Ons Mayagezin in Comalapa Guatemala

 

Gust stelt het gezin voor  -  Het gezin Cutzal Apén  -  Onze eerste steun komt terecht  -  4 mei 2007: Guatemaladag  - 
17 maart 2008: meer nieuws  - Weblog van Lieve (doet vrijwilligerswerk in Comalapa)  - 15 december 2008: foto's  - 

Brief april 2009  -  Bezoek Gust en Ghislaine oktober 2009  -  Sponsortocht 30-10-2009  -  Foto's van Luis  - 

Gust en de directrice van de school  -  Veronica met onze brief  -  brief Luis maart 2013  - 

Ons Mayagezin in Comalapa Guatemala

Op 13 oktober 2006 brachten Gust Verswyvel en zijn vrouw Ghislaine ons een bezoek.

Zij vertelden over een schoolproject in  Guatemala in het dorpje Comalapa. (Je kan eens een kijkje gaan nemen op de website).

Zij stelden onze school de vraag of we brieven (in het Spaans) naar die school willen schrijven. De kinderen van die school zullen dan brieven (ook in het Spaans) en tekeningen terugsturen

... en of we een gezin met 7 kinderen financieel zouden willen steunen zodat ook zij naar school kunnen gaan.

Het gaat over het gezin Cutzal Apén:

            Mingú Elisabeth     18 jaar

            Miriam Magalí       15 jaar

            Ilse de Maria        11 jaar (4de leerjaar)

            Verónica Rosita      9 jaar (1ste leerjaar)

            Delia Victoria         6 jaar

            Evelín Rosmeri        4 jaar

            Luis Fernando         1 jaar

Dit gezin woont in de wijk Paxán.

Ze wonen ver van de school, en ze huren een huis dat ongeschikt om met acht personen + baby Luis te wonen.

Vader is dagwerker (hij werkt per dag).

Moeder en de twee oudste dochters weven.

Twee meisjes studeren op school.

De familie heeft omwille van het lage inkomen van de ouders hulp nodig.

De voornaamste noden van de familie zijn: huishuur, kledij en schoenen, levensmiddelen en enkele keren medische hulp.

(Vertaald uit het Spaans)

Ilse de Maria en Verónica Rosita,

de kinderen met wie wij corresponderen.

Nog meer info uit Guatemala:

 

Dank zij onze steun kon de familie Cutzal Apén dit fornuis kopen...

  ...en ook dit bed.

 De brief die Delia Victoria hier in haar handen heeft, is bij ons op school ook toegekomen... en hiernaast kan je de vertaling lezen...

Brief vanuit Guatemala

 

Bedankt voor het bed en de schoenen (met een gift van Delhaize hebben we een vijftigtal paar schoenen kunnen kopen).

 

Ontvang een hartelijke groet in naam van Jezus Christus.  Wij hopen dat jullie bij het toekomen van deze brief genieten van een goede gezondheid en ook jullie familie.

 

Ik schrijf deze brief om jullie te bedanken voor al de gunsten die jullie ons stuurden.  Bedankt voor het bed en de schoenen.  De familie Cutzal Apén dankt jullie van ganser harte.  Dank u voor alle inspanningen en alle hulp die gestuurd wordt door jullie.  Dat God jullie rijkelijk zegent.  Ik wil jullie ook vertellen dat de kinderen goed slaagden in hun examens.  Dank aan alle peetouders om de arme kinderen van Guatemala te helpen.

 

Met weinig woorden neem ik waardig afscheid van jullie.

De familie Cutzal Apén.

Op 4 mei 2007 hielden we onze grote Guatemaladag. Voor meer informatie: klik

 

17 maart 2007: nieuws van Gust:

Dag allemaal,

 

Nieuws uit Guatemala:

 

Daar de vader sinds mei 2007 als illegaal in de VS verblijft is het inkomen van de familie naar een heel laag peil gezakt. In januari had de familie nog geen geld van de papa ontvangen.

De oudste dochter weeft en tracht haar weefwerk op de markt te verkopen.  De tweede dochter werkt in de voormiddag als hulpje bij een familie.

 

Delia Victoria zit in het eerste studiejaar, Verónica Rosibel in het derde, Flor de Marí in het vijfde. Zij is de hulp van de mama voor het werk thuis.

Miriam Magali zit in het eerste middelbaar. Zij is het die in een gezin helpt. Delia Victoria en Verónica Rosibel gaan in de morgen naar school, Flor de María en Miriam Magali in de namiddag.

 

Alle kinderen krijgen tijdens de pauze gratis te eten. Dat gebeurt in alle discretie.

Elke twee weken wordt er thuis een doos eten gebracht (de andere behoeftige families krijgen dat om de maand).

De leerkracht van de klas houdt een oogje in het zeil om te zien of de kinderen behoorlijk gekleed zijn en dat hun schoenen goed zijn. Als het nodig is gaat de leerkracht op de zondagse markt met de kinderen aankopen doen.

Er is in de keuken een schouwtje naar buiten gemaakt. De familie verkiest te koken op hun stoof met hout. Het geeft zeker in de killere avonden en nachten nog warmte ook.

De mama weet dat ze langs één van haar kinderen de directeur kan aanspreken wanneer het stookhout op is. Twee onderwijzers zijn dan leveranciers van hout.

Er is pas een andere bus gas gekocht als ze bij warmer weer in de dag willen koken op gas.

