit veel handiger is.  Wafels zijn 0,5 duurder verkocht dan vorig jaar, de eerste jeneverglaasjes waren te klein.  Ze moeten groot genoeg zijn.  Koor op een klein verhoogje plaatsen, dan komt het koor veel beter tot zijn recht.

3.      Stand kassa  : 8342 - Hiervan zal 5000 aan modern informaticamateriaal, zal samen worden gekocht met scholen in Tremelo en Rotselaar, zal zijn voor het derde trimester.  Het zal nu aangekocht worden voor het vierde jaar.   Je moet er echt mee bezig zijn om de meerwaarde ervan ten volle te benutten.  Misschien een idee om met een interactieve beamer te werken.

4.      Schoolfeest voorbereiding : Eerste brainstorming achter de rug, zal rond het thema Far West zijn, zal plaatsvinden op 17 mei.  Totaal ander concept in gedachten : beginnen met een opvoering door de leerkrachten met de bedoeling dat er een moord wordt gepleegd.  De kinderen moeten zoeken wie de moord heeft gepleegd (soort Cluedo). Allerlei proeven moeten worden afgelegd en op het einde wordt de plot terug gespeeld door de leerkrachten.  De winnaar krijgt dan wel een attentie.  Er gaat geen echt optreden zijn van de kinderen, maar er zal wel lime dancing zijn.  Er komt een groep, de kinderen doen mee en de ouders mogen ook mee als ze willen.  In de saloon zal er free podium zijn voor iedereen die wil.   Er zal een BBQ zijn met het thema in het achterhoofd.  We willen een rodeostier huren (Brutus), er zal een bijdrage worden gevraagd.  Huur is 460.  Er zal een springkasteel zijn voor de kleuters.   De kinderen mogen verkleed naar het school komen.  Er wordt nog randanimatie worden gezocht (paarden, roofvogels, ).  Eten en drinken : Soort BBQ met extra lange worsten, curryworsten, hamburgers, sats, spek, . Tacos, chili con carne, marshmellows voor in het vuur, ijs.  Ook hot-dogs zijn een mogelijkheid.  Tenten van de gemeente zijn aangevraagd.  Thermossen zijn er nog niet.  Er zullen ook wel wat taarten worden voorzien.

5.      Pizzaverkoop : uitgesteld naar volgend jaar met Roberto (modaliteiten worden nog bepaald) geen pizzaverkoop, maar misschien komt er iets van de kinderen uit.

6.      Collage hangt uit

7.      Fotos doorsturen voor op de website

8.      Week tegen pesten vanaf het derde leerjaar wordt er iets gedaan, er is weer de move tegen pesten.  50% wordt wel eens gepest, 22% zegt dat ze zelf wel eens pesten, er is ook cyberpesten Als er iets is, moet je iets zeggen tegen de leerkracht.  Het thema moet bespreekbaar worden gemaakt.

9.      Paaseieren voor de kinderen : de vroege klok is al langs geweest

10.  Varia : er is een groot wit bord aan de schoolpoort verdwenen (is positief omdat ze hun kinderen beter zien),  beklag over buschauffeur van kwart voor vier er zijn veel meer kinderen die meerijden, nu is er een boost.  De prijs van de bus zou kunnen opslagen, dan zijn er meer middelen.  Er zou een nieuwe bus worden aangekocht.  Kan de rit niet worden opgesplitst, zodat een deel van de kinderen eerst in de opvang blijven.  Gezonde voeding : bewustwording is belangrijk, ook nadruk leggen op doseren  (ook nadruk over bewegen neen kunnen zeggen tegen bepaalde zaken, aanbod is zo gigantisch groot,)

11.  Kaartavond : 30 mei of 13 juni, en 21 november

VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 21/11/2013

Verslag eetdag : opbrengst 5881

Er was minder volk dan vorig jaar, maar toch vrij goede opkomst.  Iets meer sponsoring dan het vorig jaar.


Stand kassa : 8620

1750 reeds beschikbaar voor Sinterklaas, blijft ongeveer 6870

Er blijft geld beschikbaar voor een smartboard of voor beamer.

Afspraak: 5000 te besteden aan modern informaticamateriaal.

 

Er zijn nog volgende activiteiten :

-          Wafelverkoop

-          Kersmarkt (maar opbrengst voor goed doel)

 

Evaluatie eetdag :

-          Goed verlopen, maar er werd ook wijn gevraagd en dus gehaald in de bodega

-          Er waren voldoende mannen ingepland aan de tap dus zij werden verondersteld om mee op te dienen maar is niet gebeurd (er stonden niet zoveel mannen als ingepland???), dus de juffen hebben zeer veel  werk moeten verzetten, soms te weinig volk om op te dienen.

-          Koekjestaart bestellen (met creme au beurre), maar andere koekjestaart kon niet, alles was met eieren gemaakt

-          Prijzen waren verhoogd, er werd aangegeven dat deze prijzen maximale prijzen zijn

-          Te veel brood op de tafels, er kwam te veel van terug

-          Er kan nog meer worden opgeruimd (sorteren van flesjes bier edm); alles was gesorteerd op voorhand, maar plots ging het verkeerd

-          Altijd een probleem met de glazen, er waren altijd te weinig glazen, weerkerend probleem : brouwer moet meer glazen voorzien (maar hangt af van de activiteiten die de brouwer heeft)

 

Dag van de leerkracht

-          Fruitmand

-          Bewaking overgenomen

-          Taart

-          Goede samenwerking met natuurouders

 

Kaartavond van morgenavond :

Rudy, Karine, An, Katrien, Joris, Heidi (met twee), Saskia, Stephan

 

Wafels

Bestellingen moeten morgen binnen zijn.

Ze worden dinsdag ingepakt (Annemie,  Karine, Heidi, Ils)

Opbrengst is voor didactisch materiaal : bewegingskoffers en muzische koffers

 

Kerstmarkt op 21 december van 17 tot 21u

Spulletjes verkopen, koortje gaat optreden (zoals vorig jaar) : er wordt jenever, frisdrank en warme choco geserveerd wafels worden gemaakt, ook hot-dogs.

Visspel zal ook worden hernomen (worden nog een aantal spulletjes aangekocht) : vijftig stuks waren er vorig jaar

Saskia R, Heidi, Karine, Katrien, Liezel, Elfi, Kristin;  Stephan , Joris ( Joris, Stephan, Tim ? , David ?, Roberto en Chris om de tent op te zetten om 13u)

Saskia R. brengt grote chocomelkketel mee

Heidi doet ook mee aan de jeneverstand

Vragen voor de staantafels aan de gemeente

Wat doen we met de opbrengst ? Zal worden gestort aan actie 21-21 (Filipijnen)

Kerstmarkt in volle expansie (ook aan Vissenaekensplein)

 

Opvolgen punten vorig verslag:

-Hoe staat het met de collage ?  Staat op Benny zijn werklijst, kan het al opgehangen worden?

-Foto doorsturen voor op de website (nogmaals een herinnering)

-Victor het verkeersmannetje (wordt vaak gebruikt) witte lijnen mogen terug opnieuw geverfd worden

-Wendy volgt het zebrapad op (zal bij de gemeente nogmaals aandringen om het zebrapad te laten schilderen)

-Actief watergebruik op school, belangrijk om het drinken te stimuleren, aan te moedigen. Besproken op de personeelsvergadering: afspraak voor alle klassen hetzelfde: mogen drinken voor en na de speeltijd. Ouders (bv. Katrien) hebben nochtans de indruk dat deze regel in de praktijk niet zo door iedereen wordt toegepast en vinden het jammer dat een klas waar het anders maar goed verliep zich moet aanpassen aan algemene regel. Juf Conny zal de regel nog eens benadrukken op een volgende personeelsvergadering.

 

Varia:

-Bestuurdersaansprakelijkheid : is er een verzekering voor de ouderraad ? Dit valt onder de vzw van de school (katholiek onderwijs Begijnendijk-Betekom) , is niet zoals een feitelijke vereniging.  In het schoolreglement staat ook dat een verzekering voor vrijwilligers is afgesloten.

 

-Karine nodigt iedereen op de skihut tijdens de Kerstmarkt; ook een avond voor het goede doel

 

-Heidi : pizzaverkoop Roberto ziet het zitten,  er zijn mensen die groenten komen snijden, gaat bekeken worden of er voldoende hulp kan worden voorzien

 

-Grootouderfeest : op n of andere manier mee op een brief zetten voor hoeveel omas en opas ze iets mogen maken bv. als er geen contact meer mee is.

Er wordt over gereflecteerd hoeveel werkjes er kunnen bij gescheiden grootouders bijvoorbeeld terugkoppeling dat kinderen niet te zwaar mogen worden aangepakt als er geen contact is met de grootouders

 

-Eureka ! Meer uitleg bij het project gewenst, maar het zou wel een goed project zijn Systeem om te leren leren, aangeven van succeservaringen.  Begeleidende brief was onduidelijk.

 

-Halloween : er waren grote groepen bij, tijd tussen twee groepen was vrij lang, was vrij lang wachten voor de helpers tussen de groepen

Ils: schemerwandeling voor buggys  - Leen werd schrik aangejaagd door iemand nog meer personen om op te kuisen -  evaluatie met de werkgroep extra man voorzien

 

-Dopjes worden nog gespaard, maar er is een andere plaats waar ze kunnen binnengebracht worden.

 

-Pluim voor de juffen bij de begrafenis van Jo (was heel sereen verlopen); er was ruimte voor kinderen gemaakt.  Dochtertje was mee met de kinderen mee naar de begrafenis gegaan.

 

Begin vergadering : 20u05

Einde vergadering : 21u35

Ouderraad vergadering 17/09/2013

Katrien, Stephan, Saskia W., Joris, Bart, Rudy, Oliver, Peter, Ils, Sofie,  Bart, Karin, Heidi,  Kristin van Oosterwijck, Annemie, An Mertens, Saskia R., Liezel, Conny, Katrien, Mia, Hilde, Wendy, Elfi, Steven

Verontschuldigd : Kim Wouters, Katrien DR

1.       Evaluatie opendeurdag

Drankverdeling is goed verlopen, positieve evaluatie goede opkomst, goed weer,

 

2.       Nieuwe leden van de ouderraad

Wist-je-datjes, ter info : de vergaderingen zijn op dinsdag en donderdag

 

3.       Werkplanning

Wordt doorgegeven, helpers mogen gratis eten, je kan inschrijven via mail; maar niet via de website, er zijn computerproblemen, er is geen tijd om het programma in orde te stellen.  Apart briefje binnenbrengen voor de helpers.  De hulpcheques gaan donderdag mee.  Eetdag begint om half vier in de namiddag.  Briefje moet zeker drie weken op voorhand worden meegegeven.  Briefjes moeten binnen tegen volgende week donderdag. 

Wie komt er werken op vier oktober ? De tenten van de gemeente worden door de mensen van de gemeente zelf opgesteld.  Het is reeds aangevraagd een hele tijd op voorhand. Stephan, Joris, Roberto, Peter, Elfi (?) Wie kan er glazen komen afwassen ? Karin,  Heidi, Katrien, Christine, Sofie, Elfi (?)

Prijzen zijn 1 opgeslagen voor sommige gerechten, balletjes, kriekjes en pensen zijn opgeslagen in prijs.

Er zal wijn zijn in de Bodega, niet bij de maaltijd. Er kan gegeten worden in de refter, in de tent, vroegere klas van juf Josy, leerkrachtenlokaal Er worden tafels van de brouwer meegebracht.  De bodega gaat door in de klas van juf Debby en juf Mia, tombola in de klas van juf Maria. Verkoopprijs van de tombola dient 2,5 te zijn.  Ils chocomousse.  Lijst van sponsoring, iedereen kan zien wie welke handelaar moet benaderen. Opbrengst om te investeren in smart boards.  Voor een eerste leerjaar een beamer en een scherm.

 

4.       Dag van de leerkracht

Vrijdag 4 oktober 2013 iets doen rond de dag van de leerkracht

 

5.       Wafelbakker

Er zullen nog wafels gebakken worden dit jaar door de gebruikelijke bakker (briefjes meegeven op 7 november, binnenleveren tegen 21 november, inpakken 26 november, daags nadien meegeven)

 

6.       Pizzaverkoop zetten in het voorjaar De kwaliteit van de pizzas laat te wensen over. Roberto bakt misschien pizzas.  Wordt volgende keer opgepikt.

 

7.       Kaartavond : Tappen op een kaartavond, brengt 400 op., volgende keer op 22/11 Wie komt helpen ? Stephan, Joris, Saskia W., Rudy, Karin (met 2) , Heidi (met 2), An, Katrien Wie ziet het zitten om tot 1 uur te blijven ? Joris, Heidi, Karin, Stephan

 

Opmerking Elfi (moet door gaan) : Collage met de opendeur, waarom is dat niet terug opgehangen met de eerste schooldag ?  Zou terug goed zijn om dat nog eens te tonen. Er zou nieuw plexiglas moeten komen.  Het wordt aan Benny gevraagd Katrien B. vraagt na of er op haar werk geen plexiglas over is (Brico bv.)

 

8.       Iemand nieuw in de schoolraad : 3x per jaar. Wie voelt zich geroepen ?   Saskia R. Dat gaat over de leerlingenaantallen, verdeling lestijden, vrije dagen, schoolreglement, verbouwingen, Adviesorgaan, je mag suggesties doen. 

 

9.       Veel leden moeten nog fotos doorsturen (info@sjibke.be) Op de website komt mailadres en thuisadres niet.  Leden hoeven niet vermeld te worden in het schoolreglement, verwijzen naar de website. 

 

10.   Data van de vergaderingen : 21/11, 25/02, 24/04, 17/06 telkens om 20.00u, hier in de school, behalve de laatste vergadering in taverne De Pelgrim.

 

Varia : Schoolkalender geen donkere kleuren voor de WE, je kan daar niet goed op schrijven, liever mat papier.

Gele victormannetjes : graag traag aan de zebrapaden, begin en einde van de school, budget van de provincie, navraag bij de sportfunctionaris In Baal-Tremelo staan de mannetjes bij aanvang van de school en bij einde van de school (iemand brengt die dan binnen) www.victorveilig.be Zijn er voldoende gemachtigde opzichters ? Wel op dit ogenblik. Lichtpalen in plaats van victormannetjes.

Ils : Waarom wordt alles op een donderdag meegegeven  van de kleuters ?  Je weet niet altijd 100% op voorhand wat er de volgende week zal gebeuren.  Thema ligt op voorhand vast, dus dat kan meegegeven worden.

Vraag om volgend jaar geen breughelavond meer te doen.

Ouders dachten dat het anders op de website stond dan op het briefje in verband met duurzame mobiliteitsweek indien er problemen zijn met het brengen van de fietsen, gelieve te vermelden op briefje

Kristien : bus komt aan rond tien na kwart na acht, sommige vinden het handig als de bus vroeger komt.  Voor bus van middelbaar wordt voorrang gegeven aan eigen leerlingen (bus is reeds overvol) vroeger ging de bus in shiften

Data van activiteiten die vaststaan : Kerstmarkt, zaterdag voor Kerstmis (21/12), schoolfeest (17/05)

Dopjes voor de blindegeleidehond : mogen nog altijd meegegeven worden ? worden er nog nieuwe projecten gezocht

Er zat een zwemzak in de boekentas (dat wordt gegeven door de school, cadeau begin 1ste leerjaar)

Juf Conny : liedjes van het zangkoor, zal in twee groepen zijn, iedereen kan leren zingen op zijn/haar eigen niveau

Juf Katrien : werkgroep project beslist om een halloweentocht te organiseren 15/11, begin om 18u of 18u30, je kan tot half negen mee komen doen.  Het is geen tocht om angst aan te jagen, oproep aan mensen van de ouderraad, de groepen leiden om de twee groepen niet in elkaar te laten verstrengelen.  Er zijn zes groepen.

Drinken kinderen genoeg op een dag ? er zou actief watergebruik moeten gepromoot worden geen goed signaal om andere drankjes te consumeren

 

Begin 20u00

Einde 21u53

Vergadering ouderraad 20.06.2013

Aanwezig :

Roel, Lieve, Oliver, Tim, Bart, Wendy, Ciska, Heidi, Elfi, Karin, Stephan, Joris, Liezel, juf Barbara, juf Mieke,  Juf Conny, juf Annechien, Katrien B, Katrien DR, Leen

Begin vergadering : 20u10  -- Einde vergadering : 21u25

 

1)      Evaluatie Schoolfeest

 

Zeer positieve ervaring, pluim door Karin aan organisatoren

Opmerkingen : volgend jaar terug Wolf serveren

Gecentraliseerde opstelling beter dan vorige jaren

Volgend jaar terug twee springkastelen

Cinema in de kapel was zeer goed

Misschien thermossen bijkopen

Opbrengst : net geen 2000  (op zichtrekening nu 3700, spaarrekening : 2000)

 

2)       Kaartavond bracht 340 op, er was voldoende volk aanwezig, 22/11 nieuwe kaartavond

3)      Opendeurdag school op 28/08

Ouderraad gevraagd voor bemannen van de drankenstand

Tussen 17u en 19u

Uitleg geven over de ouderraad wist-je- datjes over de ouderraad

Bord maken met verwezenlijkingen

4)      Aparte website voor ouderraad ?

Niet nodig, maar wel vermelding op website, naam van leden, met naam kind, zonder adresgegevens en telefoonnummers; e-mail door school laten aanmaken, met verwijzing naar website pasfoto doorsturen

5)      Varia

-          Er is een capaciteitsbepaling geweest en de Klimroos zit op zijn maximum, er zijn nieuwe leerlingen vanuit de Klimroos bijgekomen voor het eerste leerjaar

-          Probleem met kinderopvang : er is een probleem, moet aangekaart worden, maar mag ook niet overroepen worden

-          Mogen kleutertjes water bijvragen ? Kan in eetzaal, maar water in klassen geen drinkwater

-          Busvervoer  : er is sprake van om dit te schrappen indien niet voldoende leerlingen Quid ?

-          Voettocht naar Scherpenheuvel succes hopelijk hebben ze hierboven geluisterd en kunnen we genezing vieren

-          Idee schoolfeest, kleren maken met een aantal mensen voor schoolfeest

-          Liezel : uitgeverij ad Rem gratis magazines maken en sponsoren

-          Voorbereiding eetdag 5/10 ,lijst van sponsors

-          Leen neemt afscheid na 13 jaar trouwe dienst

-          Nadenken over opvolging voorzitterschap Stephan en Katrien binnen twee jaar

-          Lijst met klasverdelingen wordt doorgestuurd.

-          Evelien vraagt of ze zeker ook het verslag krijgt van de ouderraad

Vergadering ouderraad 23/04/2013

Verontschuldigd : Marijke, Joris, Tim, Peter

Start vergadering : 20u07

Einde vergadering : 21u35

 

1.       Schoolfeest 25.05.2013

Ouderraad   zorgt voor de catering (ijs, taart, hot-dogs, popcorn en frietjes ) Geen hamburgers, te dure kostprijs.  Geen grote porties frieten, voldoende taart voorzien. Waar gaat alles opgesteld worden ?  De toog dichterbij de refter opstellen.  Aanwijsbordjes zeker voorzien, belangrijk dat iedereen goed zijn weg kan vinden.  Vorig jaar waren er geen tenten van de gemeente en het weer was behoorlijk koud.

Prijs van de bonnetjes : vorig jaar was het 1,5 - dit wordt dit jaar behouden.  Stefan heeft een werkplanning gemaakt Wie kan er allemaal komen ?

Schoolfeest begint om 14u en dat zal doorgaan tot 18u.   Er wordt bijkomend volk gevraagd vooral ook om op te ruimen.  Kan er een extra briefje worden meegegeven om bijkomende hulp te vragen ?

