* Middagactiviteiten:

Onder de middag worden er activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen vrijblijvend kunnen deelnemen: dans, zang, balspelen,…

 

* Sportactiviteiten:

Onze leerkracht lichamelijke opvoeding organiseert in samenwerk met SVS heel wat sportactiviteiten. Sommige activiteiten gaan ook door op woensdagnamiddag (vrijblijvend). Andere sportactiviteiten: schaatsen, scholenveldloop, sportdag,…

 

 

 

 

 

 

* De verkeersdag voor kleuters en leerlingen lagere school is een evenement dat past in de jaaracties van onze school. Op deze dag wordt er gewerkt rond fietsveiligheid en –behendigheid.

 

* Leeruitstappen en schoolreizen:

Zowel kleuters als leerlingen van de lagere school doen regelmatig een leeruitstap in functie van de gegeven thema’s, lessen. Elk jaar is er ook een schoolreis voor groot en klein.

* Sneeuwklassen:

Tweejaarlijks gaan de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar op sneeuwschool. Een reis om nooit te vergeten.

 

* In onze schooltuin kunnen de kinderen leren, spelen, ravotten. Ze mogen zelf een moestuintje aanleggen en hiervoor leren zorgen. De kinderen geven ook onze kippen dagelijks eten. En eitjes rapen hoort er dan natuurlijk ook bij.

 

 

 

 

 

 

* Wij zijn een mos-school (milieuzorg op school):

Wij hebben ondertussen onze drie mos-logo’s al lang behaald, maar dit neemt niet weg dat we het milieu extra aandacht geven door verschillende projecten: energie-project, dikke-truien-dag, wereldwaterdag, fietsdagen, paddenactie,… Hiervoor krijgen we ook extra hulp van onze heel actieve natuur-ouders.

 

* We hebben niet alleen actieve natuur-ouders, we hebben ook een actieve ouderraad.

 

Top