 

De buitenkant van het huis achter de maïsstengels is gedicht met houten platen. De meisjes Delia Victoria en Verónica Rosibel slapen in het stapelbed dat vorig jaar werd aangeschaft.

 

Uit deze commentaar kan je opmaken dat de familie Cutzal Apén een beschermde familie is en dat de kinderen langs de school worden geholpen en begeleid.

Deze hulp is mogelijk dankzij de interesse en de steun van jullie school.

Daarvoor … heel hartelijk bedankt.

 

Lieve groeten en tot ziens,     Gust

 

   

 

Hier nog enkele foto's van ons gastgezin: de familie Cutzal Apén.

Onze brieven en tekeningen zijn goed aangekomen, zoals u op de foto's kunt zien.
In maart volgt er nog een verrassing...

Begin april 2009 kregen we weer een brief uit van de mama van Delía.

 

Beste leerkracht,

 

Ontvang een vriendelijke groet van de familie Cutzal Apén. We vertrouwen op God dat u zich in een goede gezondheid bevindt.

 

We vertellen u iets over onze familie. We zijn met zes zussen en één broertje. Mingri, Miriam, Flor, Veronica, Delía, Evelyn, Luís, mama Juana en papa Rigoberto. Vier zussen studeren in de school "De Nieuwe Horizon" en mijn twee oudste zussen, Mingri en Miriam, studeren niet omdat ze moeten werken om mama te helpen met de huishoudkosten. Omdat we geen eigen huis hebben, huren we alleen, wat ons ook veel belemmert.

Mama gaat kleren wassen en tortilla's maken zodat we elke dag brood hebben. Mijn twee zussen weven Güipiles om mama te helpen met de kosten. Mijn papa bevindt zich niet bij ons. Hij is in de Verenigde Staten als emigrant. Hij vindt er geen werk en is zeer ziek. Hij kan niet terugkeren naar ons omdat hij geldschulden heeft.

Hij zal terugkeren als hij deze schuld betaald heeft maar we weten niet wanneer.

Met deze weinige woorden neem ik afscheid van u.

Hoogachtend,

 

Da mama van Delía.

 

Op 8 oktober 2009 brachten Gust en Ghilsaine opnieuw een bezoekje aan onze school.
Zij waren bijzonder gecharmeerd door de positieve instelling van onze leerlingen om meer te weten te komen van het leven in Guatemala.

Gust en Ghislaine zijn over "hun schooltje" in Comalapa, Guatemala, komen vertellen.

Daar gaan een 500-tal Mayakinderen naar school, waaronder Luís Cutzal Apén, ons petekindje.

Met onze sponsortocht willen we deze school steunen. Educatie betekent immers vooruitgang voor deze Mayakinderen.

Gust en Ghislaine hadden ook nog een paar nieuwe foto's bij van de familie Cutzal Apén met de kleine Luís, ons petekindje...

 

Op 30 oktober organiseerden we een grote sponsortocht ten voordele van ons Guatemala-project. Deze tocht bracht ruim € 2500 op, zodat we ons adoptiekindje een paar jaar na elkaar kunnen steunen.

Uiteraard stond de hele tocht ook in het teken van Halloween...

Op donderdag 29 oktober begonnen we al met de voorbereiding: pompoensoep maken...

Een bijzondere dank-u-wel voor Benni en de MOS-ouders en leerkrachten voor hun deskundige hulp!!

En dan onze grote tocht...

Onze kleuters trokken naar de Molenberg voor een tocht van 1 km.

Onze leerlingen van de eerste graad durfden zo waar een wandeling van 5 km aan: het Tumkensbergpad...

En de leerlingen van de tweede en de derde graad gingen zelfs voluit voor de 10 km: de Moorsemwandeling...

Na de lange tocht, mochten we allemaal genieten van de overheerlijke pompoensoep...

Een grote dank-u-wel voor al onze leerlingen die zo dapper hebben gestapt en die voor de nodige sponsors gezorgd hebben.

Een grote dank-u-wel aan al die sponsors die deze tocht ook finiancieel tot een groot succes maakten.

Een hele grote dank-u-wel aan alle leerkrachten die deze tocht perfect begeleidden.

Ten last but not least een heel speciale, grote dank-u-wel aan alle vrijwilligers. Zonder hen was deze tocht nooit mogelijk geweest.

 

Op 17 november stuurde Gust ons deze foto's van Luis...

 

Op 21 september 2010 kregen we bezoek bij ons op school...

Gust kwam op school langs, en hij had nog iemand meegebracht: Ingrid Maritza, de directeur van de school van Luis en ze had haar echtgenoot ook meegebracht.

Zij was in België op bezoek om kennis te maken met onze levenswijze en ze vond nog een gaatje in haar drukke activiteiten om ook onze school een bezoek te brengen.

Eind mei 2011 kwam deze foto bij ons toe...

Deze foto van Verónica Rosita, de zus van onze Luis, werd genomen op 28 april. Ze poseert hier trots met een brief die wij ginder lieten bezorgen...

 

Eind maart 2013, nieuws van Luis...

Onze Luis wordt behoorlijk groot, kijk maar eens naar deze foto, genomen ergens in maart.

En hij kan nu ook zelf al een leuke brief sturen.
Kijk zelf maar eens hoeveel werk hij ervan gemaakt heeft.

Hallo,

 

Groetjes,vanuit Liceo Nueve Horizonte (Liceum de Nieuwe Horizon).

Dank om te te helpen via het Mayakind.

Met veel liefde

Luis

Voor basisschool 't SJIBke.