Wie kan er vrijdagavond komen helpen vanaf 18u tot ongeveer 20u ? Katrien DR, Heidi, Karin, Chris, Joris, Oliver, Stefan, Ciska, Liezel

Zaterdag shiften van 15u tot 17u en van 17u tot 19u

Er is ook weer tombola voorzien. Juf Katrien ging kijken of er prijzen in het thema zijn, anders worden er prijzen bijgegeven. Er is een budget voorzien.

Springkastelen zijn al geregeld n betalend (125) en n is er gratis geleverd.

Er zijn verschillende spellen om te spelen en er worden rondleidingen georganiseerd, het is tegelijkertijd ook een soort van opendeur.

 

2.       Verslagen ouderraad

Die zijn geplaatst op de website. Willen we een aparte website voor de ouderraad ? zijn er bepaalde behoeftes voor de website van de school ?

Misschien een beetje bijkomende uitleg over wat de bedoeling voor de ouderraad.  Sommigen opteren voor een blog.    Ledenlijst eventueel met een foto bij plaatsen op de website.  Individuele fotos of een groepsfoto, pasfoto doormailen naar Julien (naam kind en klas, geen adresgegevens of telefoonnummer eventueel wel een mailadres - algemeen mailadres ouderraad@sjibke.be, beheerd door het team, welke klas dat kinderen zitten)

Wat zou de ouderraad kunnen doen ? er zijn regelmatig projecten die worden georganiseerd, project rond pesten kunnen die dingen op de ouderraad besproken worden, kan er een samenwerking zijn met school ) Kan de ouderraad een zinvolle bijdrage leveren ?  bijvoorbeeld in het verleden nestkastjes laten maken

 

 

 

3.       Eetdag in oktober 2013 (5/10/2013i

 

Beslissing over wat er juist zal gebeuren. Breugheldag of iets anders. Met de breuhgelnamiddag kan je mensen met een kleiner budget naar hier krijgen.  Sommigen willen er groenten bijhebben als volwaardige maaltijd.  Er is een behoorlijke opbrengst voor de Breugheldag en daarom behouden we dit nog dit jaar.

 

4.       Attentie voor de leerkrachten

Juf Griet : vragen aan Sofie van Loon

Juf Nancy : Elfi

Juf Hilde (bij juf Griet en juf Nancy) : Elfi

Juf Lieve : Heidi

Juf Debby : Heidi

Juf Annechien en Juf Mia : Ciska

Juf Katrien : Ils

Juf Anke : Katrien B.

Juf Barbara en juf Hilde : Liezel en Katrien Verwimp

Juf Carla : Ils en Lieve

Juf kathleen en juf Josy : Stefan, Katrien DR

Meester Ward en juf Mieke : Karine

Juf Regine  : Saskia en Leen

 

Zorgleerkrachten, LO edm worden geregeld door Stefan en Katrien.

 

-          Extra thermossen is OK

-          Sinds januari kunnen ze op vrijdag ook hier opgevangen worden Kan opvang in de school om 17.15u, school kan er niets aan doen

-          Mogelijkheid om water bij te vullen : OK

-          Meer variatie bij de data

-          Er is een nieuw zwembad in Rotselaar , is veel goedkoper dan Aarschot

-          Karine wordt 40, fuif op 3 mei iedereen is uitgenodigd Zaal Verhaegen

-          Probleem van verkeersveiligheid : autos stoppen niet, gevaar !! kan er nog worden gesensibiliseerd

-          Heidi : kaartavond 14/06 stefan, saskia, Rudi, Heidi (met twee), Lieve, Katrien B. zal ook aan de juffen worden gevraagd

-          Veel nieuw speelgoed op de speelplaats op de lagere school : heel positief

-          Klasfotos waren goed, sommigen vonden ze heel goed

 

Vergadering 20/06 : opendeurdag bespreken

26/06 : receptie afscheid van de kleuterklas om 18u.

Verslag vergadering ouderraad van 15 januari 2013

 

Begin: 20u15

 

Aanwezig: Bart Van den Bosch, Peter Jansssens, Saskia Wittemans, Francisca Sabbe, Ils Coremans,

                    Karine Maes, Heidi Kerselaers, juf Anechien, juf Mieke, juf Barbara, juf Conny, Liezel

                    Pauwels, Marijke Crab, Katrien Bovy en Stephan Van Isveldt

 

Verontschuldigd: Leen Degol, Steven Vermeulen, Oliver Nagels, Joris Ballet, Marc Quirijnen, Katrien Deroost

 

1) Kerstmarkt: 

            opbrengst van 600,51 .

                250 wordt geschonken  aan ons project in Guatemala

Koortje was groot succes. Blijft verder bestaan, er zijn nog nieuwe kinderen bij aangesloten.

Verkoop eten en drinken was goed, zeker de wafels en jenever. Volgend jaar: 1 groot blik worsten en meerdere kleine.

De spulletjes die gemaakt waren door de kinderen: goed. De tijdsinvestering voor de leerkrachten was ook doenbaar.

 

2) Schoolfeest:

            gaat door op zaterdag 25 mei vanaf 14u. Thema: film

                We zullen terug ons frietkraam voorzien. Er kwam reactie dat de BBQ nogal duur uitvalt in sommige gezinnen.

                Frietjes past ook goed bij thema.

                Meer over de organisatie hiervan tijdens volgende vergadering.

 

3) Digitale borden:

            Daar de opbrengst van onze eetdag van oktober l.l. zeer geslaagd was, kunnen we nu   overgaan tot de aankoop van 2  digitale borden. Kostprijs: ong. 6000 incl. btw.

            Ze hebben de prijs kunnen verlagen door een samenaankoop te organiseren met scholen in de buurt.

 

4) Koffieapparaten:

            Er is een koffieapparaat aangekocht met 2 thermossen. Kostprijs: 165

            Er worden nog 2 extra thermossen aangekocht door juf Conny.

 

5) Er is terug water voorzien in de refter tijdens de middagpauze, zodat kinderen hun fles kunnen bijvullen.

 

6) Rondvraag:

            - Francisca: kan via haar werk papier (met oud logo) bekomen, zodat onze kinderen dit                          kunnen gebruiken als kladpapier.

            - Ils:  enkele ouders konden geen contactgegevens vinden over het CLB. Deze zullen op de          website geplaatst worden.

- Liezel vindt het spijtig dat extra frisdranken (fristi en fruitsap) aangeboden worden, vindt  

  het niet gepast voor een school.

            - Marijke: Vrijdag is de naschoolse opvang maar voorzien tot 16u30 ipv 17u15 op andere           weekdagen. Vraag om dit op vrijdag ook tot 17u15 te voorzien. Conny pakt dit op.

            - Conny: Martine Ooms ( zus van juf Katleen) is de nieuwe schepen van onderwijs te Begijnendijk. We zouden onze activiteiten gratis kunnen publiceren in de folderkrant en ze zal van de naschoolse kinderopvang haar prioriteit maken. We duimen mee.

            - Katrien: Waarom schaatsavond niet meer doorgaat? De kerstmarkt is in de plaats

              gekomen. We kunnen dit in de toekomst nog wel eens organiseren. Met Pasen zou er

              ook speciale sfeer worden gecreerd (met jeneverstand, ).

 

Volgende vergadering op dinsdag 23 april om 20u!  en donderdag 20 juni

 

Einde: 21u

Vergadering Ouderraad 20.11.2012

 

Joris, Bart, Peter, Ciska, Leen, Heidi, juf Annechien, juf Barbara, Juf Mieke, Juf Conny, Katrien, Katrien B., Ellen, Elfi, Karine, Steven, Stephan, Rudy

VO : Liezel, Marijke, Tim, Saskia

Start vergadering : 8u10

Einde vergadering : 21u50

1.       Evaluatie van de eetdag

Bedanking , goede medewerking van alle leden van de ouderraad.  Opbrengst : 6308 (900 stijging ten opzichte van vorig jaar) In het totaal was er voor 1250 sponsoring.

Opmerkingen : Er waren te weinig plaatsen, wat tekort aan materiaal nu en dan Prijsstijging van de aankoop van voeding, de prijs van de wijn was te duur De Gendt is van mening dat we bij hem wijn moeten kopen. 

Bodega liep ook zeer goed, maar dit misschien wegens overbezetting van de refter. Misschien klassen vrijmaken als alternatief (klas van juf Nancy, juf Josy, leerkrachtenlokaal , ) .  Overweging om een lokaal boven vrij te maken voor de bodega.  In nood klas van juf Josy en leerkrachten lokaal vrijmaken om te eten bodega kan daar ook eventueel.

Conclusie : er is meer ruimte nodig ofwel vroeger beginnen (bijvoorbeeld op zaterdagmiddag)

Gaan we de Breugheldag nog blijven doen ? Sommigen zijn voorstander om iets anders te doen, bijvoorbeeld een brunch.  Mensen blijven dan soms langer zitten.

Koffie ging vlotter dan vroeger.  Bij het grootouderfeest was de verdeling van de koffie niet echt geslaagd.  Ijs moet in de gang staan, ook taart, kan meer in het zicht worden gezet.  Klas van juf Griet komt dan vrij.

 

2.       Dag van de leerkracht

Dat is ook goed verlopen, natuurouders werden ook ingeschakeld.  Samenwerking verliep goed. 

 

3.        Wafelverkoop

1227,67 winst van de wafelverkoop, 20  minder dan vorig jaar, 1000 wordt gebruikt voor de klas van juf Katrien (knutselgerief, bouwplaten van duplo en lego, schortjes, schaartjes, meubilair, )

 

4.       Kaartavond

Tim, Stephan, Heidi (met twee), Karine (met twee), Ellen, juf Hilde, juf Sonia, juf Conny, ev. Anja Deroover, ev. Rudy (uurtje of twee),. maximaal tot 1u s nachts

 

5.       Sint

Het bedrag blijft gelijk met de vorige jaren wie voorziet de mandarijntjes en chocolade ? Gebeurt niet door de ouderraad. Ouderraad zorgt enkel voor het speelgoed.

 

6.       Kerstmarkt

Er zijn nu 18 kindjes die willen meezingen, voorzien om 18u en 19u Meester Julien gaat de begeleiding doen.  Het zingen op zich is al goed.  Oefenen is elke dinsdag van 12.30u tot 13u.

Is er mogelijkheid om eventueel wafels ter plaatse te bakken ?  -- Jenever, hot-dogs en eventueel wafels.   Karine maakt beslag en bakt wafels.  Er worden 100 wafels gemaakt. Op=Op.  Katrien D. gaat ook mee helpen (van half zes tot half acht).  Kinderen gaan misschien ook nog iets maken (twaalf kerststukjes), truffels en cakejes, eventueel ook wat Kerstkaarten.  Sleutelhangers van Guatemala werden vorig jaar minder goed verkocht.  Ouders komen iets kopen van hun kinderen, verwachtingen van de kinderen proberen te temperen. Stefan,  Dominique, Joris  voor de jenever. Klein prijsjes voor het visspel (50 stukjes) Kerstmarkt gaat door van 17u tot 21u.

Waar gaat de opbrengst van de Kerstmarkt naartoe ? 250 voor Guatemala en de rest wordt voor de kassa van de ouderraad.

 

7.       Wist-je-datjes

Het zag er heel tof uit, is simpel.  Meer doorverwijzingen vermelden verwijzen naar de website.   Op deze themas vind je meer info bij de schoolbus.  De schoolbus is op dit ogenblik een probleem.  Schoolbus start om acht uur; er staat geen info op de website van de gemeente.  Hoeveel kinderen rijden er mee met de bus ? Acht kinderen Het is goed dat er is. Per rit kost de bus 0,60. Wist-je-datjes zijn dus voor herhaling vatbaar.  Om de twee maanden gaat dat door.

 

8.       Alternatieven voor de pizzas

Wenskaarten in de plaats van pizzas.  Het idee is heel leuk, het is wel leuk als je van je eigen kind kaartjes kunt opsturen. We moeten opletten dat we niet te veel gaan doen.

 

9.       Koffiemachine

Aankoop van een koffiemachine is rond 400  (Miko, of andere firma) Twee thermossen is te weinig, misschien moeten we er vier voorzien.    Opbrengst bij het grootouderfeest rond 600.  School kan eventueel een bijdrage leveren voor de aankoop van een koffiemachine.

 

10.   Rondvraag

Quiz van 11.11.11 Zijn er kandidaten ?

Praktijkexamen van gemachtigd opzichter (Stephan, Els, Eveline Serneels, Anja Deroover, Tim (papa Kasper)

Halloween, om de twee jaar dit jaar was het in de plaats grootouderfeest  - wschnlijk terug Halloween volgend jaar.

Is er een beslissing rond de smartboards ? Mimioboard is 3500 en Smartboard 3700 - Mimioboard is een verhard bord waar op wordt geprojecteerd.  Mimioboard lijkt meer geschikt. Er worden in verschillende scholen modellen uitgetest.  Wanneer gaan we de aankoop doen ? In Baal en Tremelo wordt er met deze Mimioborden gexperimenteerd.  In welke klassen ? In de hoogste klassen, misschien als hulp voor sommige kinderen in het eerste leerjaar.  Er wordt nog gekeken wat er gaat aangekocht worden.

Katrien D. gaat informatie van haar school doorsturen.  Er gaat een nieuwe wereld open.

Wafelbakker is op pensioen, wil dat nog doen voor onze school

Bloed geven

Goede informatieavond over computergebruik

Positieve reactie over ervaringsgericht lesgeven aan de kleuters

Kan er water bijgevuld worden in de eetzaal bekertjes voor water laten bijvullen, is moeilijk om te laten doen  - kannen met water voorzien om drinkbus bij te laten vullen

Kwaliteit van het middageten is beter dan vroeger

Gevaarlijk turnen op een stenen vloer, in de Tumkens zijn een aantal opmerkingen over geweest.

 

 

Top

Vergadering Ouderraad 13.09.2012

Aanwezig : Katrien Bovy, Stephan van Isveldt, Joris Ballet, Tim Van Loon, Bart van den Bosch, Evelien Serneels, Marijke Crab, Ils Coremans, Karine, Leen, Heidi, juf Barbara, juf Annechien, juf Mieke, Ellen, juf Conny, Liezel, Elfi.

-Hulpcheques voor de nieuwe kleuterklasjes

-Eetdag van 6/10/2012

Opzet : Breugelavond organiseren, de gerechten zijn in lijn met vorig jaar, kipfilet, frikandellen met krieken, pensen met appelmoes.

Brood gaat gesneden worden op voorhand.

Ook desserten : chocomousse, rijstpap, pannenkoeken, taarten

-Wie wil er helpen om nog chocomousse te maken : Karine, Leen, Heidi

- Wie wil er mee helpen om de tent op te zetten :

- Betere cordinatie van wie wat doet op de dag zelf

-Pensen op voorhand bakken, eventueel op de grill, .. ; vraag om de appelmoes minder gezoet te maken.

-Bodega zal worden gedaan in de klas van juf Bodega : Brengt het geld op ? Ja, dat blijkt wel het geval te zijn. Juf Nancy doet dit al jaren.

- Vraag of er nog genoeg prijzen zijn.

- gaan wegwijzers geplaatst worden zodat iedereen weet waar hij naartoe moet.

- Stephan heeft een werkplan opgemaakt.

- Met de opbrengst wordt een digitaal klasbord, smartboard , aangekocht.

- voldoende borden ? Er waren vorig jaar voldoende borden, er zijn 300 borden in voorraad, dat zou net voldoende moeten zijn.

Nog vragen over eetdag ? Zijn er nog potjes voor chocomousse, Karine rijdt naar AVA (een doos van 1000 stuks), bij Driesen sirooppotjes vragen (Ils),

Suiker en melk via de brouwer.

-          Koffiemachine bedienen : Meester Ward zal koffiemachine bedienen, niet werken met thermossen, water dat erin zit laten weglopen,

Tijdig aanwezig zijn rond 15u30 !

Sponsoring : twee verschillende placemats maken (

 

Dag van de leerkracht

Wafelverkoop

Kaartavond voor november

Kerstmarkt : doen we terug opnieuw mee, wie gaat meedoen ?

Gaan we thermossen aankopen ?

Volgende vergaderingen : 20/11, 10/01, 23/04 en 20/06

 

-          Sponsoring:

o   Katrien: De Gent, Verelst Bloemist; Tim: Dranken Jeroen en Donckers-Verhaegen; Conny: Computerwinkel (Soelstraat) en Pelgrims, Joris: Delhaize

-          Oproep: hulp voor 5 oktober

-          Wafelverkoop in november: briefjes na herfstvakantie (8 november), 20 november inpakken (19u)

o   Opbrengst? voor inrichting van klas Juf Katrien

-          Pizzas: briefjes meegeven op 15 november en levering pizzas 30 november

o   MAAR kwaliteit pizzas niet super

o   Pizzaverkoop opschuiven? Ski pas in maart, dus pizzas in januari, hotdogs in november? Alternatieven? Verse pizzas, gebraden kip, andere leverancier voor de pizza

o   Conclusie: gn pizzas meer maar 2e keer wafels verkopen! Bestellingen binnen voor krokusvakantie en meegeven na krokusvakantie

-          Kaartavond: 23 november (Tim, Stephan, Karine(2), Heidi (2), Ellen, Rudy? Saksia? Hans? Hilde? Oliver?) Conny wordt gevraagd het aan de juffen te vragen.

-          Kerstmarkt:  22 december: praktische afspraken op volgende vergadering

-          Rondvraag: Karine: vrijdag Stephan neemt het geld mee.

 

 

Top

Verslag:  ouderraad dinsdag 5 juni 2012 locatie: taverne De Pelgrim

Verontschuldigd:

Peter Janssens, Marc Quirijnen, Rudy Verbruggen, Dominique Christiaens, Bettina Wasteels, Lieve Patteet

Besproken agendapunten:

-          Algemene dank voor de inzet en medewerking van de leden van de ouderraad traktatie drank in taverne De Pelgrim

-          Afscheid Anja:  tien jaar lid ouderraad, vijf jaar voorzitster: dank voor haar inzet en cadeautje gepresenteerd

-          Evaluatie schoolfeest

o   Misverstand ivm koffie zal nooit meer vergeten worden...

o   Frituur was een voltreffer; porties waren misschien te groot

o   Bewegwijzering kon beter

o   Personeelsvergadering school: verbeterpunten

  springkasteel zou goedkoper kunnen (via traiteur, Bekaf)

  tenten vroeger bestellen

  vroeger klaarzetten (10u)

  aanwijsbordjes waar alles te doen is, maar ook misgelopen door het slecht weer

  duidelijker afspraken maken tijdens het schooljaar in de klassen hoe de beloningskaarten werken

  iemand met drank laten rondgaan voor de leerkrachten

  de kring voor de show nog groter maken

o   enkele deuren van de eetzaal waren op slot en sleutel was niet te vinden

o   centraal punt voor de briefing voor de leden van de ouderraad

o   koffie beter in refter genstalleerd

o   de toog dichter bij de refter installeren

o   gebrek aan thermosflessen voor de koffie voorstel om thermossen aan te kopen

o   ook mogelijk om nieuw koffiemachine te kopen

o   sommigen vonden de koffie niet lekker van smaak misschien eens uitkuisen?

o   het was de eerste keer sinds lang dat het slecht weer was, hetgeen een invloed had op alle aspecten van de organisatie

o   de taart was snel op, volgend jaar meer bestellen had misschien met het koud weer te maken vorig jaar nochtans ook snel op ondanks het goede weer

o   opbrengst:   801,40 euro aanzienlijk minder dan vorig jaar (2.736,60 euro) en de jaren voorheen invloed door slecht weer, minder consumpties, bezoekers sneller vertrokken vorig jaar BBQ (dus veel voorbestellingen)

o   helft opbrengst wordt aan de school overgemaakt

-          evaluatie rommelmarkt

o   goede reacties

o   weinig extern publiek  - gesuggereerde oorzaken: laat beslist wisseling datum andere activiteiten in de buurt

-          bedankjes einde schooljaar: in vorig verslag personen aangeduid voorbeeld briefjes rondgestuurd

-          op 15/6 kaartavond:

o   Karine, Heide, Stephan, Rudy, Ils(?), Saskia, Hilde Paelinck, Bart, Katrien nog juffen? Conny nog geen reacties ontvangen

o   Frans kwam vragen wie om 18u30 al kan (2 personen nodig voor broodjes helpen te smeren): Karine en Heidi proberen

o   Nog enkele om 19u en de rest om 19u30

-          herinnering om aan het begin van het schooljaar tijdens het klassikaal oudercontact de ouderraad voor te stellen: donderdag 6 september 2012 (zelfde dag voor kleuters en lagere school)

-          eetdag

o   zaterdag 6 oktober 2012: Breugelfeest

o   sponsoring adverteerders brochure school contacteren?

o   Mogelijk: twee verschillende placemats en afwisselend op tafel leggen (nodig: twee verschillende kleuren want wordt moeilijk als afruimen en opnieuw dekken)

o   Eerste week van oktober alle kaartjes van sponsors aan school bezorgen

o   Ontvangstbewijzen doormailen aan leden

-          Wist-je-datjes? Nog niet veel vooruitgang.

