*Schooltijden:             8.45 u           begin van de lessen
                                 10.25 u           speeltijd
                                 11.55 u           middagpauze  (woensdag om 11.30 u)

                                 13.00 u           begin van de lessen
                                 14.40 u           speeltijd
                                 15.45 u           einde van de lessen (vrijdag om 15.00u)

 

*Er wordt opvang voorzien op school zelf vanaf 8.00 u. s Middags tussen 12.00 u en 13.00 u en na school tot 16.00u. (op woensdag tot 11.45 u, op vrijdag tot 15.15u) Deze opvang wordt verzorgd door de leerkrachten zelf en is uiteraard gratis.
Op koude dagen worden de kleuters opgevangen in het winterklasje of in de turnzaal.

 

*Voor- en naschoolse opvang (voor of na bovenstaande uren) gebeurt in samenwerking met Stekelbees van 7.00u tot 18.30 u. Kinderen die naar de voorschoolse opvang gaan, worden door de begeleiders van Stekelbees om 8.30 u naar onze school gebracht. De korte naschoolse opvang van 16.00 u tot 17.15 u (op maandag, dinsdag en donderdag) vindt plaats in onze school zelf. Kinderen die langer dan 17.15 u in de naschoolse opvang blijven worden door onze leerkrachten om 16.00 uur  naar Stekelbees in het Buurthuis gebracht. Meer informatie van deze opvang vindt u op de website van de gemeente:
stekelbees via gemeentewebsite

*Er is busvervoer georganiseerd door de gemeente. De bussen rijden s morgens, s avonds en op woensdagmiddag. De routes van de schoolbussen en de busabonnementen kunnen in de school aangevraagd worden.
 

 

*In de eetzaal kunnen we onze boterhammen opeten. Het gebruik van de eetzaal is gratis.

De school voorziet, tegen betaling, ook warme maaltijden of soep.

 

Top