-          Rondvraag:

o   Stephan deelt mee dat Dominique ontslag neemt als lid ouderraad

o   Marc Quirijnen kan ook niet meer aanwezig zijn op de vergaderingen

o   Eveline: Gemachtigde opzichters aan zebra-paden? Conny bevestigt dat er al inschrijvingen zijn toegekomen

o   Oliver: Aanpassing gezonde week is goed gevallen (1 stuk fruit) wisselende reacties

o   voettocht naar Scherpenheuvel georganiseerd nav ziekte ouder uit klas van kinderen Heidi gaat door zondag 10 juni 2012, vertrek om 6u30 in Willekenslaan (Heidi verwittigen in geval wordt meegegeten) om 12u misviering

o   Karine: Roefel, veilig georganiseerd? Conny bevestigt dat ze aanstaande donderdag een vergadering hieromtrent heeft. Leerkrachten worden eveneens ingeschakeld. Veiligheid is noodzakelijk.

o   Juf Griet: kaartje gekregen van Gust om oudercomit te bedanken (in gang opgehangen)

o   Juf Conny: Kan de opbrengst van de wafelverkoop gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe kleuterklas (speelgoed, materiaal, ) In de zomervakantie wordt de klas van juf Lieve verbouwd. Bespreking verdeling van de toekomstige tweede kleuterklas. (Juf Griet en Juf Nancy hebben reeds geobserveerd en voorstel uitgewerkt, ouders worden eveneens betrokken.)

o   Anja bedankt iedereen.

o   Katrien: schoolreis naar Efteling is goed bevallen maar aantal ouders vastgesteld dat de twee voorziene lunchpakketten niet opgegeten waren of geen mogelijkheid om te drinken op warme bus.

o   Steven: briefjes mbt middagmaal. In veel scholen kan dit via overschrijving. Waarom niet op onze school? Tip van Anja: bij bank rollen kleingeld afhalen. Juf Conny: probleem van onbetaalde rekeningen. Gemengd systeem ook niet mogelijk. Juf Conny: zal op een volgende personeelsvergadering worden besproken.

o   Karine: veel ouders hebben foute perceptie dat de ouderraad voldoende bemand is. 

Vergadering Ouderraad 19.04.2012

Aanwezig : Joris Ballet, Oliver Nagels, Rudy Verbruggen, Tim Van Loon, Peter Janssens, Philip Bergen, Francisca Sabbe, Karine Maes, Heidi Kerselaers, Griet Haegemans, Carla Vermeulen, Sonja Van Dyck, Conny van Waelderen, Katrien Deroost, Anja Peeters, Elfi De Haes, Liezel Pauwels, Marijke Crab, Steven  Vermeulen, Katrien Bovy en Stephan Van Isveldt

Proficiat Anja met je verjaardag en dank voor de versnaperingen

Proficiat Peter met de geboorte van Flore en dank voor de versnaperingen

 

1.       Schoolfeest op 4/5 zijn er vier mensen nodig voor de voorbereidingen en het opzetten van de tenten (Tim, Hans, Philip, Joris) om 19.00u

Op 4/5 moeten glazen worden afgewassen en tassen klaarzetten (Katrien B.,  Anja, Heidi) na het school

Op 5/5 om 13.30u : Algemene briefing

Info van de school over het schoolfeest ? Er zijn twee mensen voor de tombola.  Ouderraad voorziet een aantal extra mensen. Ook nog iemand extra gevraagd om te schminken (Elfi vraagt Anja en Leen)

Wie wil zich verkleden ? Wie wil, mag zich verkleden.

Sprookjesparade begint om 14.00u --- Er zal een kar met stoelen staan voor mensen die het echt nodig hebben.

 

2.       Rommelmarkt op 29.04.2012

Natuurouders en andere mensen hebben vergaderd.  Gaat door op 29/04, van 13.30u tot 16.30u, maximaal 3 meter per kind.  Er wordt ijs voorzien, taart, allerlei drank. Vorige editie, zes jaar geleden, was een schot in de roos.

 

3.       Bedankjes voor het einde van het schooljaar.

Lijst van de klassen werd gevraagd.  De verdeling zal vandaag gebeuren.

Voorbeeldbriefjes worden naar Steven gestuurd.

Instapklasje, Griet en juf Hilde kinderverzorgster : Elfi

1ste kleuterklas, Nancy en Oele : Heidi

2de kleuterklas A Bea en Els : Marijke

2de kleuterklas, Lieve en Mia : Ils

3de kleuterklas Maria, Katrien : Katrien

1ste lj : juf Sonia : Liezel

1ste lj Anke : Liezel

2de lj Hilde en Barbara : Ils, Heidi.

3de lj juf Carla en juf Barbara : Stefan, Katrien De Roost, Karine

4de lj kathleen A : Karine

4de lj Josy (B), wordt vervangen door Liesbeth : Karine

5de lj Ward : Saskia en Lieve

6de lj Regine en juf Mieke : Anja

Voor de turnjuf, de zorgjuf, directie worden er pralines geleverd op het afscheid van het 6de leerjaar.

 

 1. Kaartavond van 15/06/2012 Wie wil er komen tappen ? Karine (met twee), Heidi (met twee), Katrien Bovy, Stephan, Rudy, eventueel Ils, Saskia, Hilde Paelinckx, Ingrid Verbraecken

5.       Eetdag zal doorgaan op 6/10/2012

Het zal terug een Breughelfeest worden.

 

 1. Kaartavond van 3/3/2012 is niet doorgegaan

 2. Andere ideen ? Er zal aan de kassa gevraagd worden welk idee het meest succes heeft (bingo, optreden, poker, TD)

 3. Wist-je-datjes ? Waarschijnlijk wat eenvoudiger voorgesteld zelf invullen piste van het communicatiebureau wordt  verlaten.

 4. Rondvraag ?

Gazetje was positief

Communicatie rond Juf Oele was misschien niet helemaal OK, maar geboden oplossing wordt geapprecieerd.

Communicatie rond Juf Maria is zeer goed gebeurd, ook de communicatie rond ziekte van juf Bea is goed verlopen

Inhoudelijke invulling van de eerste communie wordt in de school voorbereid, de praktische beslommeringen van de eerste communie gebeurt op een woensdagnamiddag.  Er wordt geen halszaak van gemaakt als kinderen niet aanwezig zijn.  Het zou voor veel mensen problemen opleveren om kinderen op een woensdagmiddag te sturen.

Klasfotos waren niet zo mooi van kleur, gezamenlijke fotos waren niet gecentreerd. Opmerking dat de fotos op een ander moment dienen te worden genomen.

 

Er moet een duidelijke grens zijn wat wel en wat niet kan worden meegegeven met de leerlingen, grens VZW publieke, liefst geen verdoken reclame voor priv-initiatieven.

 

Einde vergadering : 21u30.

 

 

Top

VERGADERING OUDERRAAD 16.02.2012

Begin vergadering: 20u15

Natje en droogje als dank voor de vrijwilligers van de ouderraad.

 1. Evaluatie wafelverkoop

Opbrengst: 1253 - 35 meer dan vorig jaar besteed voor de aankoop van bestek

 1. Evaluatie kaartverkoop: 410 opbrengst volgende zijn op 15/06 en 23/11 Ook juf Nancy is komen helpen, werd zeker ook geapprecieerd

 2. Evaluatie Kerstmarkt: 624 opbrengst 42 minder dan vorig jaar, maar substantieel meer dan twee jaar geleden Vrij veel etenswaren over; chocomelk Nieuwe ideen voor de volgende Kerstmarkt Opbrengst wordt doorgestort naar het project van Guatemala. Stoelen e.d. worden aangekocht voor de refter. Heel veel marsepein was er over. Sommigen waren droevig dat er niets kon worden geknutseld, maar volgend jaar zal het weer anders verlopen.

 3. Kaartavond van 3 maart 2012 drie tafels volzet en drie stoelen. Wat is er nodig voor organisatie? Drank gaan halen en wat tombolaprijzen. Hoeveel hulp is er nodig? Vier mensen zijn er nodig. Het wordt nogmaals op de website gezet om reclame te maken. Daarna wordt er beslist of het doorgaat.

 4. Paaseieren 1 bruin en 1 wit ei per kind, leerkrachten steken ze in zakjes Vorig jaar werden ze in de Aldi gehaald, ook dit jaar zal dat gebeuren Dunne plastieken zakjes frutselzakjes moeten nog worden gehaald. Hoeveel eieren worden er besteld? 300 witte en 300 bruin en een zakje zwarte eieren.

 5. Schoolfeest gaat rond sprookjes, werkgroep is al samengekomen. Er wordt gekeken naar goedkope oplossingen voor springkastelen. Nu is er een voorstel van springkastelen voor 170 en 80 - Schoolfeest gaat door op 5 mei. Brainstorming over friteuses. Werkgroep catering van de ouderraad Stephan, Karine, Bart, Heidi, Leen, Joris, Ciska, Leen. Wanneer komt de werkgroep samen? Onderling overleg wanneer er wordt vergaderd.

Eten? Hotdogs, broodje kaas-hesp, popcorn, frietjes

 1. Wist-je-datjes?  Ligt voorlopig wat stil zal worden heropgestart Zal voor volgend schooljaar zijn om de twee maanden Samenzitten in de loop van mei om te kijken hoe het volgend jaar zal verlopen. Lay-out wordt gemaakt, afspraken met Bettina, en daarna is het gewoon invullen.

 2. Stekelbees: Betere regeling dan de regeling die er was veel praktischer Kinderen zijn al blij dat het al wat rustiger is, maar er is nog niet zo veel aanbod voorzien. Kinderen zijn toch positief, kinderen voelen zich prettig bij de kleinschaligheid. Kinderen spelen meer dan dat ze huiswerk maken. Twee evenwaardige groepen die in de school blijven en die rechtstreeks naar Stekelbees gaan.

 3.  Volgende vergaderingen: 19/4 en 5/6

 4. Varia: Koffer maken om tentmateriaal in op te bergen (gevraagd aan Carine) Gaat de rommelmarkt doorgaan? Vorig jaar is er iets van gezegd, maar kennelijk geen aandacht aan geschonken. Kinderen vinden dat wel tof om te organiseren. Vroeger was dat met voorinschrijvingen, 1 per meter, kinderen komen hun spullen verkopen, prijzen voor meest spectaculaire standje, mooiste standje Dat zou moeten doorgaan ergens in mei of juni 2012. Voorstel: 16/06/2012 Wie organiseert? Anja, Karine, Elfi, Christine - gaat door van 14u tot 17u

Werkt het waterkraantje? Het werkt op dit ogenblik niet meer. Waterkraantje wordt gebruikt onder de speeltijd.

Telefoon van de sportdienst: Roefel gaat door op 23/06, maar kan niet om veiligheidsredenen doorgaan; voorstel om te laten doorgaan op 22/06 overdag Wat denken jullie hiervan? Goed idee, is voor de lagere school aangename afsluiting van het schooljaar. Er gaan ook extra begeleiders nodig zijn. Kan wel een probleem zijn van praktische organisatie, maar idee is goed!

Initiatief van de Week tegen Pesten is zeer goed! Heel tof dat de school hier aan mee doet.

Einde vergadering: 21u30.

 

 

Top

VERGADERING OUDERRAAD 08.11.2011

 

1)      Opbrengst is 5407 -  meerinkomst is te danken aan minder kosten voor aankoop van voedingswaren en sponsoring.  De opbrengst zal ten goede komen aan het maken voor de renovatie van de klas van juf Lieve.  De schrijnwerker is reeds gecontacteerd en hij is bereid om de werken uit te voeren tegen dezelfde prijs als vier jaar geleden.  De vraag is gesteld of hij dat zou kunnen doen in de Paasvakantie of bij het begin van de grote vakantie.

Opmerking : liefst pensen bakken, niet koken.   Brood op voorhand snijden (juf Bea heeft thuis brood met de snijmachine gesneden)

                Wat gaan we volgend jaar doen ? Misschien gaan we volgend jaar het Breughelfeest herhalen, of gaan we iets anders doen volgend jaar.

2)      Dag van de leerkracht bedanking Elfi, Heidi, Liezel en Evelien. Leerkrachten waren heel erg tevreden. 

3)      Wafelverkoop, morgen gaan briefjes mee, 18 november moeten inschrijvingen binnen zijn, 22 november moeten wafels ingepakt worden. Karine, Heidi, Leen, Katrien en Marijke komen om 20u helpen.  Dient voor de aankoop van bestek. Karine heeft voorbeeld bij, kostprijs 600 - mag besteld worden. Wordt aan Heidi doorgegeven.

4)      Kaartavond in november 25/11/2011 Karine (2x), Heidi (2x), Saskia Wittemans, Stephan, Katrien, Joris  - Anderen vragen nog na (Tim en Siska).  Zijn er leerkrachten om te komen helpen ? Andere kaartavonden 15/06 en 23/11/2012.  Nog een extra kaartspelavond doen. Kunnen we dat ook in de school een keer organiseren ? Frans wil dat voor ons organiseren, hij zou bonnen krijgen van de Proxy Delhaize.  Voorstel 11/2/2012 of 3/3/2012. Pistolets met hesp en kaas, chips en drank.

5)      De Sint Het Sintbudget blijft op hetzelfde bedrag van vorig jaar, 1750.  Evenredig verdeeld over alle klassen .  Geen budget voor de taakklas, turnleerkrachten hadden niets nodig.  Hebben enkel pomp nodig.

6)      Kerstmarkt (17/12) vanaf 17.00u Opening op 15/12/2011 voor de opening van de skihut. Iedereen welkom. Werkgroep blijft zoals vorige keer samengesteld.  Zijn er nog andere kandidaten die willen komen helpen ? Geen bijkomende kandidaten.

Wat gaan we verkopen ? Jenever, proevertjes en drankjes, datum voor de Kreanamiddag : donderdag voor de Kerstmarkt (op 15/12) er mogen ook enkele bloemstukjes worden gemaakt.  Er gaat een koortje zijn (zang en muziek) Zijn er kleine spulletjes voor het visspel  of moet er nieuw materiaal worden gezocht ? Stephan zorgt voor drankvergunning.  30 pakjes extra wafels- opbouw van de tenten om 13u Grote tent wordt gebruikt. Vijf personen extra voor het opbouwen van de tent.  Er zijn nog plooitafels nodig (wie brengt dit mee ?)  -  Knutselwerkjes uit Guatemala Inkomsten van de Kerstmarkt zijn ten voordele  van het project in Guatemala.

7)      Infoblad briefje wordt meegegeven voor Bettina. 

8)      Resultaten van de enqute (internet) 150 van de 191 enqutes werden teruggestuurd.  Het computergebruik in onze school is weidverspreid.  Bijvoorbeeld informatie over Guatemala meegeven met de ouders.  Website moet zeker verzorgd worden, maar papier blijft belangrijk.

9)      Naschoolse opvang er is algemene ontevredenheid over de regeling die nu door de gemeente is uitgewerkt.  Er is veel te weinig overleg geweest met de school, hoe kunnen we hierop reageren ? (Petitie, ) De gemeente heeft n begeleidster in dienst genomen.  De lokalen voor effectieve opvang mag enkel gebruikt worden voor effectieve opvang.    Er moet ook gezocht worden voor een langetermijnoplossing.

10)   Varia

-          Reclame van de Colruyt, werken rond cooking classes

-          Pesten op school (vijfde leerjaar), fenomeen steekt terug de kop op, er zijn toch wat problemen opgedoken, kinderen beseffen niet hoe erg cyberpesten is.  Directie heeft ingegrepen in de klas.  Dat specifiek probleem is gestopt.  Kinderen moeten weten wat kan met een computer en wat niet kan met een computer. Stond ook in Klasse. Berichten onder valse naam doorgestuurd naar anderen.

-          Blindegeleidehond, n hond is volledig opgeleid en gaat naar baasje.  Later kan die nog wel eens langskomen op school, misschien net voor de Kerstperiode.

-          Invoering van een schoolbal

-          Fruit en groenteweek; kleuters begrijpen dat niet veel.  Compensatie voor fruitweek, beter iets meer structureels opbouwen. Kan er niets anders gebeuren.  Eventueel twee dagen in de week.

-          Verjaardagsfeestjes beginnen altijd vroeger er zijn kindjes die buitengesloten worden. Maakt het soms moeilijker voor sommige kindjes.  Zijn er daar oplossingen voor te vinden ?

-          26/11/2011 Stephan wil gerust komen, Philip Bergen, Katrien D. andere genteresseerden kunnen zich altijd opgeven

-          Lieve : Veiligheid aan de schoolpoort, bussen aan het Middelbaar stonden hier vooraan, terwijl er ook een parking is aan de sporthal probleem opgelost, busmaatschappij gaat naar daar gaan.

-          Adreslijsten wordt nog eens op de personeelsvergadering gebracht.

-          Volgende vergaderingen 16/2, 19/4 en 5/6.

 

 

Top

Vergadering Ouderraad 08.09.2011

1)      Verwelkoming voorstelling van de leden van de ouderraad

2)      Eetdag 1 oktober 2011

Breughelavond

Spar levert een aantal zaken (vlees, rijstpap, ballekes met krieken), dat wordt warm gehouden au bain Marie 

2 shiften 4-6u en van 6u tot 8u

Reservatiebriefjes worden verspreid via kinderen op 15/09 binnenleveren briefjes voor 23/09

Helpers kunnen via de site bestellen, aangeven als helper, kunnen kosteloos eten

Stephan heeft een voorlopige werkplanning opgesteld

Wat gaat er gebeuren met de opbrengst ? Aanleggen van techniekkoffers, verdieping van juf Lieve

Wordt er een afhaal georganiseerd ? Neen, te veel praktische beslommeringen

Er wordt opnieuw een bodega ingericht (3de kleuterklas), tombola (2de kleuterklas), dessert bij juf Griet

Leerkrachtenteam gaat opdienen

Secretariaat gaat bonnetjes maken in verschillende kleuren, ook dranklijsten en opneemboekjes

Kassa (tombola, bodega, zaal)  in orde maken (Joris zorgt hiervoor)

Juf Conny doet het onthaal

3)       Aankoop van het bestek en banken

Er wordt verder gekeken er zijn geen kleine lepeltjes Degelijk bestek (1700 voor 600 stuks) Beslissing :  Bestek van Makro

Aankoop banken? Brouwer kan niet voldoende leveren

4)      Dag van de leerkracht

Elfi, Heidi, Leen (ov)

5)      Wafelverkoop (in november)

Brengt  met weinig moeite veel geld op

6)      Kaartavond (eind november) ) indien datum geweten, wordt doorgemaild

7)      Kerstmarkt  - gaan we daar nog aan meedoen (jenever verkopen, hotdogs, chocomelk, croque-monsieurs, spulletjes van de Kreanamiddag

Datum is nog niet geweten (waarschijnlijk 17/12) Liezel, Stephan, Heidi, Marc Vrouw van Marc Q. wil komen zingen met een aantal kindjes, Marijke, Eveline, Philip B., (Saskia W.), Joris minder kerststukjes dan vorig jaar wordt ook een werkgroep opgericht

8)      Info verspreiden (Liezel, Elfi, Bettina) maken van Wist-je-datjes (herhaling van belangrijke feitjes, ) Voorbeeld wordt doorgemaild.

9)      Petitie voor zebrapad : succesvol resultaat er is een zebrapad bijgekomen aan Aldi !!

Nieuwe data : 8/11, 16/2, 19/4, 5/6

 

Varia

-          School maakt up-to-date adressenlijsten

-          Joris : foto maken van de ouderraad (zichtbaarheid geven aan ouderraad)

-          Gebruik van sponsoring (apotheek Philips, boekenwinkel, kaderwinkel, wijnhandel, bakker nijs, tankstation, van dijck dranken, Rond Punt, Broodjesbar, chef du village, tegelhandel Michiels-Haegemans, Nagelstudio, kapsters, Verhaegen Meubelwinkel, ..

-          Bekijken of school fiscaal attesten kan afleveren

-          Voorstel om andere manier om kinderen op te halen (afbakening, trekken van gele lijn), voorstel bespreken op personeelsvergadering

-          Saskia (tombola), veel tombolaprijzen zijn vernield door wateroverlast bij klooster

-          Karin : Kaartavond op school organiseren

-          Schoolbus wordt heel erg weinig gebruikt (ecologisch voordeel)

-          22/09/2011 : STRAP-dag (stappen en trappen naar school, informatie van bus kan erbij)

-          Wafelverkoop aan De Tumkens nu zaterdag 10/09 (achteraf op de website plaatsen) ten voordele van Afrika

-          Juf Conny : Hoe zit het met het geld voor Sinterklaas

-          Eveline tof dat de hulpcheque er nu is.

 

 

Top

VERGADERING OUDERRAAD 14.06.2011

 

  Evaluatie schoolfeest

Inkomsten liggen lager dan anders (1335 minder dan vorig jaar, 221 minder dan twee jaar geleden) Er was veel volk, maar er is een trend dat de mensen minder eten en drinken. Wijn was een grote kost, maar daar is nog wat van over. Huur van tafels en bestek was 650. Traiteur had meer opgebracht dan vorige keer (minder verkoop, maar wel meer winst) 300 stuks minder verkocht dan andere jaren.

Traiteur zei dat hij onder de prijs kwam werken, maar er werd een oplossing gezocht.

Voorstel dat ouderraad zelf bestek zou aankopen, is een investering, maar brengt snel op.

Vegetarische burgers waren lauw, zijn mensen ziek geworden.

Er was te weinig ijs en taarten. Opmerking over ijs : frigo meebrengen waar ijs in wordt bewaard. Koelkast krijgt niet de kans om te koelen, daarom vraag om twee diepvriezers, iets apart waar je niet aankomt.

Er waren veel mensen en er werd n groep gemaakt voor taart en ijs er waren te weinig mensen op de planning van 16u tot 18u Communicatieprobleem.

Taken verdelen bij het begin van het schoolfeest rond 13u volgende keer zal er meer orde en structuur zijn. Op en af geren met koffie en tassen.

Conclusie : Wat meer structuur nodig, maar flexibiliteit is nodig Sfeer was heel erg goed en de kinderen hebben heel erg genoten. Kinderen vinden het tuinfeest helemaal OK ! Free Podium was een succes !! Sommigen vinden musical minder interessant omdat het gewoon binnen zitten.

 

1.       Kaartavond

Komende vrijdag is er kaartavond Wie kan er komen ? Zie verslag vergadering. 10 personen zal voldoende zijn.

 

2.       Eetdag

Volgende eetdag zal op 1 oktober zijn. Directie en juffen zouden graag de zaterdagavond een Breughelavond organiseren. Dit zou het consensusvoorstel zijn vanuit de personeelsvergadering zijn.

Is er iemand tegen het voorstel ? Niet direct Je moet tijdig beginnen met de voorbereiding. Ward heeft connecties bij de Chiro in Wezemaal.

Werkgroep voor de voorbereiding van het schoolfeest ? Joris, Oliver, Stephan, Katrien, Karine,

 

3.       Bedanking

Aantal rechtzettingen over lijstje vorig verslag.

In het vijfde leerjaar lagere school is er een misverstand geslopen, er werden twee briefjes rondgedragen, n vanuit ouderraad, en n vanuit een aantal leerlingen.

 

4.       Varia

Hulpcheque kan interessant zijn om te gebruiken Bedoeling was om er in september mee te beginnen.

 

Datum : 1ste vergadering volgend schooljaar donderdag 8/09/2011 om 20u

 

Voorstel (Sterreclame) : 40 voor 200 stuks bestek, ander voorstel voor bestek

                                     : bankenzet wordt bekeken in september

29 augustus 2011 : receptie voor Julien en Hilde

                Fruitdag : woensdag, fruitweek is alleen maar fruit.

                Afscheid van de kleuterschool (K3) Simpel concept, grote afscheid is zesde leerjaar.

Verkeersweek: Hoe breng je fietsen naar de school, al ouders moeten gaan werken. Oplossing te bedenken hoe fietsen naar school kunnen worden gebracht ?

Gordel: 1 jaar schoolreis, 1 jaar Gordel

Indeling klassen: komt op de website van de school

Petities extra zebrapad zijn getekend op schoolfeest; komt op het schepencollege.

Vierde leerjaar: agressie, afpersing, leerling tweede graad die moeilijk gedrag heeft handen rond de nek Mensen weten wel over wie het gaat (probleemgedrag). Bezorgdheid over kinderen neemt de overhand. Er is probleemgedrag van n van de nieuwe leerlingen.

Hoe ga je communiceren over een moeilijke leerling ? Directie ging ervan uit dat het de goede richting uitgaat.

Taak om moeilijkere leerlingen helpen om te integreren in de klas in het kader van gentegreerd onderwijs.

Verjaardagsfeestjes : Samen feestjes geven, leuk initiatief, kan niet verplicht worden, maar je kan beginnen met een aantal ouders Er bestaan verschillende opinies over.

Brief medisch onderzoek: over motoriek, momentopname, achterstand motoriek. Exact dezelfde tekst bij verschillende ouders. Wat is het nut van een onderzoek als het niet correct wordt uitgevoerd ?

Op 25/06/2011 is het Roefel in de gemeente; opening van de piste; weinig kandidaten om te lopen, donderdag brief meegeven over dit initiatief - Initiatief genomen om een standje te bemannen. Voorlopig gereserveerd tussen 11u en 13u.

Bedanking van de directeur.

 

 

Top

VERGADERING OUDERRAAD 03.05.2011

 

Begin vergadering : 20u10 Einde vergadering : 22u00

1.       Voorbereiding schoolfeest

300 stoelen van het school Zelfs bij goed weer, worden er stoelen binnen gezet 25 tafels en 100 stoelen Moet mogelijk zijn om 600 mensen te zetten.

Waar kunnen we nog stoelen en tafels gaan huren ? Van Rompay feesthandel zou dit nog kunnen leveren, Hilde kijkt ook bij diegene die ze kent.  Ils laat zo snel mogelijk iets weten.

Tweede tent is aangekocht (10 op 4 meter); deze zal de avond voordien worden geleverd.  Twee springkastelen van traiteur zullen worden geleverd.  Prijs BBQ en drank moet nog worden afgesproken.

Prijs : 5/stuk vlees groenten inbegrepen.

1,5 voor drank

Op bestelformulier ofwel personen ofwel aantal stuks vlees ingeven.

Stand met Wolf in plaats van Duvel of Leffe.

Er zal meer ijs en meer taart zijn dan bij vorige BBQ.

 

2.       Extra klassen nodig

Er zijn twee extra klassen nodig, maar daar zijn niet voldoende lesuren voor.  Er kan een stop worden gezet.  Als je dat zou doen, dan kan je problemen krijgen met mensen die reeds kinderen op de school hebben.  De directie is zeker geen voorstander van een stop.

 

3.       Kaartavond 17/06

Wie kan naar de kaartavond komen ? Katrien, Hilde, .. Mogelijk komt er in augustus een bijkomende kaartavond.

4.       Volgende vergaderingen

Wie wil penningmeester worden van de ouderraad ?  Zorgen dat betalingen worden gedaan, rekeningen aan de school worden betaald.  Een begroting wordt opgesteld aan het begin van het schooljaar.  Zorgen dat de boekhouding in orde is.  Rekeningen van de ouderraad worden ondergebracht bij de vzw.  Het is geen echte professionele boekhouding.

Joris neemt job over van Hilde.

Hilde zit ook in de schoolraad, is ook secretaris Drie vergaderingen per jaar, tweede vergadering is vaak een papieren vergadering (Hoeveel klassen kunnen er ingericht worden binnen het lestijdenpakket)

Ils neemt job over van Hilde.

 

5.        Bedanking op het einde van het schooljaar

Juf Griet en juf Hilde : Eveline

Juf Nancy : Ils en Mieke

Juf Lieve en Katrien : Saskia R.

Juf Maria : Liezel - Philip

Eerste leerjaar : Philippe

Juf Sonja en Juf Anka Heidi

Juf Hilde en Mieke : Steven en Katrien

Juf Carla en Mieke : Katrien

Juf Katleen : Saskia W.

Meester Ward  en Juf Josy : Anja

Juf Regine en Dorien : Rudy

Voor op het afscheid van het zesde : Juf An (turnleerkracht), Secretariaat, Kuisvrouwen, Benny

 

6.       Volgende eetdag

2/10/2011 Voorstel van mosselen, en andere dingen (steaks, .) Praktische moeilijkheden kunnen worden opgelost voorstel wordt meegenomen naar de leerkrachtenvergadering.

 

7.        Informatie verspreiden over de ouderraad

Wachten op de resultaten van de enqute Voorstel voor Wist je dat-berichten Kan in een mooie lay-out gegoten, Bettina vraagt eens na.

 

8.        Petitie voor veiliger omgeving in de buurt van de school

Vraag naar een zebrapad aan de poort om over te steken naar de Aldi.   Laten ondertekenen door mensen die in de buurt van de school wonen.  Aan de kassa van het schoolfeest wordt de petitie gelegd om zo druk te zetten om een zebrapad te bekomen.

 

Varia : Bij enqutes is het moeilijk om te kijken wie uit de boot valt, wie geen computer heeft.  Om privacyredenen is het niet mogelijk om enqutes op naam door te sturen. Opletten dat je de zwakste groep niet uit het oog verliest.

Bingel werkt bij momenten niet Oefeningen kunnen niet worden voorbereid.

Pedagogische studiedagen tussen de vrije dagen zetten en niet apart.

 

 

Top

VERGADERING OUDERRAAD 15.02.2011

 

Vooraf : Gelukkig Nieuwjaar gewenst aan alle leden

1)Evaluatie voorbije activiteiten 2010

Wafelverkoop

1100 opbrengst

Boekenbak wordt gemaakt en verder wordt er nog een blikvanger gezocht (geld wordt niet overhaast uitgegeven)

Kaartavond

Opbrengst : 440 - Hilde kent het exacte bedrag.

Vlot verloop Er zou nog een bijkomende kaartavond zijn in de grote vakantie.  Als er mensen zijn in augustus, dan kan dit nog doorgaan.

Evaluatie Sinterklaas

Toelage matigen : -400  -Grotere projecten via de ouderraad

Was het haalbaar met iets minder voor de hogere jaren  ? Iedereen van de leerkrachten had hier begrip voor. Transparantie voor wat betreft de aankopen. Van alle aankopen zijn fotos genomen en op de website gezet.

 

Affiche met realisaties hing aan de grote poort, maar n is er verdwenen. 

Weet iemand waar die affiche is gebleven ? 28 voor twee affiches n is kwijt

Voorstel : Terug op de kroon hangen (affiche met een plexiglas voor)

 Alternatief (oa) :  Glazen kast waar informatie in hangt (ooit geprobeerd, maar eveneens afgebroken)

 

Evaluatie grootouderfeest

Beter verlopen als andere jaren, waren voldoende mensen om te helpen.

Gezellige setting, was sfeervoller dan andere jaren

Evaluatie Kerstfeest

Opbrengst : 693 netto opbrengst

Er was jenever te kort

Ook dank aan de juffen, die aanwezig waren

Groot succes !

Veel croque-monsieurs en veel hot-dogs over

Minder maaltijden, andere spullen zijn wel vlot verkocht.

 

2)Voorbereiding nieuwe projecten

 

Voorbereiding Pasen

Voor de kinderen zijn er paaseieren (wit en bruin), zwart voor kinderen met een allergie

600 eieren (voor 300 kinderen)

 

Voorbereiding schoolfeest 28/05/2011

Bedoeling om BBQ te doen om meer opbrengst te hebben helft voor de school en de helft voor de ouderraad   We hoeven niet  op de briefjes te zetten waarvoor de opbrengst dient.

Er wordt altijd een vegetarische burger voorzien.

 

Ter info : Tenten (gemeente)

Nieuwe regeling vanaf januari : n tent krijg je en n is te betalen.  Bijkomende tent is voor 50.  Tent aanvragen via de school en n via de ouderraad, misschien kunnen we zo tenten gratis krijgen.

Steven probeert tent te verkrijgen via ouderraad.

Discussie over praktische modaliteiten waar BBQ wordt geplaatst en waar mensen moeten gaan zitten.  Werkgroep zet werkzaamheden verder.

3) Diversen

 

Kaartavond 17/06/2011

Wie is genteresseerd ? Rudy, Stephan, Saskia W., Heidi (met twee), Liezel,  Lieve (ov), Karine

 

Nieuwe data ouderraad ? 3/5/2011 14/06/2011 (drank wordt voorzien)

 

Nieuwsbrief ouderraadblog

Hoeveel bezoekers komen er per dag, er zijn veel hits, maar zijn er veel verschillende bezoekers ? Veel  aanwezigen dachten dat website wel een succes was, maar anderen denken dat het nog veel beter kan. Hebben we de middelen en mensen om daar nog meer tijd in te steken, nu doet meester Julien dat bijna alleen.

Op elk briefje de website vermelden om actief promotie te blijven maken.

 

Conclusie :

-          Insteek nieuwsbrief om bepaalde praktische info gemakkelijker te vinden

-          Om bepaalde dingen terug te herhalen (waar briefjes terug te vinden zijn)

-          Informatie terug herhalen

-          Je krijgt informatie mee bij het begin van het schooljaar af en toe een reminder krijgen

om informatie te verkrijgen.

Voorstel :  inventariseer hoeveel mensen mailadres hebben, hoeveel mensen niet, wat is er technisch mogelijk.

 

Dopjesactie

Zeer snel gegaan en een gigantisch succes. Grotere kinderen wilden alles weten over de actie.   

 

Varia

-Bart is op ROB geweest (cursus bosbouw)

- Zangers gezocht voor ongo, repetities iedere zondag vanaf half april

- Pak Sinterklaas is gerepareerd

- Alternatief voor bestaande traiteur eetdag  15 per persoon (grote keuze van pastaschotels) Van Zegbroeck Heverlee niet op voorhand bestellen, kwaliteit is veel beter Dominique heeft info

- Kritiek op plastiek bestek bij BBQ (te bekijken in werkgroep)

- Pizzaverkoop ten voordele van de sneeuwklassen (zelfde pizzas werden in middenschool aangeboden aan  3,5, in basisschool aan  5 - in toekomst vermijden.

- Link op de website naar de route van de schoolbus werkt niet, bellen naar de gemeente

- Hulpcheque Als ouders willen meehelpen op bepaalde dagen, kan er gebruik gemaakt worden van een hulpcheque (meer info : zie Klasse), kan manier zijn om meer ouders te betrekken bij de school,  briefjes kunnen dan aan het begin van het schooljaar worden meegegeven of kunnen worden geraadpleegd op de website

- Zebrapad aan het kleine poortje kan er een zebrapad bijgeplaatst worden  (mag blijkbaar geen twee zebrapaden  te dicht bij elkaar worden geplaatst) Katrien Deroost informeert voor zebrapad bij gemeente

- Vraag naar de betekenis van Valentijn en wat er hierover in school wordt meegegeven - J Volgens de ouderraad zou het eigenlijk elke dag Valentijn moeten zijn.

- constante vermelding van het internetadres : www.sjib.be.

 

 

Top

VERGADERING OUDERRAAD 16.11.2010

Aanwezigen : Stephan van Isveldt, Katrien Bovy, Hilde Paelinckx, Steven Vermeulen, Liezel Pauwels, Elfi De Haes, Bart Van den Bosch, Philip Bergen, Ils Coremans, Dominique Christiaens, Katrien Deroost,  Karine Maes, Saskia Wittemans, Anja Peeters,  Tim Van Loon, Saskia Roelant, Regine Verbruggen, Lieve Juchtmans, Hilde Coenen, Julien van der Auwera

Verontschuldigd : Lieve Patteet, Leen Degol, Marc Quirijnen, Rudy Verbruggen, Eveline Serneels, Heidi Kerselaers

 

Begin van de vergadering : 20u05

Einde vergadering : 22u05

 

1)      Evaluatie eetdag

Reacties

Sommigen merkten op  dat de porties voor het afhalen niet gelijk waren en ook dat er wat meer aandacht aan de presentatie kan worden gegeven. (sommige kregen bestelling in een klein potje)

Bij het afhalen zijn er nog een aantal problemen met een aantal bestellingen.  Sommigen die hier zouden komen eten, zijn door omstandigheden porties komen afhalen.

Desserten : Een aantal porties waren over  (maar de helpers hebben daar dan kunnen van genieten) J In ieder geval zeer tevreden over de desserten.

Minder mensen langs geweest die niet op voorhand hadden besteld (minder dan andere jaren)

Opmerkingen :

Lasagne Verde bleek oranje te zijn (bolognaise)

Er was een probleem met de smaak van de koffie (oorzaak niet geweten)

Hoe kan er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen drank- en eetopdieners ?

1)Voorstel : Verschillende kleur voor drank- en eetopdieners

2) Voorstel : verschillende bordjes (dorst en honger)

 

Bodega :

Minder druk dan andere jaren, maar de temperatuur was nogal aan de lage kant.  De zaal was niet altijd vol en daarom was er minder volk in de bodega.  Een aantal grotere groepen toch langs geweest en ook na de maaltijd zijn er mensen langsgeweest.

Opmerkingen dat cava en andere dranken (limoncello) toch wel door een aantal personen duidelijk werden gemist.

 

Tombola

Goed verlopen.  Maar niet iedereen wist hoe de tombola werkte.  Voorstel om rond te gaan met enveloppen.  Iedereen die via de officile weg binnengingen, moest nog passeren.  Er was continu volk.

 

Nettowinst :  3320,88 (748,02 meer dan vorig jaar)

Reden :  te danken aan verhoogde consumptieprijzen van de drank

 

2)      Dag van de leerkracht

 

Wat is er gebeurd ? Er waren koekjes gebakken en ingepakt met een mooi gedichtje taarten gaan halen en toezicht overgenomen van de leerkrachten.

Acties werden in  ieder geval heel erg geapprecieerd suggestie om het ook tijdens het jaar misschien een keertje te doen.  Dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen

 

3)      Wafelverkoop

 

Er worden praktische afspraken gemaakt rond inpakken, levering en betaling van de wafels.

Vier vijf mensen worden gevraagd voor de inpak van de wafels dit gebeurt op dinsdag 23/11.

Wie gaat er helpen  ? Elfi, Ils, Saskia, Hilde, Karine

 

                Opbrengst voor de klas van Juf Lieve

              Te verwachten opbrengst : 870 (vorig jaar)

 

4)      Kaartavond 26/11/2010

 

Helpers : Hilde P. , Saskia W. , Anja (met 2), Karine (met 2), Heidi K. zorgt voor twee vervangers, Stephan, Rudy, Leen, Ils, Lieve

 

5)      Sinterklaas

1750 , vermindering van 425 ten opzichte van vorig jaar

5 kleuterklassen 125 elk en 3 x 125 voor 1ste lj en 2 tweede leerjaren, 200 voor twee derdes, 3 klassen bovenbouw 100 en twee turnjufffen (2x100)

 

Meer aandacht voor projectmatige steun ( bv.wafelverkoop ten voordele van voor klas van juf Lieve)

 

6)      Kerstmarkt

 

Gaat door op 18/12, begint om 17u in de namiddag.  Onze nieuwe tent zal worden gebruikt en de tent van Heidi Kerselaers.  Er zijn een aantal mannen voor de opbouw van de tent (13u) (Stephan, Tim, Philip, Dominique, Bert, )

Wat wordt er verkocht ? Hot-dogs, croque uit het vuistje, jenevers (Dominique zorgt hiervoor, ook voor bekertjes) Ook Kerstspullen van vorig jaar worden verkocht.  

Op 16/12 is er een kreanamiddag, misschien nog een aantal extra spulletjes voor de Kerstmarkt (bloemstukjes verkopen ook nog wel goed, ook iets voor te eten (marsepeinbolletjes, cakejes,..)

Informatie wordt doorgegeven aan werkgroep Kreanamiddag.

Overschot van de wafels wordt verkocht, ook visspel wordt terug opnieuw opgestart.

Julien vraagt voor muziek (vioolklas)

Saskia heeft een idee voor het visspel (wenskaarten en potloodjes)

Wie kan er zorgen voor verlichting ? Stephan gaat dat aankopen en zorgt voor halogeenverlichting.

Wie kan er zorgen voor een terrasverwarmer ? Dominique zorgt voor n (op electriciteit)

Wie heeft er een plooitafel ? Elfi gaat kijken voor ntje, of juf Kathleen, misschien ook nog andere mogelijkheden. Er is nood aan drie grote tafels.

Er wordt een uitnodiging meegegeven voor de Kerstmarkt. 

Voorstel voor Kerstmarkt ?  Vraag van de natuurouders Julien vindt dat die ouders dat wel verdienen, in de begroting is 250 verzien, verwachte opbrengst van de Kerstmarkt : 500.

Er zal in ieder geval gecommuniceerd worden dat het geld van de kerstmarkt ten voordele is van de natuurouders

 

7)      Grootouderfeest

 

In de namiddag is dat voor de grootouders (13u) en s avonds voor de ouders (18u) Er is nog hulp nodig  voor het schenken van koffie en eventueel voor glhwein.

Wie komt er helpen ? Steven, Saskia, Anja, Stephan (ev.), Eveline Serneels (wordt nog verwittigd), Hilde (ev.)

Zijn er kandidaten om cake te bakken ?

Ils : zes cakes

Saksia : drie cakes

Anja : twee  cakes

Elfi   : vier cakes

Karine : twee cakes

Katrien : n cake

Saskia R. : drie cakes

Liezel : twee cakes

Hilde : twee cakes

Katrien B. : twee cakes

 

8)      Duidelijkheid over opbrengst van verkoop

 

Fotos van realisaties (speelplaats, kleuterklassen, vogelkastjes, ) staan op de website bijkomende fotos zijn altijd welkom.  Op verschillende plaatsen kan dat getoond worden.

Realisaties van de ouderraad op de website Stephan gaat fotos maken en worden op website geplaatst.

 

Ouderraad kan meer zijn dan een feestcomit en ideen zijn altijd welkom.

Voorstellen :

1)Julien stelt voor om iets te organiseren op scholengemeenschap niveau.

2)Katrien Deroost stelt voor om een project te organiseren met de school voor de opleidingen van blinde geleidehonden  (inzameling van dopjes van PET-flessen)

3) Misschien ook terug herhalen dat er nog vitabis-punten worden bijgehouden.

 

9)      Schoolfeest

28 mei 2010 is schoolfeest thema is nog niet bepaald Wie ziet het zitten om in de werkgroep van het schoolfeest te zitten ? Tim, Karine, Bart, Elfi, Stephan

 

10)   Varia

* Wie kan er naar de wijnproeverij komen ? Niemand, maar voorstel dat hij met de wijn naar de ouderraad komt . Vrouw van Marc Quirijnen zou volgend jaar met een aantal kindjes komen zingen op de Kerstmarkt.

* Hotdog briefjes voor sneeuwklassen is er nog geld van de kassa van de ouderraad ? is voorzien in begroting van de ouderraad , voor activiteiten ginds ter plaatse.

* Er wordt iets gedaan rond muurschildering die is gemaakt.

* Katrien D. maakt voorbereiding rond actie opleiding van blinde geleidehond.

* Toelichting van octopusplan  - Hoe staat het daar mee ? Project is in de bezuinigingen gesneuveld. Wordt nagevraagd of er nog een vervolg komt.

* Website van de school : Iemand idee hoeveel hits er zijn ? Wordt die website gebruikt ?  Er zijn tussen 80 en 100 hits per dag. Nieuwe mensen komen via website op de school terecht.  Heel veel mensen kijken naar de kalender, activiteiten van de eerstkomende dagen, klassen die zijn bijgewerkt,

Maaltijden staan ook de website, kan ook worden afgedrukt, je kan het een paar weken op voorhand reeds zien.  De route van de schoolbus staat op de gemeentesite (6 voor twintig ritten)

* Informatie om de twee maanden van nieuwsbriefje : Het is moeilijk om leerkrachten en leerlingen te motiveren om hieraan te werken.  Idee ? n keer per semester, stimulatie om naar de website te gaan.  Je moet PR van de school verzorgen.

Bij briefjes die meegaan, informatie meesturen over een item van de school en op die manier aandacht geven aan website.

* Signalisatie van een mogelijk probleem :  ouders die hun kinderen van een andere school naar hier hebben gebracht,  melden dat er op de school vrij veel fysiek geweld zou zijn.Meester Julien ontkent dat dit zo zou zijn. Hij vindt het zelfs veel rustiger dan andere schooljaren.

* Informatie 27/11/2010 Quiz van 11.11.11 in de gemeenteschool van Begijnendijk -  Wie wil mee gaan quizzen in een groepje van de ouderraad.  (geef je naam door aan Steven (Steven.vermeulen@ibz.fgov.be of Steven.thuis@fulladsl.be)

* Informatie Actieweekend van Vredeseilanden 14-15-16/01/2010 (Vredeseilanden steunt ook het project rond Comit anti-Bwaki dat wordt ondersteund door het gemeentelijke 11.11.11-comit, meer inlichtingen bij Steven of op www.vredeseilanden.be).

 

 

Top

Verslag van ouderraad van 21 september 2010

 

Verontschuldigd: Dominique Christiaens.

 

  Voorstelling nieuwe leden:

Er hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld: met name Marc Quirijnen, Joris Ballet, Tim Van Loon, Eveline Serneels en Saskia Roelant.  Wij hopen dat zij zich snel zullen thuisvoelen  en zich zullen inzetten om alles tot een goed eind te kunnen brengen.

 

  Eetdag van 2 oktober eerstkomend:

Traiteur Rik Braem zal zoals vorig jaar de maaltijden klaar stomen voor onze eetdag. We behouden dezelfde gerechten zoals vorig jaar. De prijzen blijven zoals vorig jaar behalve de tagliatelli met zalm (volwassenen) wordt 1 duurder.   Dominique zorgt voor een EXPRESSO-machine.

Er is een degelijke tweedehandstent van 6 x 4m aangekocht ter waarde van 350.Deze zal in de toekomst gebruikt worden tijdens de kerstmarkt en bij grootse activiteiten in de school.

 

  Dag van de leerkracht:

Op dinsdag 5 oktober gaat de zoveelste dag van de leerkracht door in onze school. Katrien zal met een paar aangeduide mensen het nodige doen om de leerkrachten een leuke herinnering te bezorgen.

 

  Wafelverkoop:

Ook dit jaar gaan we lekkere wafels aanbieden . De overschot zal verkocht worden tijdens de kerstmarkt.

De briefjes zullen meegegeven worden op wo 10 nov 10. Ze komen terug binnen ten laatste op 19 nov 10. De wafels zullen dan aangeleverd worden op 24 of 26  november . Personen voor de inpak: zie volgende vergadering.

 

  Kaartavond:

Deze gaat door op vrijdag 26 november 2010 in zaal verhaegen te Betekom. Deel van de opbrengst is tvv de ouderraad.

Helpers: Hilde P., SaskiaW., Anja (2), Karine (2?), Heidi K.(stuurt 2 vervangers), Stephan, Rudy, Leen, Ils, Lieve?

 

  Sinterklaas:

Er is gevraagd om de toelagen die de ouderraad hiervoor ter beschikking stelt, een beetje te matigen. Er is ook gevraagd meer inzage te krijgen in datgene wat aangekocht wordt. De leerkrachten kunnen hierover eens samenzitten en bij de volgende vergadering de ideen naar buiten brengen over wat de sint al dan niet zou kunnen brengen. Tijdens de volgende vergadering komen we hierop terug.

 

  Kerstmarkt:

Op 18 december 10 gaat onze kerstmarkt door op het dorpsplein rond de kerk van Betekom. Hier zal een werkgroepje het nodige doen om alles in goede banen te leiden.

Werkgroep: Katrien B, Liezel, Lieve, Eveline, Saskia R.

Voorstel om in 2 shiften te werken al naar gelang de weersomstandigheden.

Voorzien van een eetstand en een jeneverstand ( Dominique?) + knutselwerkjes in kleinere mate.

Liefst 4 personen voor opbouw  van tent .

Stephan doet reeds het nodige voor inschrijving bij Mario Verbeeck.

 

  VCOV:

Inschrijving bedraagt 90. Hiervoor kan je gespreksavonden organiseren of bijwonen in andere scholen. Ik heb reeds de vraag aan Meester Julien gesteld of we dit bedrag misschien eenmalig zouden kunnen betalen voor de ganse scholengemeenschap, waaronder het Sjibke zich bevindt.

Aangezien de opkomst tijdens zon gespreksavonden zeer klein is kunnen we dit voorlopig schrappen.

 

Rondvraag:

v  Steven: Is er dit schooljaar een grootouderfeest? Ja, op vrijdag 28 januari 2011.

v  Anja: Wanneer zijn de werken ten einde (verwarming van mazout overschakelen op gas).

                         De werken in de tuin zouden deze week aan hun einde zijn. Kinderen kunnen momenteel niet in de tuin omwille van veiligheidsredenen.

                         Er zal pas half oktober kunnen gestookt worden.

v  Katrien D.: stelt voor om op regelmatige basis een vegetarische maaltijd op het menu te plaatsen.

v  Hilde U.: Bezoek gehad van directrice uit Guatemala (sponsoring vanuit de school) Ze heeft hier vele goed ideen opgedaan. Ze komt nog eens langs in de loop van volgende week.

 

Volgende vergaderingen van de ouderraad:

  Dindag 16 november 2010

  Dinsdag 15 februari 2011

  Dinsdag 03 mei 2011

  Dinsdag 14 juni 2011

 

 

Top

Verslag ouderraadvergadering van 24 juni 2010

 

Verontschuldigd:

Philip Bergen, Rudy Verbruggen, Bettina Wasteels, Dominique Christiaens, meester Ward.

 

Voorzitterschap:

Na een lange periode van spanning is Anja eindelijk verlost van haar ei. Stephan wordt de nieuwe voorzitter. Hij krijgt hierbij de hulp van Katrien Bovy. Samen zullen ze hun krachten verenigen zodat we de prestaties van Anja zullen ( proberen te ) evenaren.

Anja is bedankt voor de vele inspanningen die zij de voorbije 5 jaar met volle overtuiging heeft gedaan.

 

Kaartavond 18/06:

 

Er was minder volk komen opdagen dan de vorige editie van juni 2009.

De opbrengst is 250 wat weer ten goede komt van onze school.

De volgende kaartavond gaat door op 26 november 2010.

Helpers: Hilde Paelinckx, Lieve Patteet, Saskia Wittemans, Karin Maes (2), Heidi Kerselaers, Katrien Bovy, Anja Peeters (2), Liezel Pauwels en Stephan V.I.

 

Italiaanse avond 02/10/10:

 

Werkgroep: Karin Maes, Stephan, Katrien Bovy, Ann Curias, Anja Peeters, Saskia Wittemans, Leen Degol.

Hilde zorgt voor de geldzaken.

 

Rondvraag:  

 

Hilde:  De kas zit er momenteel goed uit. 5679,69.

            Hier moet nog 1494,50 overgeschreven worden naar de rekening van de

            school. (= helft opbrengst van schoolfeest)

           Er kwam dan nog een rekening binnen van aangekochte stoeltjes. Er werden

          40 kinderstoeltjes voor de refter en 15 stoelen voor het 5de leerjaar.

 Totaal = 2033,93

 Voor het komend schooljaar wordt het verwarmingssysteem omgeschakeld

 naar gas. Kostprijs is ongeveer 120.000 waarvan 1/3 door de school                       gefinancierd moet worden.

 Haar plaats van penningmeester komt vrij voor schooljaar 2011 2012.

 

Liezel: Opvolging octopusplan: Ward is hier mee bezig.

 

Lieve: Politie neemt het niet al te nauw met het dragen van de gordel tijdens de    verkeersdag.

 

Saskia: De jukebox werd reeds een paar keer verhuurd

 

Steven: kussen en ongewenste intimiteiten in de toiletten. Er is gevraagd om meer toezicht bij de toiletten te houden zodat dit beter kan opgevolgd worden.

 

Katrien D.: De opvolging van de visschotel is ok. Voorzien van vegetarische schotel.

 

Ex-juf Anechien bevallen van dochter, Gitte genaamd

 

Als afsluiter  bedankte Meester Julien iedereen voor de geleverde inspanningen.

 

Enkele data:

Di 21 sept 10: eerste ouderraad schooljaar 2010 2011 om 20u

Za 28 mei 11: schoolfeest lagere school.

 

 

Top

Vergadering ouderraad van 22 april 2010

Verontschuldigd: Liezel Pauwels, Rudy Verbruggen, Bettina Wasteels, Katrien Bovy.

Voorzitterschap:                                                                                                                                 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzit(s)ter die de fakkel wil over nemen van Anja Peeters. Zij heeft dit de voorbije 5 jaar met volle overtuiging gedaan. Er is de mogelijkheid om dit in een duobaan te doen. Genteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Anja.

 

Musical:                                                                                                                                                           Er is heel veel voorbereidend werk aan voorafgegaan. n opmerking: tombola is te vroeg afgesloten wat bij sommige kinderen voor grote ontevredenheid zorgde. Bij de volgende keer zal er een signaal gegeven worden naar de ouders toe. Het optreden was zeer geslaagd. De zaal zat drie maal (te) vol. Er is voorgesteld om bij de volgende editie een opname op CD te verkopen. Wat de catering betreft:  er is de refter van de middenschool bijgenomen, zodat er geen plaatsgebrek was voor ons toeschouwers. Op het eind waren er enkele broodjes tekort.  De opbrengst bedraagt 3000 enkel voor de catering en ongeveer 1500 bij de kaartenverkoop.

 

Octopusplan:

De gevaarlijke punten aan de school zijn in kaart gebracht. Mogelijke ideen om de gevaarlijke punten aan te passen kunnen doorgegeven worden aan meester Ward en dit zo snel mogelijk.        Zie ook www.octopusplan.be.

 

Kaartavond:

Er staan weer  2 nieuwe kaartavonden op het programma, nl op vrijdag 18 juni 2010 en vrijdag 26 november 2010.

Kandidaten: Stephan, Hilde P., Saskia, Anja, Ils, Heidi K., Karin (2), Lieve?, Steven?, Ingrid verbraeken?, Luc Mergaerts?.

 

Natuurouders:

In ons nestkastje is mama en Papa koolmees blij met hun nieuw gezinnetje. Er zijn maar liefst 10 kleine koolmeesjes geboren. Tot onze grote spijt is er 1 koolmeesje reeds overleden op 22/04/2010.

 

Cadeau juf / meester:

Het is de gewoonte dat de klasverantwoordelijke het bedankje van de kinderen op het einde van het schooljaar in goed banen leidt. Zie ontvangen blad.

 

Rondvraag:

- Hilde Paelinckx: Nieuwe zicht- en spaarrekening geopend bij Dexia zodat de ouderraad     valt onder de verzekering van de school.

 

-Katrien Deroost: Er staat  1x vis per drie weken op de menu. Hier wordt extra aandacht aan besteed.

 

- Heidi VC: Zoon niet op klasfoto.

 

- Hilde Uyterhoeven: De laatste schooldag is 29 juni om 15u45 ipv 30 juni

 

Volgende vergadering op donderdag 24 juni om 20u.

 

 

Top

Verslag ouderraad van 25 februari 2010

Verontschuldigd: Bettina Wasteels, Heidi V.C., An Curias, Roel Discart, Steven Vermeulen.

 

Evaluatie kaartavond van 27 november 2009:

Leuke sfeer om in te werken. De opbrengst van de kaartavond ( = 460 ) komt ten goede van de kinderen in onze school.

Evaluatie kerstmarkt van 19 december 2009:

Ondanks het zeer koude weer was er toch nog veel volk komen opdagen. De sfeer rond kerstmis werd mooier gemaakt door het optreden van meester Juliens vioolklas, waarvoor dank. 

De opbrengst  van de kerstmarkt is 560.88.

Natuurouders:

- Tijdens de dikke truiendag werden speciale fietsen in de gang van de school geplaatst. Hierdoor konden    de kinderen kennismaken met een alternatieve vorm van energie-opwekking.

- Er wordt ook een nieuw vogelkastje gehangen in de tuin. In het kastje wordt een kleine camera geplaatst. Daardoor kunnen de kinderen het wel en wee van de vogels volgen op scherm in de eetzaal.

Rommelmarkt voor Haiti:

Op 6 februari 10 zou onze rommelmarkt zijn doorgegaan ten voordele van de aardbeving in Haiti. Deze is echter afgelast omdat er te weinig kandidaten kwamen opdagen. Misschien was de periode te kort om iets te organiseren op het thuisfront. Er is dan beslist om een deel van de sponsortocht ten voordele van Guatemala ( = 1000 ) te storten voor de getroffen kinderen van Haiti.

 

Afscheid zusters:

De zusters kregen een mooi afscheidsfeest. Voor het klooster wordt nu een andere bestemming gezocht. Een deel zal worden gebruikt voor klassen voor de 3 afdelingen van de school. De keuken blijft ook beschikbaar.

 

Musical van 12 en 13 maart 10:

De inschrijvingen zijn lopende. Maximum 330 personen per optreden. Na de musical is er een hapje&tapje voorzien in de eetzaal  van het Sjibke op  vrijdag en zaterdag . Op zaterdag wordt ook de refter van de middenschool in gebruik genomen. Er worden broodjes met hesp en kaas, hotdogs, taart, ijs en chips voorzien.

Klaarzetten op 11/03 vanaf 20u: Stephan, Ils, Karin, Anja, Hilde,Nancy,

 

Sneeuwschool 2011:

Het vijfde en zesde leerjaar zullen terug kunnen genieten van een sneeuwvakantie met de school. De leerlingen zullen 9 dagen ipv 10 dagen gaan.  Daarom worden  er nu paaseieren verkocht om het verschil met de maximumfactuur (=360) te kunnen bekostigen. Volgend schooljaar zal nog een actie plaatsvinden.

 

De goede sint:

Er is een opmerking gemaakt over het feit dat er erg veel geld wordt voorzien voor de aankoop van speelgoed voor de Sint. Momenteel is een bedrag van 125 per leerkracht voorzien. Dit komt dus jaarlijks op een bedrag van 2.175, dat integraal door de ouderraad betaald wordt.

Het is zeker niet de bedoeling om dit af te schaffen. Het bedrag kan in de toekomst best aangepast worden, zodat deze uitgaven niet meer zo zwaar doorwegen op de totaalbalans.  Op deze manier kunnen we ook voor andere belangrijke aankopen voldoende geld overhouden.

 

Octopus-plan:

Door een brief meegegeven eerder dit jaar, zijn nu de knelpunten in het verkeer in kaart gebracht. Onze school wil dat onze kinderen zowel per fiets, de auto, de bus of te voet veilig de schoolpoort bereiken. Een dezer dagen zullen de kinderen een brief meekrijgen. Hier kunnen de ouders dan de knelpunten beschrijven naar belangrijkheid toe.

Meer info kan je vinden op www.octopusplan.be.

Klik op de kaart  de gemeente Begijnendijk aan en dubbelklik op onze school. Rechts boven (octopus) kan je van de ene naar de andere stap klikken.

 

Rondvraag:

         Paaseieren: Er worden 300 witte en 300 bruine eieren voorzien. Stephan zal deze afhalen bij Aldi en op 29/03 afleveren aan de school. Dan kunnen deze per 2 ingepakt worden.

         Juf Lydie gaat vanaf 1 april een nieuw leven tegemoet. Ze zal de school inruilen voor een rustiger leven. Het is haar van harte gegund en danken haar voor de vele jaren van gedreven inzet.

         Bij de laatste pizza-verkoop zijn pizzas gevonden met tekorte houdbaarheidsdatum. Er is normaal 7 dagen voorzien.

         Juf Katleen vraagt een budget voor tweede hotdogverkoop.

         Verloren voorwerpen worden soms niet teruggevonden. Nochtans wordt in de gang van juf Griet alles verzameld. Misschien is dit niet genoeg gekend bij sommige ( nieuwe ) ouders.

         Luizenprobleem is goed opgelost.

Onze volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 22 april 2010 om 20u.

 

 

Top

Verslag vergadering ouderraad van 24/11/09.

Verontschuldigd: Ils Coremans, Dominique Christiaens, Roel Discart, Heidi Kerselaers en Steven Vermeulen

 

Eetdag van 03 oktober 09:

De porties waren dit jaar beter, vooral meer zalm bij de tagliatelle.

Er waren enkele mensen die geen chocomousse meer hadden, hoewel ze nog een bonnetje over hadden. Er is misschien ergens iets verkeerd gelopen. Er bevonden zich nogal wat bonnetjes op grond, waardoor enkelen misschien de gelegenheid hadden om een extra te gaan afhalen.

Misschien proseco en speciale koffie mee op het menu plaatsen.

We hadden een opbrengst van 2572,86, wat ongeveer 50 meer is dan vorig jaar. Er waren minder afhalingen en iets meer mensen zijn komen eten.

Afhaalmaaltijden verplaatsen naar klas met tombola (koeling voorzien) Ijs en desserts samen in de leraarskamer. Drankenstand ok, maar dan wel in een stevigere tent volgend jaar.

 

Natuurouders:

Deze hebben 100 sponsoring gevraagd voor de aankoop van diverse zaken (kabouters, tasjes, ) die zij al uit eigen portefeuille hebben betaald. Het budget van MOS kan hier deels voor aangesproken worden.

 

Wafelverkoop:

Winst: 894

Wafels worden ingepakt op 01/12 door Rudy, Ann, Bettina, Nancy en Karin.

 

Kaartavond:

Gaat door op vrijdagavond 27/11 om 20u in Zaal Verhaegen.

Werken mee: Karin(2), Katrien, Hilde, Leen, Saskia, Stephan, Anja, Heidi Kerselaers, Luc Mergaerts (20u tot 22u) en Ingrid Verbraeken?

 

Kerstmarkt:

Gaat door op zaterdag 19 december. Tenten zijn gehuurd via het Betercomit.  Verkoop van hotdog, croques, wafels jenever en allerhande kunstwerkjes gemaakt door de leerlingen en kleuters van de school. Er is een crea-namiddag voorzien op 17/12. Genteresseerden mogen altijd ideen doorgeven en of meewerken met de realisatie ervan.

 

 

Sponsortocht:

Opbrengst: ongeveer 2500

Musical:

Gaat door op 12 en 13 maart 2010. Catering wordt door ouderraad verzorgd. ( drank, taart, pannenkoeken?)

Werkgroep: Stephan, Karin, Bart, Saskia, Nancy, Leen en Anja. Eerste vergadering op 15/01/10 om 20u bij Stephan thuis (aarschotsesteenweg 25, 150m van Spar richting Aarschot ).

 

Diversen:

1.   Campagne van Vredeseilanden

2.   Kerstkaarten: persoonlijke tekeningen laten maken door de kinderen en die worden dan gedrukt tot kerstkaart. Periode is nu te kort om dit nog te realiseren, misschien iets voor volgend jaar.

3.   Creadag met ouderraad tijdens 3de trimester: rommelmarkt

4.   Bespreking tijdens volgende vergadering.

5.   Stephan zorgt voor de aanschaf van een degelijke partytent

Volgende vergaderingen op 23 februari 2010, 27 april 2010 en 22 juni 2010 telkens om 20u in de eetzaal van de school.

Rondvraag:

Hilde: vanaf 01 jan 2010 wordt de ouderraad mee opgenomen in de vzw van de school met aparte rekeningen en boekhouding.

Rudy: sneeuwschool anno 2011: Er zou een vereniging zijn die sneeuwschool kan organiseren binnen het bedrag van de maximumfactuur ( 360). Komen in de loop van volgende week gesprek voeren met onze school. Afwachten naar resultaat.

Bart: Kippenkraam aan de school belemmert parkeermogelijkheden.

Saskia: organiseren van gekke klerendag.

Ward: organiseren van hotdogverkoop voor sneeuwschool 2011.

 

 

Top

VERSLAG OUDERRAAD DD 150909.

Verontschuldigd: Ils, Dominique, Lieve

 

  Verwelkoming van 3 nieuwe leden: Liezel Pauwels, Bettina Wasteels, Ann Curias.

 

  Renovatie 3de kleuterklas: Tijdens de grote vakantie is in de derde kleuterklas een verdiep geplaatst. Kostprijs: ongeveer 5000 ouderraad zal een deel van de rekening voor zich nemen, afrekening na de eetdag.

 

  Parkeerprobleem aan de schoolpoort: vanaf deze week worden er boetes uitgedeeld aan diegenen die op de parking voor de school staan (voor de garages van de zusters en de omgeving errond). De parking aan de overkant (Elsen) is privdomein en hier mag geparkeerd worden. Zelfs langs beide kanten van de straat, wat dan weer nadelig is voor de doorstroming van het verkeer. Gemakkelijksheidshalve is de parking Tumkens de ideale plaats om te parkeren.                                                                                WAARSCHUWING: ouders worden vriendelijk verzocht hun kind(-eren) af te halen aan de schoolpoort ipv hen op te wachten op de parking van de Tumkens. Zo kan er betere controle gedaan worden. 1 Kind was op eigen houtje naar huis aan het gaan (naar Testelt), maar werd gelukkig onderschept door een juf.

Er worden door de gemeente veiligheidswerken uitgevoerd om veilig         tot aan de parking van de Tumkens te geraken.

  Eetdag 03/10/09: Karine Maes zorgt voor de verdeling van de eetbonnen. Leerkrachten hoeven enkel de bestelbons samen met het geld te ontvangen. Dwz alles per leerling apart houden. Er is ook mogelijkheid om te bestellen via de website van de school. De prijs van een bonnetje wordt 1 ipv 1,30 wat eerder werd voorgesteld. Saskia zorgt voor het tombola-materiaal.

  Voor de helpers aan de eetdag: gelieve uw bestelling via de bestelbon van uw kind te noteren met vermelding van HELPER EETDAG. Je krijgt hiervoor een gratis eetbonnetje.

   Fuif: wordt verschoven naar latere datum.

  Wafelverkoop: Briefjes worden meegegeven op 13 nov. en worden ten laatste in de school verwacht op 20 nov. Ze worden dan op 2 december meegegeven met de Kinderen. Op 1 december worden deze nog ingepakt door Heidi, Katrien, Rudy, Nancy, Bettina en Ann Curias.

 

  Kaartavond van 19 juni LL: opbrengst van 440  Op vrijdag 27 november gaat volgende kaartavond door in Zaal Verhaegen. Helpen mee: Karine, Ils, Katrien, Hilde P., Leen, Saskia, Stephan, Heidi(2?), Rudy, Anja, Ingrid en Christine Verbiest?

 

  Schaatsavond: gaat dit jaar niet door omwille van slechte timing.

 

  Kerstmarkt: gaat door op 19 december en we gaan dit jaar ook meedoen. Er is gevraagd om iets te knutselen. Meester Julien zorgt voor enkele muzikanten die wat kerstmuziek zullen spelen. Werken mee: Katrien, Heidi VC, Heidi K, Hilde, Liezel, Anja, Dominique?, Ann Curias en Bettina. Er wordt hiervoor nog een vergadering gedaan bij Katrien Bovy op dinsdag 20 oktober om 20.00u.

 

  Er wordt ook nog een sponsortocht georganiseerd voor ons adoptiekindje in Guatemala. Datum?

Rondvraag:

  Hilde: of het mogelijk is om nog eens een voorleesdag of knutseldag te organiseren zonder dat dit iets moet opbrengen.

Wordt vervolgd tijdens volgende vergadering

 

  Heidi VC: kreeg 2x de opmerking dat er geen sneeuwschool meer zou doorgaan. Er volgt nog dit jaar een evaluatie van de maximumfactuur in Brussel. Meester Julien wacht resultaat af en dan zullen we verder zien wat er nog kan gedaan worden.

 

  Karine: Er waren problemen met betalingen van de maximumfactuur in het 1ste en 4de leerjaar. Ondertussen zijn deze problemen opgelost.

 

  Meester Ward: vroeg financile steun bij de ouderraad voor de aankoop van speelmateriaal. Er wordt 250 voorzien.

  

  Meester Julien: Het nieuwe schoolreglement wordt aangepast. Inhoudelijk blijft alles ongeveer hetzelfde maar de layout wordt veranderd. Het zal voortaan in drie delen opgesteld worden. Een eerste deel met wettelijke bepalingen vanuit Brussel. Een tweede deel met het reglement van de school. Het derde deel zal bestaan uit formulieren betreffende de school. Het nadeel is dat dit een dik boek is geworden. Daarom zal het in te kijken zijn via de website van de school. Personen die nog niet in het bezit zijn van een PC kunnen het nog in een papieren versie verkrijgen.

  Een tweede punt van meester Julien is dat tijdens het schoolfeest een musical wordt voorgedragen door alle leerlingen. Dit schoolfeest zal doorgaan op vrijdag 12 maart 2010 in de namiddag voor de grootouders en op zaterdag 13 maart 2010 voor de ouders en vrienden in 2 voorstellingen.

 

  De volgende vergadering van de ouderraad gaat door op dinsdag 24 november om 20u in de refter van de school.

 

 

In bijlage: de werkplanning voor de eetdag

                de nieuwe ledenlijst van de ouderraad 2009 - 2010

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 18/06/09

 

Verontschuldigd : Alexandra,Leen

 

  Schoolraad : Leen wordt vervangen door Saskia

  schoolfeest : leerpunten

  tijdig overleg van juffen ivm optreden/locatie

  tenten stonden verkeerd, togen nog moeten veranderen, duidelijke afspraken maken

  opbrengst voorlopig 1870 tegenover 2600 in 2008 met barbecue en 1762 in 2007 ( nu was er wel geen tombola )

  ideen voor volgend jaar : musical ( binnen??)

  Renovatie kleuterklasjes : ca 4500 financiering?

  Attentie juf :

  Veel over en weer gemail, volgend jaar bespreken op voorlaatste vergadering.

  Eetdag :

  Zaterdag 3 oktober

  Werkgroepje : Dominique, Stephan, Katrien, Karine, Ils

  Idem vorig jaar : 2 shiften en optie afhaling

  Vegetarische spaghetti van vorig jaar vervangen door vegetarische lasagne

  Rondvraag :

  Ide om fuif te organiseren? Op agenda van volgende vergadering

  Spreekbeurt 4de jaars : wordt nu meestal door de ouders gemaakt omdat de kinderen niet weten hoe hieraan te beginnen. Misschien is het een ide om het thema vroeger af te stemmen zodat het meer gepland kan verlopen en dat vooraf de structuur kan aangeleerd worden. Misschien kan er ook gewerkt worden met een jaarkalender. Kan dit besproken worden  binnen het lerarenteam?

  3de kleuterklas heeft geen ouderdag meer na de toets??? Bij problemen wordt wel aktie genomen naar de ouders; bij eventuele vragen kan je ook steeds bij de leerkracht terecht.

  Bij oudercontact is mogelijkheid om CLB aanwezig te hebben??

  Boterhammen voor s middags staan vaak warm in de gang. Kan dit ergens fris? Gebeurt al lang zo. Lijkt niet echt probleem.

  Bedankt voor het verdiep vanwege de juffen

  Werkdagen op 2 en 8 juli

  Kunnen doorlichtingsverslagen op ouderraad gebracht worden? Ook goede punten die naar boven komen; kan gestimuleerd worden door ouderraad.

  Ouderraad gaat steeds maar over eetdag, schoolfeest, geld inzamelen,graag meer evenwicht in agendapunten.

  Schoolfeest was wel echt geslaagd, zelfs gespreksonderwerp in andere scholen.

 

Volgende vergadering :

Dinsdag 15/9/09

( reeds afgemeld : Ils )

 

 

Top

VERSLAG OUDERRAAD DD 19/03/09

 

Verontschuldigd : Rene Elsen, Rudy Verbruggen, Saskia Wittemans.

 

Resultaat wafelverkoop:

Nettowinst van 782,91 wat ongeveer 170 minder is dan vorig jaar.

 

Kerstmarkt:

Is doorgegaan op 20 dec 08 in slechte weersomstandigheden.

Opbrengst: 506

Voorstel om volgend schooljaar enkel de kleuters te laten knutselen omdat deze meer tijd hebben dan de lagere school (1ste tot 6de leerjaar).

Terug vragen om dezelfde plaats te hebben van vorig jaar zodat eventueel elektriciteit kan afgenomen via mr. Pastoor na het hem eerst gevraagd te hebben natuurlijk.

 

Schaatsavond:

Was een zeer aangename ontspanning voor de ongeveer 100 deelnemers.

 

Renovatie klas juf Nancy/Mia en juf Bea:

In beide klassen is geopteerd voor een verdiep te plaatsen zodat er meer ruimte gecreerd wordt. Oppervlakte van het verdiep is 2,8m bij 7,8m. De werken zouden reeds deze paasvakantie van start kunnen gaan als alle formaliteiten in orde kunnen zijn tegen dan.

Totale kostprijs: offerte van mr. Broos is 9075. De ouderraad schenkt een bedrag van 5000 .

Vloer op de bovenverdieping is reeds gerenoveerd.

Nieuwe projecten dienen zich aan :

 - dakgoten moeten vernieuwd worden. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 30.000 waarvan 70% gesubsidieerd wordt.

- Een dossier zal ook aangemaakt worden om aardgas in onze school te brengen.

 

Pizzaverkoop:

Nog geen officile cijfers beschikbaar. Het is zeker voor herhaling vatbaar omwille van een grote verkoop.

 

Schoolfeest van zaterdag 6 juni 2009:

Het thema dit jaar is het circus. Start om 14u.

Er zal waarschijnlijk een groot optreden voorzien worden waaraan alle klassen samen aan deelnemen. De ouderraad zal voor de catering zorgen.

( popcorn, hotdog, ijs, friet, zwarte & witte pensen, taart, friscos en suikerspin en voor de zoetebekken aardbeien met chocolade).

Werkgroep: Stephan V.I., Heidi, Katrien, Anja en Bart VDB.

 

van 19/06/09:

Heidi Kerselaers (2), Nicole, Ilse, Stephan (19u), Karin (2), Ingrid (19u), Saskia, Hilde , Anja en Rudy.

Er is ook nog een kaartavond op 27/11/09.

 

Vragenronde:

Hilde : Paaseieren (300 witte & 300 bruine) worden door S.V.I. gehaald.

Juf Nancy : dankt de ouderraad voor de financiele steun voor de renovatie van de 2 klassen.

Steven: subsidie van 500 voor waterprojecten in onze school.

Katrien : Verkeersveiligheid : potloden zijn gezet aan de school. Ook het oversteken aan de zwarte poort blijft een gevaarlijke situatie.

 

Tot Slot : Op 18 juni 09 is alweer de laatste vergadering van dit schooljaar.

Op deze vergadering wordt het afscheid gevierd van Nicole Verbruggen, Linda Van Waelderen en Ingrid Verbraeken.

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 02/12/08

 

Verontschuldigd : Dominique, Philip, Linda

 

Evaluatie Italiaanse avond :

Goede samenwerking met traiteur

Afhaal was veel te weinig

Te weinig zalm en groenten bij de tagliatelli

Vegetarisch : leek te veel op tomatensaus

Veel dessert over

Opbrengst : 2526 ; 358 minder dan in 2007, maar we hebben veel minder werk zelf.

Voorstel om volgend jaar opnieuw Italiaanse avond te houden, rekening houdende met de opmerkingen. Steven contacteert tevens andere traiteur. Andere alternatieven ;

vrijdagavond? Probleem stelt zich hier van 2 shiften en bezetting

brunch? Ontbijt? Combinatie met schoolfeest niet haalbaar. Teveel mensen ineens moeten bedienen.

Grootouderfeest :

Mooi optreden

Jammer dat deel van de kleuters 2 keer op de 3 jaar kunnen optreden en anderen maar 1 keer.

Voorstel : n jaar kleuters, andere jaar lagere school of om de 2 jaar voor iedereen????

Te weinig volk om te helpen. 6 mensen is noodzakelijk. Kunnen leerkrachten helpen in de toekomst?

Wafelverkoop : opbrengst nog niet helemaal duidelijk. Organisatie gaat over van Nancy naar Karine.

Kaartavond : opbrengst 440 . Met 12 personen is dit zeer goed te doen. Data voor volgend jaar :

19/6/2009 : Nicole, Ils, Heidi ( x2 ), Stephan, Karine ( x2 ), Ingrid ( x2 ), Saskia, Hilde, Anja, Rudy

27/11/2009 : Karine (x2 ), Ils, Katrien, Hilde, Leen, Saskia, Stephan, Anja, Rudy, ????, ????? ( nog 2 vrijwilligers nodig )

Kerstmarkt 20/12 :

opbouw vanaf 13 u : Wim Smeyers, Chris Tampre, Roberto, Rudy?, Heidi VC, Dominique, Anja, Roel?

Kerstmarkt zelf : Katrien, Heidi, Dominique, Anja, Hilde, .

Jenever, warme choco, croques, hot-dog, wafels, cakejes ( te bakken door ouderraad )

Kerstboomversiering kindjes

Klasje juf Mia, Nancy : opnieuw interesse voor verdieping; sponsoring vanuit ouderraad? Eerst plannen terug bekijken en kostenraming maken.

Werkgroep speelplaats : plan is gemaakt voor korte n lange termijn. O.a. 3 huisjes, ballen, spoorrails, WCs verven,..

Pizzaverkoop : periode maart? Organisatie vanuit de school.

Rondvraag :

Oudercontact is zeer laat in het jaar voor de kleuters : tijd is nodig om te kinderen te kunnen observeren.

Week van het bos : natuur en landschap  biedt via de gemeente spelmateriaal aan. Gemeente zou sjib gecontacteerd hebben, doch er zou geen interesse zijn geweest. Directie heeft van de gemeente hierover niets gehoord. Linda zorgt voor direct contact vanuit organisatie naar de school.

Kan 1ste en 2de leerjaar soms met kleuters meespelen?  Dit is te druk voor de kleuters.

Ballen vaak snel weg of op het dak.

Uitgang via ander poortje : verder te bespreken

Pastamaaltijden nog steeds veel te weinig. Dit is alweer enkele weken zo. Mensen betalen voor warme maaltijd en kinderen krijgen boterham met choco. Dit kan niet. Dit wordt opnieuw opgenomen met cateraar. Verder wordt ook aandacht besteed aan de hoeveelheid voor de kleuters.

 

 

Volgende vergaderingen :

Donderdag 19/3/09

Donderdag 18/6/09

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 16/09/08

 

Verontschuldigd : Saskia, Roel

 

      Welkom aan de nieuwe leden

      Schilderen klasje juf Mia/Nancy

      Bedankt aan alle helpers

      Men wil het klasje nog verder inrichten, evt snoezelruimte. Hiervoor moet een plannetje worden gemaakt en budgetraming

      Renovatie kleuterspeelplaats : wordt deze week zoveel mogelijk afgewerkt als Benny vrijgemaakt kan worden.

      Trapje speelplaats : wordt zo snel mogelijk afgewerkt

      Wandelzoektocht was een succes met 117 deelnemers. Andere ideeen voor activiteiten zijn steeds welkom.

      Italiaanse avond :

      Keuze uit 5 menus, voorinschrijvingen, traiteur Rik Braem.

      Tellen op 26/9 bij Karine thuis ( Hannekensstraat 33 ) : Karine, Linda VW, Anja, Heidi VC

      Nog verwarming te voorzien in de tent. Heidi checkt verwarming van de kerstmarkt.

      Grootouderfeest voor de kleuters 14/11 : producten van de wereldwinkel; hulp in de namiddag : Ingrid, Linda VW, Anja

      Kaartavond op 28/11

      Aanwezig om 18.30 u : Stephan, Ingrid

      Aanwezig om 19.00 u : Karine, Nicole

      Rest aanwezig om 19.30 u : Rudy, Hilde, Nancy, Ils, Steven, Katrien, Anja, Heidi K

      Wafelverkoop : briefjes meegeven op 6/11, binnenbrengen op 14/11, wafels meegeven op 26/11. Inpakken op 25/11 om 19 u : Karine, Katrien, Leen, Anja, Nicole

      Schaatsavond : datum wordt nog nagekeken en meegedeeld. Organisatie : Karine

      Kerstmarkt 20/12 : Restant van vorige keer kan nog verkocht worden. Vooral focus op eten en drinken : soep, hotdog, broodjes, jenever,. Werkgroepje : Heidi K, Katrien, Heidi VC, Dominique, Anja vergaderen op 3/11 om 20 u.  Bij opstelling eerst zorgen voor electriciteit!!!!

      Schoolfeest wordt verplaatst naar 6 juni : andere datum viel samen met optreden dansschool.

      Enquete vorig jaar : resultaten worden nog meegedeeld naar alle ouders. Nog te melden aan iedereen dat parkeergelegenheid aan de Tumkens kan bereikt worden via de speelplaats van het middelbaar ( aktie Julien )

      Rondvraag :

 

      Hilde : er staat nog behoorlijk wat geld op de rekening. Deel is nog gereserveerd voor juf An, adoptiekindje,.

      Julien : gemeente kan vervoer voor het zwemmen niet organiseren met de bus, misschien willen ze wel financieel tegemoetkomen.

      Ingrid : afscheid 6de leerjaar is op maandag 29/6/09

      Nancy : Gaat Sinterklaas nog door?? Ja!!

      Karine : deftig alternatief voor de sneeuwschool is zeker haalbaar.

 

Volgende vergaderingen :

Dinsdag 2/12/08

Donderdag 19/3/09

Donderdag 18/6/09

 

 

Top

 

Verslag ouderraad dd 19/06/08

 

Verontschuldigd : Vera, Bram, Dominique, Ils,Katrien, Linda

 

      Schoolfeest :

      Goede opkomst, opbrengst 2826.38

      Tap buiten volgende keer anders organiseren. Lange toog maken zodat vooraf glazen gevuld kunnen worden en doorgegeven. Tevens veel meer jupiler koudzetten.

      Er waren te weinig zitplaatsen. Brouwer heeft niet geleverd wat gevraagd was. Volgende keer controleren wat er geleverd wordt. Tevens statafels voorzien voor degenen die alleen iets drinken.

      Veel ijs te kort, 7 dozen verbruikt. Volgende keer zeker 10 voorzien.

      Te weinig taart

      Plastic bestek is wel lastig. Evt huren of zelf laten meebrengen.

      T-shirts was goed idee.

      Jammer van de afvalberg.

      Renovatie : klas juf nancy/Mia wordt alleen geverfd. Kleuterspeelplaats wordt eveneens aangepakt. Volgende werkdagen zijn voorzien : maandag 30/6 en donderdag 21/8 telkens van 9 u tot ca 16 u. Wie tijd en zin heeft, wordt verwacht.

Tevens komen enkele mensen reeds op zondag 29/6 vanaf 9 u tot s middags. (Stephan, Rudy, Hilde, Nancy, Philip, Heidi en Heidi. ) Ook anderen zijn nog welkom. .

      Eetdag : wordt spaghetti-avond op zaterdag 4 oktober vanaf 16 tot 21 u. Afhalen kan tot 20 u. Bedoeling is te werken met voorbestelling en eten in 2shiften. Witte en gele tent moet worden voorzien. We willen opnieuw met Rik Braem werken ( kosptijs ca 5 ) Desserten worden zelf bereid door de ouderraad : tiramisu, taart, cake, ijs, chocomousse,.frigo voorzien van de brouwer!!!!werkgroepje komt samen op dinsdag 2 september om 20 u. Gelieve te melden als je niet kan komen, dan zoeken we een andere datum.

      Zoektocht gaat door 14/9 tussen 14 en 18 u. Drank ( kleine flesjes??) en ijs voorzien. Tevens kleine attentie voor iedereen. Helpers zijn : Stephan, Rudy? Nancy, Hilde, Karine, Philip, Anja.

      Opendeur : dinsdag 26/8 van 17 tot 19 u. Helpers : Ingrid, Hilde, Nicole.

      Maximumfactuur: 60 per schooljaar!!! Zwemmen alleen al kost 60 . School krijgt nog eens 45 . Dus 105 beschikbaar. Wil de ouderraad opnieuw de bussen voor de schoolreizen bekostigen???? Dit betekent dan dat we andere zaken niet meer kunnen doen. Beslissing nemen in de loop van volgend schooljaar.

      Afscheid : Noella en Vera nemen afscheid van de ouderraad. Bedankt aan beiden voor de inzet. Vera wordt in de schoolraad vervangen door Philip Bergen

      Rondvraag :

      Hilde : Ouderraad is nog steeds aparte VZW. Dit moet nog gewijzigd worden naar inspraakorgaan. Aktie Hilde/Julien

      Karine : enquete was weinig anoniem. Enquete is verplicht om de 4 jaar en gestandaardiseerd.

      Hilde : project van de gemeente duurzaam naar school gaat van start. Dit gaat over een veiligere schoolomgeving en zal deels samenlopen met de herinrichting van de Pastoor Pitetlaan.

      Heidi : ouderraad lijkt vaak teveel op een feestcomit. Vaak het gevoel dat we te weinig bijdragen aan problemen/issues die er liggen. Dit gevoel wordt door meerderen gedeeld.

Volgende vergadering: startvergadering op dinsdag 16 september

 
Fijne vakantie aan iedereen

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 22/04/08

 

Verontschuldigd : Noella, Heidi K, Linda, Hilde , Leen

 

 

      Renovatie klasjes

      Juf Mia en juf Nancy maken zelf een ontwerp. Er zal nu alleen geschilderd worden en evt wat meubeltjes aangekocht. Data moeten asap vastgelegd worden, liefst zaterdag erbij zodat meer mensen kunnen aanwezig zijn.

      Renovatie kleuterspeelplaats

      Wordt nog verder besproken op personeelsvergadering.

      Vera brengt nog een boek binnen ivm veilige speelpleinen.

      Nieuwe panelen nodig. Vloertegels kunnen al aangekocht worden

      Kippenhok :

      Is reeds geplaatst

      Totale kost ca 300 betaald door ouderraad.

      Eetdag : zaterdag 4 oktober van 16 u tot 21 u

      Het wordt een Italiaanse avond met spaghetti en tagliatelli en een dessertenbuffet

      Spaghetti ( capellini ) en saus ( bolognaise, scampi-curry en vegetarisch ) worden zelf huisbereid ook dessertenbuffet wordt zoveel mogelijk zelf gemaakt.

      Afhaling is mogelijk tot 20 u

      Skireis : wordt behouden voor komend jaar. 5de en 6de gaan samen.

      Schoolfeest zaterdag 7 juni

      Nog 2 mogelijkheden als traiteur. Rik Braem ( 8.5 volwassenen en 5 per kind ) zorgt eveneens voor groenten, borden, bestek, personeel en springkastelen. Dirk Wouters ( 9 volwassene en 5 per kind ) vraagt extra kost voor borden en bestek.

      Contact opnemen met Rik Braem ivm prijs kind. Snel te beslissen.

      Vervanger gezocht voor organisatie tombola

      Tap kaartavond 28 november

      Volgende namen lagen al vast : Rudy, Hilde, Nancy, Stephan, Ils, Karin, Ingrid, Steven, Katrien, Anja. Andere kandidaten zijn nog welkom.

      Zoektocht gaat door 14/9

      Rondvraag :

 

      Nancy : reclame plaatsen in gemeentefolder?

      Leen : Porties warme maaltijden vaak te klein. Zou intussen opgelost moeten zijn.

      Saskia : verslag niet gekregen?? Is toch op juiste adres verstuurd op 4 maart.

      Dominique : uitgang zwarte poort is levensgevaarlijk. Is bekend en wordt mee opgenomen in gesprekken met gemeente.

 

     

Volgende vergadering : feestvergadering op Do 19/6. Kandidaten gezocht voor de organisatie.

 

 

Top

Verslag vergadering ouderraad 21/02/08

 

Verontschuldigd : Vera, Noella, Saskia, Heidi K

Niet meer in ouderraad : Tanya, Veerle

 

      Kerstmarkt

      Door late verschuiving van de datum was reeds veel gemaakt of besteld. Dit is reeds deels verkocht op de sponsorwandeling voor de chiro. ( 162 )

      Totale opbrengst : 748 ( Hiervan wordt nog 250 aan de chiro afgegeven )

      Opbouw van de tenten was moeizaam, ook elektriciteitsvoorziening was beperkt. Volgend vragen voor 2 aansluitingen +  voldoend zware verlengkabel.

      Volgend jaar restant verkopen + focus op eten en drank. Het vissen blijft steeds heel leuk voor de kids. Andere ideeen : muziek, levende kerststal,.

      Wafelverkoop : opbrengst 951 .

      Renovatie klasjes

      Nog 1000 bijdrage van ouderraad voor meubeltjes klasje juf Griet. Er was reeds een eerdere uitgave van >1600 voor de renovatie.

      Werkgroepje moet nu dringend aan de slag voor de volgende klas. Geinteresseerden kunnen zich nog melden.. Julien verzamelt info van offertes vorig jaar.

      Renovatie kleuterspeelplaats

      Speelhuisjes zijn vrij prijzig. Evt uitkijken naar 2dehands, doch hier zit mogelijk issue met veiligheid. Andere optie is checken bij kinderplaneet voor modellen die buitenstaan.

      Muur zou opgefrist moeten worden. Balken nog OK, doch andere platen nodig. Ingrid vraagt na bij chiro of zij ons willen helpen ikv aktiviteit.

      Kippenhok : Vanuit Mos wordt sponsoring gevraagd.

      Schaatsavond : 109 schaatsers, is echte traditie geworden

      Werkgroep eetdag : samenkomst op 17/3 om 20 u.

      Diversen

      Helpen tappen op kaartavond brengt 250 op. Ca 10 personen nodig. Idee : 28/11. Evt kandidaten : Rudy, Hilde, Nancy, Stephan, Ils, Karin, Ingrid, Steven, Katrien, Anja

      Er zijn heelwat aanvragen voor gebruik lokaal : beheerraad heet beslist dit niet te doen.

      Kandidaat nieuwe voorzit(s)ter gevraagd. Nuttig om zeker een jaar nog mee te lopen. Kandidaten secretaris mogen zich ook altijd melden

      Rondvraag :

      Rudy : hoe loopt de test met gebruik speelplaats middelbare school voor het 5de en 6de leerjaar? Is nog afwachten volgens Julien. Test loopt nog een tijdje door.

      Hilde : Wat is resultaat enquete skireis? Deze stond in het krantje. Skireis blijft, maar wordt wel 2 dagen ingekort. Hot-dogsponsoring blijft ook.

      Hilde : Punten op rapport zijn niet zo belangrijk wordt wel eens gezegd, maar er zou ook op een andere manier informatie kunnen gegeven worden in een rapport. Hilde bezorgt Julien een voorbeeld van een andere school.

      Philip : Octopuspalen???

Probleem van de verkeerschaos aan de scholen wordt met alle scholen samen opgepakt. Ideeen hieromtrent worden besproken met de schepen van onderwijs. Het gaat o.a. bijvoorbeeld om :

        Oplichtende borden van 30 km/u

        Subsidies aankoop verkeersborden

        Autos bannen voor de school

        Aanmoedigen om met de fiets naar school te komen.

        Vermijden dat kinderen direct de straat kunnen oplopen

  

      Stephan : Willen we nog een zoektocht organiseren?? Ja, Stephan en Rudy pakken dit verder op.

      Karin : Kent  iemand die alle oude spullen komt ophalen, voor directe hulp  voor de Filipijnen.

      Anke : Organisatie rondom schoolfeest? Barbecue? Werkgroep komt samen op 10/3 om 20 u. ( = Anja, Rudy, Stephan, Philip, Dominique ) Iedereen die nog informatie heeft over de vorige barbecue, gelieve deze door te geven. Programma schoolfeest zou wel in grote lijnen bekend moeten zijn om de rest te kunnen regelen.

      Steven : opvang overvol. Is het geen goed idee om de bib te verhuizen?

     

Volgende vergaderingen :

Di 22/4

Do 19/6

 

 

Top

Verslag vergadering ouderraad 20/11/07

 Verontschuldigd : Alexandra, Noella, Ils (deels), Steven, Vera, Philippe, Linda

Afwezig : Rene, Serge,

       Bedankt vanwege de leerkrachten ivm attentie op 5 oktober

      Eetdag 30 september evaluatie

      Minder volk dan voorgaande jaren. Oorzaken : goede weer, Molenberg,.

      Minder omzet dan vorig jaar, doch kosten waren hoger. Prijzen volgend jaar laten stijgen zodat winstmarge iets ruimer wordt.

      Mogelijke alternatieven of extra : Italiaanse avond, kaas- en wijnavond, brunch, ontbijtkorven, spaghetti-avond,.

      Werkgroepje samenstellen om in het voorjaar voorbereidingen te starten. Kandidaten zijn : Stephan, Nancy, Saskia, Heidi VC, Karin, Anja

      Extra ( externe ) helpers zijn steeds welkom om het vele werk te verdelen en iedereen de kans te geven samen met zijn familie te eten.

      Info-avond : Aardig-sociaalvaardig : beperkte aanwezigheid zoals gewoonlijk. Toch waren enkele externen ( van buiten onze school ) aanwezig. Nuttige avond; de afwezigen hadden ongelijk.

      Wafelverkoop : alles wordt geregeld.

      Kerstmarkt  8/12 : bedoeling was om deel opbrengst te gebruiken voor Guatemala. Door de opbrengst van de pompoensoep is er momenteel voldoende geld voor Guatemala voor dit en volgend jaar. Voorstel is daarom om 50 % van de opbrengst af te staan t.v.v. de chiro. Wij gebruiken ook materiaal van hen, waardoor we dit ook kunnen rechtvaardigen tegenover de andere verenigingen die schade hadden door de brand. Briefjes worden niet meer aangepast. We zullen dit wel duidelijk maken via een banner aan de tent.

Er worden nog helpers gevraagd voor opbouw en afbraak van de kerstmarkt. Vrijdag 7/12 moet er ook nog veel ingepakt worden. Lintjes, restjes papier,.zijn steeds welkom.

      Schaatsavond op 15/12 : start om 19 u, maar men kan ook later nog komen.

      Renovatie klasjes : hoe gaan we verder? Voorstel om gezamenlijke werkgroep van ouders en leerkrachten op te starten.

      Kleuterspeelplaats : ook hier is renovatie noodzakelijk. Bespreken op volgende vergadering.

      Rondvraag :

      Tanya : briefjes stekelbees te laat.  Kan school niets aan doen. Oorzaak ligt bij de stekelbees.

      Ils : ook de briefjes voor de appels van kom op tegen kanker waren te laat. Ook hier ligt oorzaak niet bij de school, maar bij de organisatie.

      Anke : kan sponsoring van de hotdogs weer gebeuren door de ouderraad? Ja

      Anja : fruitgebruik in de school? Maximaal stimuleren, doch verplichten kan niet.

     

Volgende vergaderingen :

Do 21/2

Di 22/4

Do 19/6

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 18/09/07

 

Verontschuldigd : Alexandra, Noella, Serge, Tanya

 

      Renovatie klasje juf Griet : zo goed als afgewerkt; nog enkele kleine zaken te doen

 

      Plan volgende klassen : aktiegroepje vanuit school opstarten.   Kandidaten gevraagd

 

      Eetdag 30 september

 

Open vanaf 11.30 u tot 19.00 u

Menu is zelfde als vorig jaar met als aanvulling vegetarisch groenteburger.

Julien stuurt prijslijst door naar Karine voor de kassa.

Voorlopige werklijst klaar. Deze zal nog verder via de mail verspreid worden. Extra helpers nog steeds welkom. Contacteer familie, vrienden, kennissen,

Op vrijdag is er al heelwat werk te doen : voorlopig komen al : Nancy, Linda, Anja, Nicole, Vera, Karine, +?????? Ook hier zijn extra handjes nog welkom.

Ook zondagochtend vanaf 9.00 u zijn helpers welkom. Reeds toegezegd : Heidi VC, Goedele, Anja, Rudy, Heidi K, Hilde, Vera.

 

      Info-avond : Aardig-sociaalvaardig : Deze gaat door op 8 oktober om 20.00 u. Dit is een vervolg op onze vorige info-avond en gaat specifiek over weerbaarheid.

 

      Lidkaarten VCOV voor andere info-avonden steeds beschikbaar bij Anja

 

      Wafelverkoop : briefje wordt meegegeven op 15/11 en moet een week later weer binnen zijn. Inpakken op 27/11 om 20.00 u.  Helpers hierbij zijn : Nancy, Karine, Nicole, Leen, Heidi K.

 

      Kerstmarkt : deze gaat weer door op 8/12. In de klassen wordt weer van alles klaargemaakt. Helpers van dienst : Vera, Dominique, Katrien, Anja; Heidi ( 2X ),  Nancy (?). Opbrengst zal ook nu weer gaan naar Guatemala. ( Fotos over Guatemala zijn trouwens te bezichtigen op de website van de school )

 

      Schaatsavond : Karine organiseert dit weer zoals gewoonlijk. Deze gaat door op 15/12.

 

      Schoolfeest : 7 juni 2008

 

      Oproep : Indien mensen ideeen hebben voor andere activiteiten ( wandelzoektocht, rommelmarkt,.) of gewoon willen deelnemen aan projectgroepjes, gelieve zich te melden.

 

      Rondvraag :

 

      Heidi : Waarom geen bosklassen, zeeklassen, stadsklassen???

Sneeuwklassen is een oude traditie en wil men liefst behouden. Extra is niet haalbaar. Indien sneeuwklassen niet meer zouden kunnen dankzij onze regering, zijn dit goede alternatieven.

                            Helpers vragen via de website???

                                   Is goed idee. Wordt opgepakt.

 

      Karine : Bij doorschuifdag zijn sommige kindjes die naar andere school zouden gaan niet mee doorgeschoven. Dit leidt soms tot zware frustratie bij die kindjes.

Voor sommige kindjes is het beter om niet mee door te schuiven, voor anderen is het juist wel goed. In ieder geval lijkt het beter de ouders hierover te consulteren/informeren.

     

Volgende vergaderingen :

Do 29/11

Do 21/2

Di 22/4

Do 19/6

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 21/06/07

 

Verontschuldigd : Leen, Saskia, Nancy K, Hilde U, Cindy, Stephan VDB, Alexandra, Dominique

 

      Renovatie klasje juf Griet : Gaat door in de grote vakantie. Extra helpers zijn steeds welkom. Nieuwe meubels zijn ook al besteld.

      Muurschilderingen zijn afgewerkt. Inhuldiging op vijdag 22 juni van 15 u tot 17 u.

      Opendeur op dinsdag 28 augustus : extra helpers gevraagd : reeds toegezegd : Nicole, Ingrid, Hilde en Serge.

      Eetdag 30 september : Werkgroepje : Steven, Serge, Stephan VI, Anja, Lindan Nancy, Heidi, Rudy. Checken naar ander soort menu : vis, vegetarisch,.

      Info-avond VCOC : op maandag 8 oktober is de volgende info-avond rond pesten. Aardig, sociaalvaardig gaat over weerbaarheid en wordt weer gegeven door Karin Lemmens.

      Rondvraag : 

 

      Opbrengst schoolfeest : 1763,14

      Rekening : 5648.90 . Hiervan moet nog af : krantje, sponsoring T-shirts, Guatemala

      Geen reservatie voor klassikaal contact? niet nodig, gaat snel.

      Sneeuwklassen blijven waarschijnlijk doorgaan.

      Ook andere ouders betrekken bij werken.

 

 

Aan iedereen bedankt voor de samenwerking het ganse jaar. Speciale dank gaat nog uit naar de 5 personen die de ouderraad verlaten.

      Nancy Krauss

      Christine Verbiest

      Ingrid van Vlasselaer

      An Smolders

      Linda Verduyckt

 

 

Nieuwe data volgend jaar :

 

Di 18/9

Do 29/11

Do 21/2

Di 22/4

Do 19/6

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 24/04/2007

 

Verontschuldigd : Steven, Ren, Stephan VI, Alexandra, Nolla, Ellen, Vera, Rudy, Cindy

 

 • Evaluatie schoolfeest 150 jaar SJIBke : resultaat = 1.800 euro winst
  - goede sfeer en samenwerking
  - tijd tussen de 2 optredens was te kort
  - in de grote eetzaal waren er te weinig opdieners
  - liefst niet meer samen met de gezinsviering : 3e zaterdag van de maand

 

 • Renovatie klas juf Griet : werkgroep = Serge, Karin, Katrien, Vera en Anja
  - plan en kostenraming worden opgemaakt
  - thema : boerderij en beertje Bruin
  - realisatie : juli/augustus
  - samen met leerkrachten plannen we een nieuwe vergadering (datum volgt) : genteresseerden kunnen zich nog altijd aanmelden

 

 • Gordijnen :  
  - zonwerend en brandveilig
  - bestelling bij Euro-Decor, levering +- tegen opendeur in augustus
  - kosten (+- 8000 euro) worden gedragen door de school

 

 • Guatemaladag vrijdag 4 mei :
  - in de voormiddag kunnen de kleuters en leerlingen in gemengde groepjes (leeftijden door elkaar) deelnemen aan een workshop (kleien, vriendschapsbandjes maken, etc.)
  - ze gaan ook in groep schoenen poetsen
  - in de namiddag is er een marktje op de speelplaats van de lagere school : fruit- en groentenstand, tortillas, dipsausjes, popcorn, etc.  De kinderen kunnen fruit- en groentenspiesjes, popcorn etc. maken en daarna ook opeten.  Liefhebbers mogen altijd komen helpen om alles klaar te zetten of mee op te ruimen.

 

 • Muurschilderingen Guatemala en Kenia :
  - uitvoering op zaterdag 5 mei (afwerking indien nodig op 12 mei)
  - inhuldiging op een avond (datum wordt gekozen door Tanya & Katrien)

 

 • Bedankje leerkracht einde schooljaar :
  - liefst iets creatiefs (max. bijdrage 2 euro/kind = volledig vrijblijvend)
  - elk kind vernoemen op de bedankkaart (ongeacht de bijdrage)
  - de klasverantwoordelijke mag zelf een briefje voor de ouders opstellen (best al eind mei/begin juni meegeven)

 

 • Rondvraag :
  - voorstel van de directie om varias in de toekomst op voorhand mee te delen zodat er reeds naar een oplossing/antwoord kan gezocht worden
  - voorstel van Saskia om luizenfoldertje uit te delen in klasjes waar regelmatig terug luizen opduiken
  - fruitweek : uitbreiden tot 1 week per trimester (langzaam opbouwen)

 

 • Volgende vergadering = feestvergadering : donderdagavond 21 juni vanaf 20u.
  - viering van de afscheidnemende leden : Nancy K, An, Christine, Linda V en Ingrid VVl
  - vastleggen data  schooljaar 2007-2008

   

   

  Top

Verslag ouderraad dd 15/02/07

 

Verontschuldigd : Alexandra, Tanya, Vera, juf Mia, Saskia, Ellen, Nancy K, An, Hilde

 

         Kerstmarkt : Groot succes,vooral eten ging goed weg, volgende keer meer voorzien. Opbrengst 495,23 tvv Maya-gezin.

         Grootouderfeest : vlot verlopen; positief ontvangen door ouders.

         Wafelverkoop : Opbrengst 968,6 tvv klasrenovatie

         Schaatsavond : 130 schaatsers aanwezig.

         Info-avond : grote opkomst van voornamelijk ouderraadleden; veel juffen aanwezig. Het was een boeiende interactieve avond. Pesten is een algemeen fenomeen; ook in onze school in bepaalde klassen. Samen met school blijven verderzoeken naar oplossingen. Verschillende mogelijkheden zijn besproken. Vooral proberen grijze massa te bereiken. Misschien briefjes verdelen naar ouders uit probleemklassen. Evt nieuwe info-avond ivm weerbaarheid.  Ouderraad beslist om dit begin volgend schooljaar te doen.

         Lidmaatschap VCOV : Er zijn 15 lidkaarten beschikbaar bij Anja. Deze geven gratis toegang tot info-avonden van het VCOV. Tevens geven deze recht op 3 korting in Bobbejaanland en het dolfinarium in Brugge en 10 % korting in Maasmechelen Village.

         Schoolfeest 17 maart : Werkgroep leerkrachten werkt aan organisatie voorstelling. Er zijn 2 optredens in de turnzaal. Er zijn 2x5 vrijwilligers nodig voor oppas kinderen ( 2 voor de kleuters en 1 per graad ). Dominique, Heidi, Katrien en Anja doen beide sessies, Stephan Van dr Borght de 1ste voorstelling, Stephan van Isveld doet de 2de voorstelling.

Als eten wordt voorzien in verjaardagstaart,ijs, pannekoeken, hotdogs en broodjes. Linda en Christine bakken, Anja en Christine maken deeg.  Werkgroep : Linda, Christine, Rudy, Anja en Serge.

         Type vereniging? Als ouderraad waren wij een feitelijke vereniging. Dit betekent dat bestuur verantwoordelijk was igv financiele issues. Bovendien moet je dan aparte verzekering afsluiten in het kader van de vrijwilligerswet. Bedoeling is over te gaan in een inspraakorgaan van de school, waardoor deze issues worden vermeden. Julien neemt dit verder op met de beheerraad van de school.

         Muurschilderingen : 2x20 kinderen helpen hier aan mee. Wordt afgewerkt op 5 en 12 mei.

         Renovatie klassen kost veel geld. Klas juf Bea zou moeten klaar zijn voor de opendeur in augustus. Klasje juf Griet in de paasvakantie. Nog creatievelingen gezocht om mee te helpen.

         Gordijnen : offertes zijn binnen. Dit kunnen we als ouderraad niet dragen omdat klassen zeker voorgaan. Mogelijkheden worden verder bekeken door het schoolbestuur. Er liggen echter nog andere dossiers : vloerbekleding, aardgas, brandbeveiliging,

         Rondvraag

         Stephan : We willen heel erg veel doch het komt steeds op dezelfde groep van de ouderraad terecht. Misschien in de toekomst werkgroepje maken rond thema en vrijwilligers vragen onder de rest van de ouders.

         Leen : Ouders van zieke kinderen worden blijkbaar niet steeds verwittigd als hun kind ziek wordt op school. Zeker als deze kinderen nadien nog naar opvang moeten is dit onacceptabel. Julien antwoordt hierop dat die zeker niet de regel is op school en dat, indien mogelijk, ouders altijd verwittigd worden.

         Karine : Blijkbaar had een kleuter een ongeval gehad in de klas. Volgens de mama is zij hiervan niet verwittigd en moest zij s avonds nog naar de dokter waar de wonde gehecht moest worden.  ( Julien heeft dit na de ouderraad nagevraagd bij juf Hilde; blijkbaar is juf Hilde zelf tijdens de schooluren naar de dokter geweest met de kleuter. )

         Christine : Hoe erg is het luizenprobleem? Bijna alle klassen krijgen briefje mee. Het lijkt momenteel vrij ernstig. Na krokusvakantie situatie bekijken en Mogelijk CLB inschakelen. Misschien beste behandelingsmethode nog eens checken bij apotheker en mee vermelden in briefje?

         Steven : Opvang voor school lijkt beperkt. Leerkracht staat steeds in omgeving van de poort. Dit wordt niet verder als een probleem aanzien.

         Serge : Kan er meer toezicht zijn tijdens speeltijd? Julien haalt aan dat er s ochtends al vroeger en s avonds langer dan wettelijk toezicht is. Momenteel staan er 2 leerkrachten per speelplaats. Dit is momenteel het maximum haalbare. Is het een optie om vrijwilligers te zoeken?

            Probleem van parking blijft. Kiss and ride systeem aankaarten bij de gemeente.

         Julien : School is uitgenodigd geweest door de politiezone BRT nav MP3-moord en andere recente gebeurtenissen. Bedoeling is om een veiligheidsprotocol op te maken tussen de politie en de school. Hierin worden een aantal zaken vastgelegd zoals :

      Scholen moeten strafbare feiten melden.

      Gezamenlijk strategie bepalen

      Overleg indien melding door derde

      Geen info naar media vanuit beide kanten

      Periodiek overleg

      Vast aanspreekpunt bij de politie.

 

Volgende vergadering : 24 april 07

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 28/11/06

 

Verontschuldigd : Stephan Van der Borght, Noella, Cindy

 

         Welkom aan de nieuwe leden : Dominique Christiaens, Veerle Vliegen en Saskia Wittemans

         Bowlingavond : zeer geslaagd. Nieuwe initiatieven zijn welkom

         Kerstmarkt : we waren als vereniging niet geregistreerd op de gemeentelijk website en waren daarom niet op de hoogte. We kunnen toch nog deelnemen met een stand van 6 op 4. Kinderen knutselen en bakken van alles. Opbrengst is voor project Guatemala. Restant wordt verkocht op grootouderfeest.  Nog helpers gevraagd voor de afbraak vanaf 20 u.

         Grootouderfeest op 15/12 : Bijkomende helpers : Linda VW, Karin en Johan

         Wafelverkoop : Opbrengst nog niet bekend, maar is bestemd voor renovatiewerken. Dit moet nog worden vermeld in het krantje. Er zijn ca 150 pakken meer verkocht dan vorig jaar.

         Gordijnen : Het is nu duidelijk uit welk materiaal deze moeten zijn. Komende week wordt er opgemeten.

         Renovatie : Klas juf Griet gepland voor paasvakantie. Dit gebeurt met beperkte middelen en vergt dus veel creativiteit. Kandidaten zich melden bij Anja. Klas juf Bea is gepland voor grote vakantie; ook hier is alle praktische hulp welkom.

         Schaatsavond : Deze gaat door op 16/12 van 19 tot 22 u

         Sinterklaasfeest : woensdag 6 december. Ouderraad stort hiervoor 125 per klas.

         Info-avond rond pesten : Deze wordt georganiseerd voor de scholengemeenschap rond 12 februari ism het VCOV. Bedoeling is een interactieve sessie op te zetten tussen het VCOV, de school en de ouders. Hiervoor is het interessant dat we ons als oudervereniging aansluiten via het uitgebreide pakket; dit kost 180 .

         Muurschilderingen : 2 projecten : de waterput in Kenia en het Maya-gezin.Voorbereidingen zijn klaar; het is nu wachten op de lente om te kunnen schilderen.

         Waterfonteintjes : De gemeente had er nog 2 staan. Deze hebben we gratis gekregen. Ze moeten nog wel geplaatst worden.

         Rondvraag :

 • Dossier voor de vloer is niet goed bevonden. Er moet een nieuw dossier worden ingediend.

 • Kapstokken voor de ganse school zijn in de maak.

 • Is het mogelijk een kinderraad te installeren?

 • School is soms moeilijk bereikbaar. Blijkbaar was dit tijdens congres. De ouderraad dringt er op aan dat de school toch altijd bereikbaar is voor dringende gevallen.

 • Wat waren resultaten enquete schoolrapport?  De meesten waren tevreden zoals het is. Bepaalde punten zijn positief voor sommigen, maar negatief voor anderen. Vaardigheden zal in de toekomst worden aangepast.

 • Er waren veel slechte appels bij de aktie.

 • Opbrengst eetdag : 3798.47 . Volgende keer zullen de uitnodigingen worden aangepast alsook de menu ( vis ). Ook zullen weer bestellingen vooraf kunnen aangegeven worden.

 • Veel reakties op het warm eten, er is blijkbaar ook weinig aandacht voor groenten.

 • Drinkbussen lekken allemaal. Hier is weinig aan te doen. Kan de school geen drinkbaar water voorzien?

 

Volgende vergadering :

Donderdag 15 februari

Tafels klaarzetten, koffie en opruimen : Stephan Van Isveldt, Dominique, Steven, Katrien, Veerle, Heidi, juf Carla

 

 

Top

Verslag ouderraad dd 14/09/06

 

Verontschuldigd : Linda VW, Linda V, Ingrid v Vl, Alexandra

 

         Welkom aan de nieuwe leden : Stephan Van Isveldt, Steven Vermeulen, Cindy de Keyzer, Heidi van Casteren, Katrien Bovy ( tijdelijk vervangen door Chris Tampre )

         Nemen ontslag uit de ouderraad : Lieve Abts, Pascale van Dormael en Katrien Waegemans. In de schoolraad worden Lieve en Pascale vervangen door Leen en Vera.

         Renovatiewerken :

      WCs kleuters zijn ongeveer af, alleen nog verven.

      Aanpassen kleuterklassen : offertes en voorschriften zijn binnen, doch offerte moet gecheckt worden t.o.v de voorschriften. Voorrang zal gegeven worden aan de klas van juf Bea. Aan de werkgroep om dit nu verder op te pakken.

      Klas van juf Griet wordt herschilderd en een beetje aangekleed.

      Vloer boven moet vervangen worden. Architect is hier mee bezig. Is subsidiedossier. Kan mogelijk al tijdens herfstvakantie.

      Warmte op bovenverdiep : Koeling heeft weinig zin omwille van gebrekkige isolatie. Dit wordt bijgevolg mogelijk het volgende AGIOn-dossier.

 

         Eetdag :

      Werkgroep : Serge, Anja, Nancy S, Stephan V Isveldt

      Tafelversiering door kinderen 1ste leerjaar.

      Helpers voor vrijdagmorgen : Ingrid V, Christine, Anja, Nancy K, Nancy S

      Lijst voor dag zelf : zie bijlage

      Helpers voor zondagochtend 9 u : Anja, An, Heidi, Serge, Stephan VdB, Denise

 

         Schoolkrantje : Layout is gewijzigd. Steven en Chris schrijven verslag van de ouderraad

         Wafelverkoop : Organisatie Nancy S. Meegeven briefjes op 9/11; binnenbrengen 17/11; inpak op 28/11 door Nancy, Nicole, Karine, Rudy, Serge en Leen

         Grootouderdag voor de kleuters : vrijdag 15 december om 13 u. Ouders worden s avonds ook uitgenodigd.  Helpers voor de namiddag : Heidi, Anja, Ingrid V, Cindy, Christine, Serge, Tanya. Opbrengst tvv Maya-gezin.

         Kerstmarkt vervalt tgv grootouderdag.

         Schaatsavond : 16 december. Organisatie Karine.

         Muurschildering onder afdak speelplaats lagere school : Tanya en Katrien organiseren dit samen met kinderen die dat wensen. Waarschijnlijk pas in het voorjaar.

         Vanuit het MOS wordt de mogelijkheid geboden om drinkbussen aan 1 te bekomen. Brikverpakking wordt geweerd uit de school. Plastiek kan nog wel. Tevens wordt een lijst met Tips van Mieke opgesteld.

         Vanuit VCOV wordt mogelijkheid geboden om een info-avond te organiseren ivm pesten. Deze zou gegeven worden door Karine Lemmens. Mogelijkheid tot integratie met week tegen het pesten in februari.

         Rondvraag :

      WCs zijn 1 week zeer vuil geweest doordat water is afgesloten geweest.

      Herstellingen zijn nodig aan de borden op de speelplaats kleuters.

      Sommige kleuterklassen zijn zeer erg klein voor het aantal kinderen. Probleem is gekend en hangt samen met aantal toegekende lestijden. Is weinig aan te doen. Daarom wel de noodzaak om tussenverdiep te maken in de klas van juf Bea.

      Bij opendeur wisten mensen niet waar ze moesten zijn. Mogelijkheid om ook mensen van de ouderraad te voorzien voor volgende keer.

      Waterfontein in de tuin :  Julien is hier mee bezig. Anja en Christine checken bij de gemeente.

      Wie is Anita: zij is vrijwilligster en helpt op het secretariaat en in de klassen.

 

Volgende vergadering :

dinsdag 28 november

Koffie en opruimen : Chris, Noella, Katty, Cindy, Leen, Rene, Nancy K.

Vera maakt truffels..

 

 

Top